สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
สถิติประจำวันโรงเรียนบ้านนา
2
ปีการศึกษา 2562
3
ประจำวัน อังคาร ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562
4
5
ชั้นจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่มาเรียน
เลขที่ ขาด ,ล,ป
6
ชายหญิงรวมชายหญิงรวม
ตย. 1 (ป) , 20(ล)
7
อ.100
8
อ.2/100
9
อ.2/200
10
อ.2/300
11
อ.3/11110210
12
อ.3/21412261311242,24(ป)
13
อ.3/31312250
14
อ.3/4111324111324
15
ป.1/100
16
ป.1/2152136152136
17
ป.1/3191736191736
18
ป.1/4161935161935
19
ป.1/5161632161632
20
ป.2/100
21
ป.2/200
22
ป.2/300
23
ป.2/400
24
ป.2/500
25
ป.3/100
26
ป.3/2201636201636
27
ป.3/3161935161935
28
ป.3/4211334211334-
29
ป.3/500
30
ป.4/100
31
ป.4/200
32
ป.4/300
33
ป.4/40
34
ป.4/500
35
ป.5/100
36
ป.5/2202949202040
37
ป.5/300
38
ป.5/400
39
ป.5/5211738211738
40
ป.6/100
41
ป.6/200
42
ป.6/3122234122234
43
ป.6/4211132211132
44
ป.6/52092920929
45
รวม266256522241224465
46
47
48
2463227889.08%
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...