Kråketotaler oppdat
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1
Ringnummer:Fargekode:Dato:Lokalitet:InitKull:Kallenavn:Siste funn:statusm.år1år e.m.2år e.m.3år e.m.4år e.m.5 år e.m6 år em7år8år9årVandringer:Merknader
2
~4185001x44 = - 6/12/93Hovlandagr18/1/94død105StasjonærUkjent dødsårsak 1-1-20
3
~41850024x4 = -6/12/93Kvalvikagr36/18/93død1nær reirPåkjørt av bil 0-0-6
4
~418500344x = -6/12/93Kvalvikagr37/12/93kontr1ved reir0-1-0
5
~4185004- = x446/12/93Kvalvikagr3Kvalviksgamla12/15/97kontr11Nordviksørevågen 1-10-18 30/3-95, Nordvik 15/12-97,
6
~4185005- = 4x46/12/93Pensjonatet, Nordvikagr3
7
~4185006- = 44x6/12/93Pensjonatet, Nordvikagr3pensjonisten1/16/99kontr31Stasjonær0-11-22 Nordvik 4/6-94, Myre 16/1-99
8
~4185007x = 446/12/93Pensjonatet, Nordvikagr3
9
~418501244 = x6/13/93Svehåyen, Austrheimagr48/5/93kontr1StasjonærDjupvikshaugen 0-1-25
10
~41850134x = 46/13/93Svehåyen, Austrheimagr4Senior3/2/97kontr21Nordvik3-8-19
11
~4185014x4 = 46/13/93Svehåyen, Austrheimagr4Smude11/1/01kontr3123113NordvikTuevågen 2-7-20, Nordvik 3-7-5, Nordvik 9/1-98 4-6-15, 25/10-98, 9/3-01
12
~41850154 = x46/13/93Svehåyen, Austrheimagr410/2/93død1Pedlenesettatt av jaktfalk 0-3-19
13
~41850164 = 4x6/13/93Nilsatre, Austrheimagr39/15/93død1Merkeskogentatt av hønsehauk 0-3-2
14
~4185017x4 = -6/13/93Nilsatre, Austrheimagr3nilsagamla1/15/03kontr2151sør,nord,hovl.2-3-16 29/9-95, Skare 14/1-00, 16/4-00, nord 19/4, aust 30/4, Sør 15/1 9-7-2
15
~41850184x = -6/13/93Nilsatre, Austrheimagr3
16
~418504460 = x6/4/94Austrheim, gårdagr19/2/94død5Stasjonærdød i gjødselkjeller 0-2-29
17
~418504506 = x6/4/94Nilsatre, Austrheimagr43/29/95død4SørevågenDød Sildakongen 0-9-25
18
~4185046x = 066/4/94Nilsatre, Austrheimagr4Nomaden3/26/99død11Nordvik0-7-0 4/2-95. Død Hagland, Haugesund 4-9-22, fot.
19
~4185047x = 606/4/94Nilsatre, Austrheimagr42/20/96kontr32Nord,sør1-9-16
20
~418504860x = -6/4/94Nilsatre, Austrheimagr4
21
~418504906x = -6/4/94Skareagr3Strømpa5/9/98kontr53118nord, Skare1-5-1, Skare 3-11-5,
22
~41850506x0 = -6/4/94Skareagr34/27/95død4stasjonærukjent dødsårsak 0-10-21
23
~41843010x6 = -6/6/94Skareagr310/13/95kontr21Skare0-4-7
24
~4184302x06 = - 6/6/94Hjemmet, Skareagr1Hjemmet-kråka4/6/97kontr11Skare0-3-18, Starab. 2-10-0,
25
~4184303x60 = -6/14/94Cantillansskogen, Nordvikagr1Charlie
26
~41843041x = -5/27/95Nilsatre, Austrheimagr4Nasse
27
~4184305x1 = -5/27/95Nilsatre, Austrheimagr4Nisse
28
~4184306- = x15/27/95Nilsatre, Austrheimagr4Nosse
29
~4184307- = 1x5/27/95Nilsatre, Austrheimagr4Nusse
30
~41843081 = x5/27/95Munkehagen, Nordvikagr2Munch
31
~4184309x = 15/27/95Munkehagen, Nordvikagr2Martin7/28/95kontr1v/reir0-2-1
32
~418431014 = x6/2/95Kvalvikagr3Karsten5/16/97kontr57Nordvik1-4-30 +hovl., 1-11-15
33
~418431141 = x6/2/95Kvalvikagr3Knut6/1/97kontr11Nordvik0-4-7, Tuo 1-11-31
34
~4184312x = 416/2/95Kvalvikagr3Kåre-bob
35
~4184313x = 146/10/95Merkeskogenagr1Ringulf
36
~4184314x4 = 16/27/95Hovlandagr2Henki
37
~41843154x = 16/27/95Hovlandagr2Hank
38
~4184316x0 = -6/1/96Munkehagen, Nordvikagr2Modfinn1/25/97kontr7Stasjonær0-6-3, 0-7-24
39
~41843170x = -6/1/96Munkehagen, Nordvikagr2Modolf
40
~4184318- = x06/1/96Pensjonatet, Nordvikagr4Puddingen1/4/98kontr142Stasjonær0-3-30, 0-5-15, Staraberget 0-11-2, Nordvik 1-7-3
41
~4184319- = 0x6/1/96Pensjonatet, Nordvikagr4Pung5/26/97død11Stasjonær0-4-12, Tuevågen 0-11-21, skadd vinge død 0-11-25
42
~4184320x = 06/1/96Pensjonatet, Nordvikagr4Pedor4/20/97død111Stasjonær0-4-0, 0-9-1 Nordvik, ukjent dødsårsak 20/9-97 1-2-16
43
~41843210 = x6/1/96Pensjonatet, Nordvikagr4Pingle7/4/96død1stasjonærUkjent dødsårsak 0-1-4
44
~4184322x = 406/2/96Gml. merkeskogenagr2Gurina
45
~4184323x = 046/2/96Gml. merkeskogenagr2Gudleif3/11/97kontr1Nordvik0-9-8
46
~41843244 = 0x6/2/96Nilsatre, Austrheimagr3Nimme
47
~41843254 = x06/2/96Nilsatre, Austrheimagr3Nidar
48
~41843260 = 4x6/2/96Nilsatre, Austrheimagr3Nils2/18/01kontr5112Sør,Nord0-6-2, Tuo 1-0-0 1/6-97,sør 20/3-99, Tuo 9/7-00, sør 18/2-01
49
~41843270 = x46/2/96Austrheim, gårdagr2Laura3/16/97kontr12Stasjonær0-4-0, 0-9-14
50
~4184328x04 = -6/2/96Austrheim, gårdagr2Leif5/4/99kontr1222Stasjonær0-4-1, 0-10-4, Skare 1-5-6, Sørevågen 1-7-20, 2-0-13 15/6-98, 4/5-99
51
~4184329x = 646/8/97Klopp, Hovlandagr1Kloppkråka
52
~4184330x = 466/14/97Nilsatre, Austrheimagr1Norvald9/14/97død10-3-0 funnet død Hovland, ukjent dødsårsak 14/9-97
53
~41843314 = 6x6/2/98Munkehagen, Nordvikagr3Mutt2/17/00kontr31NordvikvågenBakerijordet 18/10-98, Nordvik 17/2-00
54
~41843326 = x46/2/98Munkehagen, Nordvikagr3Munter6/26/98død10-0-24 funnet død ved reir ukjent årsak 26/6-98
55
~41843336 = 4x6/2/98Munkehagen, Nordvikagr3Mustafa12/20/00død1Avaldsnes, KaSkutt Avaldsnes, Karmøy, RO 20/12-00
56
~41843344 = X66/4/98Nilsatre, Austrheimagr3Nasse-Nøff
57
~4184335X6 =46/4/98Nilsatre, Austrheimøbn3Norunn
58
~41843366X = 46/4/98Nilsatre, Austrheimagr3Nerd
59
~4184337X4 =66/4/98Skareøbn2Slaur 10/17/99død31SkareSkare 22/1-99,5/3-99, Funnet død i plantning på Skare 1-4-11
60
~41843384X = 66/4/98Skareøbn2Slubbert10/3/98kontr3v/reir
61
~418433964 = X6/4/98Golo, Sørevågen hylle)øbn2Gunnar9/16/00kontr21SkareSkare 16/4-00 1-10-10, 12/5-00 Klovning, Tuo 16/9-00 2år
62
~418434046 = x6/4/98Golo, Sørevågen hylle)øbn2Gunvald
63
~4184341X64 = -6/17/98Nordvik v/Dalanaustetøbn1Derrik4/30/00kontr15Hovland0-7-3 Hovland, 20/1-99, 1/11-99, Nordvik 17/2-00,hovl 11/3
64
~4184344X16 = -6/1/99Skareøbn2Salte5/4/00kontr17SkareSkare 3/10-99, 25/10-99, skare jan-feb-00, 8/3-00
65
~4184345X61 = -6/1/99Skareagr2Sild10/12/99kontr1TuoTuevågen 12/10-99
66
~4184346- = X166/1/99Bakerijordet, Nordvikøbn2Bakern4/7/03kontr8124Nordviknordvik 1/11-99,14/2-00, skare 8/3-00, nordvik 10/3, Tuo 21/9, Skare 16/9-01, Seko 5/2-02, 11/9-02, 5/1-03
67
~4184347- = X616/1/99Bakerijordet, Nordvikagr2Bolla4/1/00død1Funnet død Hovland, brukket vinge trolig død i 14-30 dgr. 0-9-0
68
~41843481 = X66/4/99Klovningøbn2King2/4/03kontr111Skareskare 24/4-00 0-10-17, Sørevågen 19/2-01, 4/2-03
69
~41843491 = 6X6/4/99Klovningøbn2Kong4/16/00kontr1SkareSkare 16/4-00 0-10-10,
70
~41843536=X16/15/99Siratunagr1Siratun-klattenminstemann i kull a 2-3
71
~4184354x0 = 011/4/99Hjemmet, Skareagr2k+Erik2/22/07kontr2650+50+50+10Skaremerket som X2k+ satt fast i fiskesen, 11/11-99, Hekkende Skare-00,-01, -02, -03, - 05, 06, 07
72
~41843550 = 0X3/12/00Hjemmet, Skareagr2k+Bukki3/15/00kontr2X2k+ datt ned fra nattkvist Skare vl:26,5,n:1,8,t:5,8,
73
~4184356x40 = -5/29/00Hovlandagr3Hanna
74
~41843574x0 = -5/29/00Hovlandagr3Høvdingen
75
~418435840x =-5/29/00Hovlandagr3Hael
76
~4184359- = 4x06/3/00Siratunagr1Sira-småen
77
~4184360- = x045/29/00Munkehagen, Nordvikagr3Mathilde3/30/01kontr16NordvikNorvik 13.09.00 - mars01
78
~4184361- = x405/29/00Munkehagen, Nordvikagr3Mark
79
~4184362- = x045/29/00Munkehagen, Nordvikagr3Mole2/16/12kontr1950+50+21NordvikNordvik 14.09.00 - nov01, NB 23/5-02 plukket av hvit ring -=4x, Nordvik 30/10-0216/2-12 Nordvik
80
~418436314x = -6/7/03Tuo, Tuevågenagr1Turid
81
~41843641x4 = -6/7/03Nilsatre, Austrheimagr2Nebbet2/5/07kontr212020Siratun 080904, skare 050207
82
~41843654x1 = -6/7/03Nilsatre, Austrheimagr2Nalle1Siratun 080904
83
84
Fargekoder (leses alltid fra nedre høyre, opp og venstre ned): 0=hvit, 1=gul, 4=rød, 6=grønn, x=metall ring, -=ingen ring, =angir skille på ben.
85
86
Codes 0 - white, 1 yellow, 4red, 6 green, x methal code ring - No ring on this legcode left leg = code right leg
87
88
89
red font is konfirmed dead
Loading...
 
 
 
Ringmerkedata
presentasjon
Ark3
Ark4
Ark5
Ark6
Ark7
Ark8
Ark9
Ark10
Ark11
Ark12
Ark13
Ark14
Ark15
Ark16