ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
INSTRUMEN KUNJUNG BANTU MAKMAL/BILIK KOMPUTER
BAGI SEKOLAH FOKUS PPD SABAK BERNAM TAHUN 2022
3
4
5
NAMA SEKOLAH :KOD SEKOLAH ::
6
NAMA GURU :TARIKH ::
7
8
9
1. SENARAI SEMAK
10
ASPEKITEMSEMAKANCATATAN
11
PENGURUSAN DAN PENTADBIRANCARTA ORGANISASI
12
PERATURAN PENGGUNAAN DAN PINJAMAN
13
PELAN LANTAI
14
JADUAL PENGGUNAAN
15
REKOD PENGGUNAAN DAN PINJAMAN
16
DOKUMENTASI AKTIVITI
17
PENGURUSAN AKTIVITI ICTMESYUARAT JK INDUK / KERJA
18
BENGKEL / KURSUS / TAKLIMAT BIMBINGAN
19
LAIN-LAIN (NYATAKAN)
20
KECERIAN DAN KEBERSIHANKEBERSIHAN
21
SUSUN ATUR
22
KECERIAAN
23
PENGURUSAN KESELAMATANPOLISI KESELAMATAN SIBER
24
PELAN KEBAKARAN
25
KIT KECEMASAN & PEMADAM KEBAKARAN
26
PINTU KECEMASAN
27
PETI KUNCI
28
PENGURUSAN DELIMaPENGURUSAN ID GURU
29
PENGURUSAN ID MURID / PELAJAR
30
BENGKEL / KURSUS / TAKLIMAT BIMBINGAN
31
KEISTIMEWAANINOVASI
32
BAHAN MEDIA / SUDUT / PAPAN PAMER
33
KOLABORASI
34
LAIN-LAIN (NYATAKAN)
35
36
2. PENYERTAAN ANUGERAH MAKMAL KOMPUTER
37
38
39
40
3. ULASAN PEGAWAI:
41
42
43
44
45
46
PENGESAHAN PEGAWAI USTP
PENGESAHAN PENTADBIR
47
48
NAMA PEGAWAI :NAMA :
49
UNIT/SEKTOR :JAWATAN :
50
TARIKH :TARIKH :
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100