Hizmet-Standartlari
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
İŞLETME ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
2
SIRA NOHİZMETİN ADIBAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
3
1Lisansüstü Programlara Kayıt için Kontenjanların Belirlenmesi, Ön Koşullar ve DuyurularSAÜ Lisansüstü Yönetmeliği Senato Esaları Madde 3 ve 4
http://www.gsb.sakarya.edu.tr/tr/icerik/14447/72401/s-s-s
3 HAFTA
4
2Öğrenci Kabulüİnternet üzerinden http://www.obis.sakarya.edu.tr/basvuru_ens/ adresinden adayın online beyanı ile gerçekleştirilir. Aday aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak sisteme yükler. (SAÜ Lisansüstü Yönetmeliği Senato Esaları Madde 4)
1- Aday Kimlik Bilgilerini,
2- ALES notunu,
3- ÜDS Notunu,
4- Mezuniyet Notunu,
5- Yabancı Dil Notunu,
6- Başvuracağı ABD Tercihini,
7- Başvuru Ücreti Dekontu Güvenlik Numarasını,
8- Adres Bilgileri
9- İletişim Bilgileri
10- Mezuniyet Bilgileri
20 DAKİKA
5
3Öğrenci Alımında Adayların Sınavlarının Gerçekleştirilmesi1- Bilim Sınavına Katılacak Doktora Programı Adayları İçin Özgeçmiş
2- Tezli Yükseklisans Bilim Sınavı Değerlendirme Dosyası
(SAÜ Lisansüstü Yönetmeliği Senato Esaları Madde 5 ve 6)
1 HAFTA
6
4Kesin Kayıt İşlemleri 1- Ön Başvuru Beyanı (İmzalı)
2- ALES (veya eşdeğer) Belgesi Aslı veya Aslının İbraz Edilmesi Halinde Fotokopisi
3- Diploma/Çıkış Belgesi Aslı veya Onaylı (Mezun Olunan Üniversite) Fotokopisi, (Aslının İbraz Edilmesi Halinde Fotokopisi Enstitü Tarafından Onaylanır)
4- Not Durum Belgesi Aslı veya Onaylı (Mezun lunan üniversite) fotokopisi, (Aslının İbraz Edilmesi Halinde Fotokopisi Enstitü Tarafından Onaylanır)
5- 3 adet Fotoğraf
6- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
7- Özgeçmiş (Doktora Öğrencileri İçin)
8- Askerlik Durum Belgesi (Erkek Öğrenciler İçin)
9- Eğitim Gideri ve Harç Dekontları
15 DAKİKA
7
5Danışman/Proje Danışman Belirlemeİnternet üzerinden https://ogr.sakarya.edu.tr/tr/Home/Enstitu
(Üç DanışmanTercihi Belirleme)
3 İŞ GÜNÜ
8
6Derse Yazılma1- Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücretinin (harç ücreti) Yatırıldığına Dair Dekont
2- Öğrenci Kullanıcı Adı ve Şifresi
3- Otomasyon Üzerinden Derse Yazılma İşlemi Öğrenci Tarafından Danışman Önayı ile Yapılır.
