Lịch mượn phòng máy tính sinh viên chính thuc
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKL
1
LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG MÁY TÍNH SINH VIÊN
2
3
HKII 2016 - 2017
4
5
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7CN
6
phòng 1sáng H.T.Thưởng(CAD)T.Q.Bảo(DevC)Phiêu CAD
7
chiềuC.M.Khai(CAD)C.M.Khai(CAD)
8
tốiC.M.Khải(CAD)B.V.Hữu(CAD)Phiêu CADB.V.Hữu(CAD)
9
10
phòng 2sáng H.T.Thưởng(CAD)T.Q.Bảo(DevC)V.Trường(CAD)Phiêu(CAD)T.Q.Q.Việt(CN488, THUD)
11
chiềuC.M.Khai(CAD)V.Trường(CAD)Phiêu(CAD)T.Tân(CAD)
12
tốiC.M.Khải(CAD)T.H.Tuấn(Project 2010)T.Q.Bảo(DevC)
13
14
Phòng 3sáng H.T.Thưởng(CAD)T.Q.Bảo(DevC)Phiêu(CAD)Phiêu CAD
15
chiềuC.M.Khai(CAD)Phiêu(CAD)C.M.Khai(CAD)
16
tốiC.M.Khải(CAD)Phiêu CADT.Q.Bảo(DevC)
17
18
19
20
Loading...
 
 
 
HKII 2016-2017
HKI 2016-2017
HKII 2014-2015
HKI 2014-2015
HKI 2013-2014