การบริหารจัดการ-
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สรุปรายรับ- จ่าย โครงการปั่นจักรยาน 24 มิย.2560
2
รายรับรายจ่าย
3
วัน/ด/ปีรายการรับ
จำนวนเงิน
ผู้รับเงิน
รายการจ่ายจริงจำนวนเงินผู้จ่ายเงินวันที่
4
พค.2560
1. ศรีสถานโอสถ (คุณไกรศรี รพ.)
2,000ปัณฑิตา
ป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมค่าแก้ข้อความ
1,800.00หน.โอฬาร26/05/2017
5
พค.2560
2. ร้านชาพยอม (คุณอารีรัตน์ รพ.)
2,000ปัณฑิตา
สมทบสำรองจ่ายมัดจำเสื้อปั่น (ส่วนจากฝัน)
16,350.00หน.โอฬาร6-มิ.ย.
6
พค.25603. สจ.ปรีดา โกษาแสง2,000ปัณฑิตา
สมทบสำรองจ่ายมัดจำเสื้อปั่น (ส่วนผู้เสื้อจากแจ๊ค)
16,650.00หน.โอฬาร6-มิ.ย.
7
พค.2560
4. หจก.มหาจักรการแพทย์
2,000ปัณฑิตา
ค่าซุ้มถ่ายภาพพร้อมน้องพริตตี้
9,000.00ลดาวรรณ15-มิ.ย.
8
พค.25605. เสน่ห์รถบัส2,000ปัณฑิตา
สมทบจ่ายค่าเสื้อร่วมค่าส่ง(ส่วนจากฝัน)
13,360.00ปัณฑิตา16-มิ.ย.
9
พค.2560
6. บุญส่งเภสัช (ภก.เบนซ์ รพ.)
2,000ปัณฑิตาค่าเสื้อปั่น (ส่วนจากฝัน)69,000.00ปัณฑิตา16-มิ.ย.
10
พค.25607. เชพสวยอรพล2,000ปัณฑิตาค่าจัดประชุม วันที่ 19 มิ.ย.1,860.00ปัณฑิตา18-มิ.ย.
11
พค.25608. นาหว้าอิงเจท2,000ปัณฑิตาค่าอาหารวันงาน35,000.00หน.ดาราณี19-มิ.ย.
12
พค.25609. มนูเครื่องเย็น2,000ปัณฑิตา
ค่าสปอตและไม่ไผ่ จุด ร.ร.นาหว้า
1,000.00ลดาวรรณ19-มิ.ย.
13
26-พ.ค.
10. เครื่องเขียนสุดี (หมอสุทิน)
2,000ปัณฑิตา
ค่าสปอตประชาสัมพันธ์ กระดาษทำเกียรติบัตร
1,700.00ลดาวรรณ19-มิ.ย.
14
26-พ.ค.11. รพ.นาหว้า2,000ปัณฑิตาค่าจุด Check point เหล่าพัฒนา6,000.00อนงค์พรรณ21-มิ.ย.
15
26-พ.ค.12. ธ.ออมสินนาหว้า2,000ปัณฑิตา
ค่าตกแต่งเวทีกลาง จุด ร.ร.นาหว้า
4,000.00อนงค์พรรณ21-มิ.ย.
16
26-พ.ค.13. ชาญยนต์นาหว้า2,000ปัณฑิตา
ค่าดูแลความปลอดภัยจุดแยกตามเส้นทาง
2,000.00มังกรทอง22-มิ.ย.
17
26-พ.ค.14. รพ.สต.นาคอย2,000ปัณฑิตาค่าของขวัญจับสลาก5,000.00ลดาวรรณ22-มิ.ย.
18
26-พ.ค.
15. ไร่ปาล์มส.ชัยรัตน์(รพ.สต.อูนนา)
2,000ปัณฑิตาค่าจ้างปริ้นประกาศนียบัตร460.00ลดาวรรณ22-มิ.ย.
19
6-มิ.ย.
16. อึ้งกุ้ยเฮงนาหว้า
1,000ปัณฑิตา
ค่าน้ำมันรถประชาสัมพันธ์ 2 คันๆละ 500
1,000.00ลดาวรรณ22-มิ.ย.
20
12-มิ.ย.17. น้ำดื่มคชสิงห์2,000ปัณฑิตา
ค่าน้ำดื่มและผลไม้ จุด ร.ร.บ้านนาหว้า
7,000.00สิริพร23-มิ.ย.
21
12-มิ.ย.
18. ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
3,000ปัณฑิตา
ค่าน้ำดื่มและผลไม้ จุด บ้านเหล่าพัฒนา
2,000.00อนงค์พรรณ23-มิ.ย.
22
12-มิ.ย.19. รพ.สต.เหล่าพัฒนา2,000ปัณฑิตาค่าป้ายไวนิล5,000.00หน.โอฬาร23-มิ.ย.
23
12-มิ.ย.20. รพ.สต.ดอนศาลา2,000ปัณฑิตาค่าจุดพักน้ำ จุดท่าคำไฮ1,000.00หน.โอฬาร23-มิ.ย.
24
19-มิ.ย.21. ชมรม อสม.นาหว้า1,000ปัณฑิตา
ค่ากรอบเกียรติบัตรพร้อมใบประกาศกระดาษแข็ง
1,100.00ลดาวรรณ23-มิ.ย.
25
20-มิ.ย.
22. ธ.ไทยพาณิชย์นาหว้า
500ปัณฑิตา
ค่าจัดเต้นท์/บำรุงเต้นท์/ค่ารถขนเต้นท์
1,500.00วรารัตน์23-มิ.ย.
26
21-มิ.ย.23. สยามคาเฟ่ คอฟฟี่2,000ปัณฑิตา
ค่าเสาและค่าเย็บธงมอบอำเภอตำบล
100.00ศิริเพ็ชร23-มิ.ย.
27
21-มิ.ย.24. สจ.ดาบชัย ทัดสา1,000ปัณฑิตา
ค่าอาหารเที่ยงทีมจัดสถานที่ ร.ร.นาหว้า
1,700.00สิริพร23-มิ.ย.
28
21-มิ.ย.
25. แม่ใจเนื้อย่างนาหว้า
2,000ปัณฑิตาค่าจุดพักน้ำ จุดดอนปอ1,000.00หน.ผินพร23-มิ.ย.
29
22-มิ.ย.26. รพ.สต.ท่าเรือ2,000ปัณฑิตา
ค่าน้ำมันตัดหญ้าสนาม ร.ร.นาหว้า
500.00ผช.ปราโมทย์23-มิ.ย.
30
22-มิ.ย.27. ธ.ธกส.1,000ปัณฑิตา
ค่าสติ๊กเกอร์ข้อความซุ้มประตูเทศบาล
700.00ผช.ปราโมทย์23-มิ.ย.
31
6-มิ.ย.
รับค่าเสื้อจากน้องแจ๊คเพื่อจ่ายมัดจำ
16,650ปัณฑิตาซองค่าสถานที่ ร.ร.บ้านนาหว้า5,000.00ปัณฑิตา23-มิ.ย.
32
16-มิ.ย.
รับค่าเสื้อจากน้องแจ๊คเพื่อค่าเสื้อ
69,000ปัณฑิตา
ซองขวัญและกำลังใจการแสดง 3 ชุดๆละ 500
1,500.00ปัณฑิตา23-มิ.ย.
33
16-มิ.ย.รับจาก รพ.นาหว้า40,000ปัณฑิตาลูกโป่งสวรรค์660.00ปัณฑิตา24 มิ.ย.
34
21-มิ.ย.รับจาก รพ.นาหว้า24,000ปัณฑิตาเวทีพร้อมเครื่องเสียง7,000.00ปัณฑิตา24 มิ.ย.
35
21-มิ.ย.
รับค่าเสื้อจากน้องแจ๊ค
23,900ปัณฑิตาถุงดำ80.00จุฑามาศ24 มิ.ย.
36
23-มิ.ย.
รับค่าเสื้อจากน้องแจ๊ค
8,250ปัณฑิตา
น้ำดื่มขวดไทนาหว้า ซื้อเพิ่มสำหรับข้าวเที่ยง
280.00ปัณฑิตา24 มิ.ย.
37
24/6/2017
รับค่าเสื้อจาหน้องแจ๊ค(วันงาน)
5,800ปัณฑิตาผ้าเย็น200.00ปัณฑิตา24 มิ.ย.
38
24/6/2017
น้ำดื่มรุณสวัสดิ์ อ.สุขศรี
1,000ปัณฑิตา
ค่าเก็บเต้นท์และบำรุงวัด ร.ร.บ้านนาหว้า
1,000.00วรารัตน์24 มิ.ย.
39
24/6/2017อดีต รมต.ช่วย ศุภชัย 3,000ปัณฑิตา
จ่ายค่าน้ำสั่งเพิ่มวันงาน(น้ำ ร.ร.นาหว้าและจุดเหล่าฯ)
1,750.00ปัณฑิตา26 มิ.ย.
40
28 มิ.ย.60รับค่าเสื้อจากน้องแจ๊ค3,450ปัณฑิตา
จ่ายเพิ่มค่า จุดเหล่าฯ และค่าผ้าป้ายสีชมพู
1,650.00อนงค์พรรณ26 มิ.ย.
41
3 ก.ค.ค่าเสื้อจาก สสอ.สมชาย350ปััณฑิตาจ่ายค่าป้ายที่จอดรถ160.00บริหาร รพ.27 มิ.ย.
42
จ่ายค่าเกียรติบัตร (ปริ้นใหม่เพื่อแก้ไข)
160.00ลดาวรรณ30 มิ.ย.
43
44
รวม244,900
45
225,220.00
46
ยอดยกไป19,680
47
48
49
ค่าป้ายไวนิล
50
1.ป้ายเวทีใหญ่ 3*10 เมตร ฿ 3,000.00
51
2.ป้านผู้สนับสนุน 1*10 เมตร ฿ 1,000.00
52
3. ป้านเวทีบ้านเหล่า 2*4 เมตร ฿ 800.00
53
4. ธง 0.70*1.50 เมตร ฿ 190.00
54
฿ 4,990.00
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ค่าใช้จ่าย
รอบเก็บตก
รอบที่ 2-
รอบแรก
 
 
Main menu