Das thi vao 10 mon sinh Đot 3
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN
2
______________
3
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9 THAM DỰ KỲ THI KIỂM TRA KIẾN THỨC
4
LẦN 3 NĂM HỌC 2018 - 2019
5
6
Thời gian thi: Từ 8h30 - 11h00 sáng chủ nhật ngày 07 tháng 4 năm 2019
7
Địa điểm thi: Phòng 01 thuộc giảng đường 201 tầng 2 Nhà A - B
8
Môn thi: Sinh học
9
10
STTSBDHọ và tênTrườngSố tờ
Ký tên
Ghi chú
11
113Phan Công An
Nguyễn Văn Huyên
12
219Đào PhươngAnhHai Bà Trưng
13
328Nguyễn Chí Nhật AnhAlpha
14
435Nguyễn ThảoAnhĐoàn Thị Điểm
15
536Nguyễn ThụcAnhGiảng Võ
16
638Nguyễn ThùyAnhGiảng Võ
17
740Phạm Phương AnhSơn Tây
18
846Trương Diệp AnhNgô Sĩ Liên
19
948Vũ Huyền AnhAlpha
20
1053Bàng Quỳnh Anh
Nguyễn Tri Phương
21
1157Bùi Vân Anh Khương Đình
22
1261Đặng Thị Hồng Anh Thanh Xuân Nam
23
1365Đỗ HảiAnh Cầu Giấy
24
1466Đỗ Hải Anh Thanh nhàn
25
1571Doãn Trần ĐứcAnh Gia Thụy
26
1675Hoàng ĐứcAnh Giảng Võ
27
1777Hoàng Huy Anh Đoàn Thị Điểm
28
1882Lê Đức Anh Giảng Võ
29
1983Lê HoàngAnh
Nguyễn Trường Tộ
30
2085Lê Mỹ Anh Giảng Võ
31
2186Lê Nguyễn ĐứcAnh Ngôi Sao
32
2292Nghiêm Hoàng Anh Trần Đăng Ninh
33
23111Nguyễn Phan Minh Anh Hoàng Liệt
34
24119Nguyễn Vân Anh Lương Thế Vinh
35
36
37
Tổng số bài thi:
Giám thị (ký, ghi rõ họ tên):
38
Tổng số tờ giấy thi:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN
51
______________
52
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9 THAM DỰ KỲ THI KIỂM TRA KIẾN THỨC
53
LẦN 3 NĂM HỌC 2018 - 2019
54
55
Thời gian thi: Từ 8h30 - 11h00 sáng chủ nhật ngày 07 tháng 4 năm 2019
56
Địa điểm thi: Phòng 02 thuộc giảng đường 202 tầng 2 Nhà A - B
57
Môn thi: Sinh học
58
59
STTSBDHọ và tênTrườngSố tờ
Ký tên
Ghi chú
60
1124Phạm Đỗ Trang Anh Nguyễn Du
61
2128Phạm Quang Anh Lương Thế Vinh
62
3129Phạm Quang Anh Chu Văn An
63
4131Phan Minh Anh Đống Đa
64
5133Quách Minh Anh Quỳnh Mai
65
6136Thân Nguyễn Vân Anh Nam Trung Yên
66
7138Trần Đức Anh Lương Thế Vinh
67
8150Vũ Quốc Anh Đoàn Thị Điểm
68
9172Bùi Nguyễn GiaBảo Nguyễn Du
69
10180Vũ Duy Bảo Giảng Võ
70
11188Trần Minh ChâuĐoàn Thị Điểm
71
12189Đinh Vân Châu Cầu Giấy
72
13190Lê Minh Châu Đoàn Thị Điểm
73
14194Cù Mai ChiCầu Giấy
74
15197Hoàng Linh Chi Ngô Sĩ Liên
75
16235Trần Minh ĐạtĐông Thái
76
17251Trần Thị HuyềnDiệu Nguyễn Khuyến
77
18266Lê Nguyễn Xuân ĐứcTrần Mai Ninh
78
19292Hoàng thị ThùyDungCầu Giấy
79
20300Nguyễn Minh DũngMinh Khai
80
21304Trần Trung DũngNgô Sĩ Liên
81
22309Bùi Trung Dũng Thanh Liệt
82
23312Cao Nữ Thùy DươngLương Thế Vinh
83
24319Bạch Huy Dương Lê Quý Đôn
84
85
Tổng số bài thi:
Giám thị (ký, ghi rõ họ tên):
86
Tổng số tờ giấy thi:
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN
99
______________
100
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9 THAM DỰ KỲ THI KIỂM TRA KIẾN THỨC
Loading...
Main menu