ABCDE
1
Понеделник - 17.45 ч. Вторник - 17.45 ч.Сряда - 17.45 ч.Четвъртък - 17.45 ч. Петък - 17.45 ч.
2
Начинаещи - Е.Йончев Начинаещи - А.Геновска
Начинаещи2 -А.Геновска
Начинаещи - Е.ЙончевИн Йога - А.Генковска
3
Минка Минка
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Понеделник - 19.20 ч.Вторник - 19.20 ч.Сряда - 19.20 ч.Петък - 19.20 ч.
14
Курс по медитация-А.Геновска
Медитация - А.ГеновскаФлай Йога-А.ГеновскаФлай Йога - А.Генковска
15
КрасиНадя
16
МарияГергана
17
18
19
20
21
××××××××××××
22
Седи××××××××××××
23
××××××××××××
24
××××××××××××
25
××××××××××××
26
××××××××××××
27