((SAÜ Lisansüstü Yönetmeliği Senato Esaları Madde 16/b)
1 GÜN
9
7Ders Değiştirme1- (00.ENS.FR.04) Formu Doldurma1 GÜN
10
8Mazeretli Derse Yazılma Başvurusu1- Dilekçe
2- (00.ENS.FR.03) Formu Doldurma
3- Belge İbrazı (Ekli Belge)
(SAÜ Lisansüstü Yönetmeliği Senato Esaları Madde 16/9,10)
3 GÜN
11
9Belge İstekleri1- Öğrencinin kimlik beyanı
2- Başkasının Teslim Alması Durumunda vekalet
3- Uzaktan Eğitim Programları Öğrencileri İçin e-posta ile Gönder/Al
5 DAKİKA
12
10Kredi Aktarma ve Ders Muafiyet (ders saydırma) Başvurusu1- (00.ENS.FR.42) Formu Doldurma
2- Danışmanın Uygun Görüş Yazısı
3- Not Durum Belgesi
4- Ders İçerikleri
(SAÜ Lisansüstü Yönetmeliği Senato Esaları Madde 16/g)
1 HAFTA
13
11Kayıt Dondurma Başvurusu1- Kayıt Dondurma Dilekçesi
2- Belge İbrazı
(SAÜ Lisansüstü Yönetmeliği Senato Esaları Madde 21)
3 İŞ GÜNÜ
14
12Yatay Geçiş Talebi Başvurusu1- (00.ENS.FR.42) Formu Doldurma
2- Kullandığı Yarıyılları, Aldığı Dersleri Gösterir Belge,
3- Ders İçeriklerini Gösterir Döküman (İmzalı Belge Yada Karşı Üniversitenin Web Sayfasından Çıktı),
4- ALES Belgesi Fotokopisi,
5- Yabancı Dil Belgesi Fotokopisi (Doktora Öğrencileri İçin),
6- Disiplin Cezası Alıp / Almadığına Dair Belge
(SAÜ Lisansüstü Yönetmeliği Senato Esaları Madde 14)
1 İŞ GÜNÜ
15
13Özel Öğrenci Kabulü1- (00.ENS.FR.42) Formu Doldurma
2- Lisans Diploması veya Yükseklisans Diploması
3- ALES Belgesi
4- Not Döküm Belgesi
5- Nüfus Cüzdanı (Fotokopisi)
(SAÜ Lisansüstü Yönetmeliği Senato Esaları Madde 9)
1 İŞ GÜNÜ
16
14Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulüİnternet üzerinden http://yos.basvuru.sabis.sakarya.edu.tr/ adresinden adayın online beyanı ile gerçekleştirilir. Aday aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak sisteme yükler.
1- Mezuniyet Belgesi (Aslı ve Tercümeli)
2- Not Dökümü Belgesi (Aslı ve Tercümeli)
3- Pasaport
4- Türkçe Yeterlik Belgesi
(SAÜ Lisansüstü Yönetmeliği Senato Esaları Madde 13)
1 HAFTA
17
15Özel Şartlı Öğrenci Kabulü1- Dilekçe (Belge İbraz Zorunlu)
1- Nüfus Cüzdanı (Fotokopi)
2- ALES Belgesi,
3- Mezuniyet Diploması,
4- Yabancı Dil Belgesi (ÜDS),
(SAÜ Lisansüstü Yönetmeliği Senato Esaları Madde 12)
1 HAFTA
18
16Dereceye Giren Öğrenci Kabulü 1- (00.ENS.FR.42) Formu Doldurma
2- ALES Belgesi
3- Mezuniyet Belgesi
4- Yabancı Dil Belgesi
5- Başvuru Ücreti Dekontu
6- Dereceye Girdiğin Dair Belge
7- Mezuniyet Not Durum Belgesi
(SAÜ Lisansüstü Yönetmeliği Senato Esaları Madde 14)
1 İŞ GÜNÜ
19
17İş Deneyimli Öğrenci Kabulü1- İş Deneyimli Öğrenci Başvuru Formu,
2- İş Deneyimli Öğrenci Çevre Katkı Protokolü,
3- İş Deneyimli Öğrenci Proje Başvuru Formu,
4- ALES Belgesi
5- Mezuniyet Belgesi
6- Yabancı Dil Belgesi
7- Başvuru Ücreti Dekontu
1 İŞ GÜNÜ
20
