ตารางสอบปลายภาค2.2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAH
1
ตารางสอบปลายภาค 2/2561 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวช.
2
3
4
ว/ด/ป
เวลา
09.00-09.3009.30-10.0010.00-10.3010.30-11.0011.00-11.3011.30-12.0012.00-13.0013.00-13.3013.30-14.0014.00-14.3014.30-15.0015.00-15.30
5
ชั้นปี
6
ปวช.1การบัญชีเบื้องต้น 2ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพคอมพิวเตอร์และสารสนเทศคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
7
25 ก.พ. 622200-10032000-1609ในงานอาชีพ 2001-20012204-2001
8
คอม 1/1 ห้องสอบ ห้องประชุมคอม 1/1 ห้องสอบ ห้องประชุมคอม 1/1 ห้องสอบ ห้องประชุมคอม 1/1 ห้องสอบ ห้องประชุม
9
คอม 1/2 ห้องสอบ ห้องประชุมคอม 1/2 ห้องสอบ ห้องประชุมคอม 1/2 ห้องสอบ ห้องประชุมคอม 1/2 ห้องสอบ ห้องประชุม
10
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาฯภาษาไทยเพื่ออาชีพภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
11
26 ก.พ. 622000-13012000-11022000-12022204-2002
12
คอม 1/1 ห้องสอบ ห้องประชุมคอม 1/1 ห้องสอบ ห้องประชุมคอม 1/1 ห้องสอบ ห้องประชุมคอม 1/1 ห้องสอบ ห้องประชุม
13
คอม 1/2 ห้องสอบ ห้องประชุมคอม 1/2 ห้องสอบ ห้องประชุมคอม 1/2 ห้องสอบ ห้องประชุมคอม 1/2 ห้องสอบ ห้องประชุม
14
ปวช.2คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการฯ
15
25 ก.พ. 622204-20042201-20052204-21042204-2106
16
คอม 2/1 ห้องสอบ Com 2คอม 2/1 ห้องสอบ Com 2คอม 2/1 ห้องสอบ Com 2คอม 2/1 ห้องสอบ Com 2
17
18
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นการถ่ายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์
19
26 ก.พ. 622000-16102200-10012210-2103
20
คอม 2/1 ห้องสอบ Com 2คอม 2/1 ห้องสอบ Com 2คอม 2/1 ห้องสอบ Com 2
21
22
ปวช.3การเขียนปรแกรมโดยใช้เครื่องฯอินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจการบรรจุภัณฑ์
23
25 ก.พ. 622204-21072204-21112202-2104
24
คอม 3/1คอม 3/1คอม 3/1
25
ห้องสอบ Com 1ห้องสอบ Com 1ห้องสอบ Com 1
26
การสร้างเว็บไซต์โปรแกรมกราฟฟิก
27
26 ก.พ. 622204-20092204-2105
28
คอม 3/1คอม 3/1
29
ห้องสอบ Com 1ห้องสอบ Com 1
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu