ผลการแข่งขันกาญจนาเกมส์การจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 "เมืองคนดีเกมส์"
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1
รายการแข่งขันฟุตบอล
2
คู่ที่
ว / ด / ปีเวลาเพศสายรอบคู่แข่งขันสนามผลการแข่งขันสาย Aสาย B
3
๗ ม.ค. ๒๕๖๐๑๔.๐๐ น.ชายBแรกนครปฐม-
สุพรรณบุรี
2 :2เพชรบูรณ์กาฬสินธ์
4
Bแรกกาฬสินธ์-
ฉะเชิงเทรา
1 :1ชัยภูมิอุทัยธานี
5
๘ ม.ค. ๒๕๖๐๐๘.๐๐-๐๙.๓๐ น.ชายBแรกกาฬสินธ์-อุทัยธานี2 :0กระบี่นครปฐม
6
๐๙.๓๐-๑๑.๐๐ น.ชายBแรกนครปฐม-
ฉะเชิงเทรา
0 :1
สุราษฎร์ธานี
ฉะเชิงเทรา
7
๑๑.๐๐-๑๒.๓๐ น.ชายAแรกกระบี่ี่-
สุราษฎร์ธานี
2 :0สุพรรณบุรี
8
๑๒.๓๐-๑๔.๐๐ น.ชายAแรก
เพชรบูรณ์
-ชัยภูมิ4 :0
9
๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.ชายBแรก
ฉะเชิงเทรา
-
สุพรรณบุรี
2 :1
10
๙ ม.ค. ๒๕๖๐๐๘.๐๐-๐๙.๓๐ น.ชายBแรก
อุทัยธานี
-
ฉะเชิงเทรา
0 :2ผลการแข่งขัน
11
๐๙.๓๐-๑๑.๐๐ น.ชายBแรกกาฬสินธ์-นครปฐม1 :1ลำดับที่ 1กระบี่เหรียญทอง
12
๑๐๑๑.๐๐-๑๒.๓๐ น.ชายAแรก
เพชรบูรณ์
-กระบี่0 :0ลำดับที่ 2กาฬสินธ์เหรียญเงิน
13
๑๑๑๒.๓๐-๑๔.๐๐ น.ชายAแรกชัยภูมิ-
สุราษฎร์ธานี
0 :3ลำดับที่ 3เพชรบูรณ์เหรียญทองแดง
14
๑๒๑๐ ม.ค. ๒๕๖๐๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น.ชายBแรก
อุทัยธานี
-นครปฐม :ถอนตัวลำดับที่ 3ฉะเชิงเทราเหรียญทองแดง
15
๑๓๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.ชายBแรกกาฬสินธ์-
สุพรรณบุรี
1 :0
16
๑๔๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น.ชายAแรกชัยภูมิ-กระบี่0 :7
17
๑๕๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.ชายAแรก
เพชรบูรณ์
-
สุราษฎร์ธานี
1 :0
18
๑๖๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น.ชายBแรก
อุทัยธานี
-
สุพรรณบุรี
ถอนตัว :
19
๑๗๑๑ ม.ค. ๒๕๖๐๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น.ชายรอง
ที่ ๑ สาย A
-
ที่ ๒ สาย B
4 :1เพชรบูรณ์กาฬสินธ์
20
๑๘๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น.ชายรอง
ที่ ๒ สาย A
-
ที่ ๑ สาย B
6 :0กระบี่ฉะเชิงเทรา
21
๑๙๑๒ ม.ค. ๒๕๖๐๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น.ชายชิง
ผู้ชนะคู่ที่ ๑๗
-
คู่ชนะคู่ที่ ๑๘
5 :4กระบี่กาฬสินธ์
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu