19. Vzpon s kolesi na BlegoŇ° - prijavnica (Responses) : pregled prijav