18Farklı Üniversiteden/Enstitüden Ders Alma Başvurusu1- (00.ENS.FR.37) Formu Doldurma
2- Danışman Onayı
1 İŞ GÜNÜ
21
19Bütünleme Sınavı1- 04 nolu Dilekçeyi Doldurma (Belge İbraz Zorunlu)
2- Danışmanın Değerlendirmesi (Ara Sınav İçin)
1 HAFTA
22
20Sınav Notuna İtiraz05 Sınav Notuna İtiraz Dilekçesini Doldurma (İlan Tarihi İtibari İle 7 gün İçinde)1 HAFTA
23
21Danışman/Proje Danışman Değişikliği1- (00.ENS.FR.37) Formu Doldurma
2- İlgili EABD/EASD Başkanlığı Onayı
3 İŞ GÜNÜ
24
22Ortak Danışman Atama1- 26 nolu (00.ENS.FR.24) Formu Doldurma
2- Danışman Onayları
3- İlgili EABD/EASD Başkanlığı Onayı
3 İŞ GÜNÜ
25
23Doktora Yeterlik Sınavı06 nolu Dilekçeyi Doldurma1 İŞ GÜNÜ
26
24Tez Konusu Belirleme, Değiştirme1- 37 nolu (00.ENS.FR.05) Formu Doldurma
2- Danışman Onayı
3- EABD Başkanlı Yönetim Kurulu Kararı
3 İŞ GÜNÜ
27
25Proje Konusu Belirleme, Değiştirme1- (00.ENS.FR.05) Formu Doldurma
2- Danışman Onayı
3 İŞ GÜNÜ
28
26Tez İzleme Komitesi, Tez Öneri Savunma Sınavı1- İlgili EABD Başkanlığınca 13 nolu (00.ENS.FR.13) Formu Doldurulması
2- Üst Yazı İle Enstitüye Gönderilmesi
1 HAFTA
29
27Tez Teslimi1- (00.ENS.FR.05) Formu Doldurma (Doktora Öğrencileri)
2- (00.ENS.FR.08) Formu Doldurma (Yüksek Lisans Öğrencileri)
3- 1 Adet Spiral Ciltli Tez
4- Danışman Onayı
5- EABD Başkanılğı Onayı
1 HAFTA
30
28Proje Teslimi1- (00.ENS.FR.31) Formu Doldurma
2- 3 Adet Spiral Ciltli Tez
3- Danışman Onayı
4- EABD Başkanılğı Onayı
1 HAFTA
31
29Askerlik İşlemleri 1- (00.ENS.FR.21) Formu Doldurma 3 HAFTA
32
30Anket Uygulaması1-(00.ENS.FR.33) Formu Doldurma
2- Danışman Onayı
3- Anabilim Dalı Başkanı Onayı
2 İŞ GÜNÜ
33
31Mezuniyet İşlemleri1-(00.ENS.FR.10) Formu Doldurma
2- 4 Adet Mavi Cilt
3- 4 Adet Cd ,
4- YÖK Tez Veri Giriş Formu,
3 HAFTA
34
32Mezuniyet İşlemleri1-(00.ENS.FR.10) Formu Doldurma
2- 1 Adet Proje CD'si
3 HAFTA
35
33Web sayfası işlemleriGüncelleme ve Gelen Duyuruların Yayınlanması2 SAAT
36
34Gelen – Giden Evrak Kayıt İşlemleri5 DAKİKA
37
35Günden Hazırlanması5 SAAT
38
36Enstitü Yönetim Kurulu Kararlarının Dağıtım3 İŞ GÜNÜ
39
37Enstitü Yönetim Kurulu Kararlarının Arşivlenmesi2 SAAT
40
38Yönetim Kurulu Kararlarının İşlenmesiYönetim Kurulunda Alınan Kararların İnternet Ortamında Yayınlanması ve Mail Yoluyla Gelmesi1 HAFTA
41
39Sağlık ÖdemeleriKurumlardan veya Kişilerden Gelen Faturalar2 HAFTA
42
40Küçük Bakım-Onarım HizmetleriBakım-Onarım Talep Formu.2 HAFTA
43
41Malzeme İstekleri1- İhtiyaç Duyulan Malzeme İçin Malzeme İstek Formu Düzenlenmesi
2- Satın Alma İçin Malzeme Listesinin Hazırlanması
3- Malzemeler İçin Piyasa Tespitinin Yapılması
4- Malzemeler İçin Teklif Alınması
5- Yaklaşık Maliyet Çıkartılması
6- Alınacak Malzeme İçin Onay İstenmesi
7- Malzemenin Alınması
2 İŞ GÜNÜ
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu