ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1
TimestampNAMA GURUTARIKH PENGGUNAANSUBJEKTINGKATANKELASJENIS BAHAN (DALAM DAN LUAR TALIAN)SEKIRANYA LAIN-LAIN, SILA NYATAKAN JENIS BAHANBAB DAN UNIT PEMBELAJARAN / TAHUN (SET SOALAN) / NO. SET SOALAN KOD BAHAN (SEKIRANYA ADA) ,CONTOH -T1B2(SET A)SEKIRANYA BAHAN YANG DIGUNAKAN DIPEROLEHI DARI INTERNET, SILA NYATAKAN LINK YANG DIGUNAKAN (SEKIRANYA MELIBATKAN BEBERAPA LINK, GUNAKAN KOMA (,) TANPA JARAK ANTARA LINK)
2
3/21/2021 12:32:13
ROSLINAH WINDA MAJIMIN
11/12/2020SEJARAHLIMAIBNU RUSYDIKUIZ/LATIHANSET TRIAL K1 NEGERI-NEGERI - SET 1-3https://forms.gle/MACu4fWHDMRaK2Qm7,https://forms.gle/WdM7mCkXQtLj4uVr9,https://forms.gle/sgjpT9g3md5FPQRs9
3
3/22/2021 11:46:39ANDREW P. SORIA3/22/2021SEJARAHTIGAIBNU SINAVIDEO PEMBELAJARAN
Bab 3 Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu
https://youtu.be/OFCoYJRNeSE
4
3/24/2021 9:17:41ANDREW P. SORIA3/23/2021SEJARAHEMPATIBNU KHALDUNVIDEO PEMBELAJARAN
BAB 3.3, PERANG DUNIA KEDUA
https://youtu.be/9IjiZIM6qVQ
5
3/24/2021 9:21:51ROSLINAH MAJIMIN3/24/2021SEJARAHDUAIBNU RUSYDIKUIZ/LATIHAN
T2 BAB 4: AGAMA, KEPERCAYAAN DAN KEUNIKAN WARISAN KEMASYARAKATAN KERAJAAN ALAM MELAYU
shorturl.at/hmyX4,shorturl.at/jCOY5
6
3/24/2021 9:30:39
SABARIAH BINTI SALLEH
3/24/2021TASAWWUR ISLAMLIMAIBNU SINAPOWER POINTSET 1-10
7
3/24/2021 10:21:04SURIANA MANDAI3/24/2021GEOGRAFITIGAIBNU KHALDUNKUIZ/LATIHANBAB 3https://quizizz.com/join?gc=39303522
8
3/24/2021 10:22:27SURIANA MANDAI3/24/2021GEOGRAFIDUAIBNU SINAKUIZ/LATIHANBAB 1https://quizizz.com/join?gc=44071266
9
3/24/2021 13:48:40RUJINAH BINTI GUMIS3/24/2021
PENDIDIKAN SENI VISUAL
LIMAIBNU KHALDUNKUIZ/LATIHAN
TAJUK 1: Seni Lukisan (Latihan Ulangkaji)
10
3/24/2021 13:50:34RUJINAH BINTI GUMIS3/23/2021
PENDIDIKAN SENI VISUAL
LIMAIBNU SINAKUIZ/LATIHAN
Tajuk 2: Seni Lukisan (Ulangkaji)
11
3/24/2021 13:52:09RUJINAH BINTI GUMIS3/23/2021
PENDIDIKAN SENI VISUAL
LIMAIBNU KHALDUNKUIZ/LATIHAN
TAJUK 1: SENI BINA (Latihan Ulangkaji)
12
3/24/2021 13:53:38RUJINAH BINTI GUMIS3/22/2021
PENDIDIKAN SENI VISUAL
LIMAIBNU SINAKUIZ/LATIHAN
TAJUK 1: SENI BINA (Latihan Ulangkaji)
13
3/24/2021 13:56:13RUJINAH BINTI GUMIS3/23/2021
PENDIDIKAN SENI VISUAL
EMPATIBNU RUSYDIKUIZ/LATIHAN
TAJUK 1: Alat Kebesaran dan Perhiasan Diraja (Latihan Ulangkaji)
14
3/24/2021 14:04:01RUJINAH BINTI GUMIS3/22/2021
PENDIDIKAN SENI VISUAL
TIGAIBNU BATUTAHLAIN LAIN
Prezi.com. PSV online multimedia presentation.
Tajuk 1: Pakaian Tradisional dan perhiasan diri (Latihan ulangkaji)
https://prezi.com/p/uvjb1mqnsf6p/ting-3-bab-1-pakaian-tradisional-dan-perhiasan-diri/
15
3/24/2021 14:11:29RUJINAH BINTI GUMIS3/19/2021
PENDIDIKAN SENI VISUAL
TIGAIBNU BATUTAHLAIN LAIN
Prezi.com, PSV online multimedia presentation
Tajuk 3: Seni Catanhttps://prezi.com/p/k9ww3jelkfak/ting-3-bab-3-seni-catan/
16
3/24/2021 14:36:03RUJINAH BINTI GUMIS3/18/2021
PENDIDIKAN SENI VISUAL
EMPATIBNU RUSYDIVIDEO PEMBELAJARANTajuk 3: Seni Catan
2.1 http://zul9990.blogspot.com/2011/09/teknik-cat-air.html?m=1 2.2 https://youtu.be/XrCW68FCH7U
17
3/24/2021 14:43:41RUJINAH BINTI GUMIS3/9/2021
PENDIDIKAN SENI VISUAL
LIMAIBNU SINAVIDEO PEMBELAJARANTajuk 3: Seni Catanhttps://youtu.be/G29BVRHBicc
18
3/24/2021 18:01:57
RUTIGAH@RUKIJAH BASHRI@BASRY
3/22/2021
PENDIDIKAN SENI VISUAL
LIMAIBNU TAIMIYAHPETA PEMIKIRANBAB 4-SENI ARCA
19
3/24/2021 18:05:06
RUTIGAH@RUKIJAH BASHRI@BASRY
3/22/2021
PENDIDIKAN SENI VISUAL
EMPATIBNU KHALDUNPETA PEMIKIRANBAB 3: SENI CATAN
20
3/24/2021 18:22:00
RUTIGAH@RUKIJAH BASHRI@BASRY
3/22/2021
PENDIDIKAN SENI VISUAL
EMPATIBNU KHALDUNPETA PEMIKIRANBAB 3: SENI CATAN
21
3/24/2021 18:26:29
RUTIGAH@RUKIJAH BASHRI@BASRY
3/16/2021
PENDIDIKAN SENI VISUAL
DUAIBNU RUSYDIPOWER POINT
BAB 1: SENI RAGAM HIAS PENGANGKUTAN, ALAT PERMAINAN RAKYAT DAN ALAT DOMESTIK
https://prezi.com/p/f0xmetuiwgpv/ting-2-tajuk-1-seni-ragam-hias-pengangkutan/
22
3/24/2021 18:32:31
RUTIGAH@RUKIJAH BASHRI@BASRY
3/16/2021
PENDIDIKAN SENI VISUAL
SATUIBNU TAIMIYAHPETA PEMIKIRANBAB2: GARISANhttps://prezi.com/p/jqoiar1lnudd/ting-1-tajuk-2-garisan/
23
3/25/2021 10:06:11ROSLINAH MAJIMIN3/25/2021SEJARAHLIMAIBNU KHALDUNVIDEO PEMBELAJARAN
BAB 3 : RAJA BERPERLEMBAGAAN DAN DEMOKASI BERPARLIMEN (UNIT 3.5 - KEUNIKAN AMALAN DEMOKRASI BERPARLIMEN DI NEGARA KITA
https://youtu.be/qUY9Y2R8Qk0
24
3/25/2021 14:53:40ANDREW P. SORIA3/25/2021SEJARAHLIMAIBNU SINALAIN LAINKAJIAN KES SEJARAH T5SEJARAH T4 DAN T5
25
3/25/2021 14:54:37ANDREW P. SORIA3/25/2021SEJARAHLIMAIBNU RUSYDILAIN LAINKAJIAN KES SEJARAH T5SEJARAH T4 DAN T5
26
3/25/2021 14:56:14ANDREW P. SORIA3/25/2021SEJARAHTIGAIBNU SINAVIDEO PEMBELAJARAN
BAB 4.3 BRITISH DI JOHOR DAN PENTADBIRAN NNMTB
https://youtu.be/GXrOoyC-EiE
27
4/1/2021 13:35:18
NORZIAH BINTI MATSUM
3/2/2021SEJARAHEMPATIBNU RUSYDIVIDEO PEMBELAJARANBAB 2:2.7https://youtu.be/GoK364488Ok
28
4/1/2021 13:36:43
NORZIAH BINTI MATSUM
3/5/2021SEJARAHEMPATIBNU RUSYDIVIDEO PEMBELAJARANBAB 2 : 2.8https://youtu.be/IK6MwopBUDw
29
4/1/2021 13:37:52
NORZIAH BINTI MATSUM
3/9/2021SEJARAHEMPATIBNU RUSYDIVIDEO PEMBELAJARANBAB 3 : 3.1https://youtu.be/4H0lqITQRhA
30
4/1/2021 13:39:32
NORZIAH BINTI MATSUM
3/19/2021SEJARAHLIMAIBNU TAIMIYAHKUIZ/LATIHANBAB 3https://quizizz.com/join?gc=18815138
31
4/1/2021 13:42:46
NORZIAH BINTI MATSUM
2/26/2021SEJARAHLIMAIBNU TAIMIYAHPETA PEMIKIRANBAB 2 : 2.2
32
4/5/2021 21:39:27
RABIIATUL ADAWIYYAH MOHD NAZIR
2/24/2021PENDIDIKAN ISLAMLIMAIBNU SINAPOWER POINTAkhlak
https://drive.google.com/file/d/1oNeaPNs83TEWcYF2IjN1yIpxh4OGKw_F/view?usp=drivesdk
33
4/5/2021 21:41:59
RABIIATUL ADAWIYYAH MOHD NAZIR
3/2/2021PENDIDIKAN ISLAMLIMAIBNU SINAVIDEO PEMBELAJARANTajwid
https://drive.google.com/file/d/1ROMsmD5poGLrdvAgaAYR85BujjHm3eDF/view?usp=drivesdk
34
4/5/2021 21:44:17
RABIIATUL ADAWIYYAH MOHD NAZIR
3/23/2021PENDIDIKAN ISLAMLIMAIBNU SINAPOWER POINTAkhlak
https://drive.google.com/file/d/197G3xaO5iYxKXqeW3D6Biw-_R95y3qW-/view?usp=drivesdk
35
4/26/2021 13:52:29ANDREW P. SORIA4/26/2021SEJARAHEMPATIBNU BATUTAHVIDEO PEMBELAJARAN
BAB 4 SEJARAH TINGKATAN 4
https://www.youtube.com/watch?v=SQtikXy1KCI
36
4/27/2021 19:58:14ROSLINAH MAJIMIN4/27/2021SEJARAHEMPATIBNU SINAVIDEO PEMBELAJARAN
BAB 4 :T4 BAB 4: ERA PERALIHAN KUASA BRITISH DI NEGARA KITA (4.1 - British Military Administration (BMA))
-https://youtu.be/epiIyQvE7CI
37
4/27/2021 20:01:34ROSLINAH MAJIMIN4/27/2021SEJARAHEMPATIBNU TAIMIYAHVIDEO PEMBELAJARAN
T4 BAB 4: ERA PERALIHAN KUASA BRITISH DI NEGARA KITA (4.1 - British Military Administration (BMA))
https://youtu.be/epiIyQvE7CI
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100