คะแนน2/3-1/2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
2
3
กิจกรรม
จิต1
12345รวม
อับดับที่
4
คะแนนเต็ม
5101010101055
5
131165
เด็กชาย
กิติพงษ์
ชุมพล59881084826หมายเหตุ
6
231166
เด็กชาย
เจษฎาภรณ์
เรียงดี
510871094921
1 คือ เขียนโปแแกรม
7
331168
เด็กชาย
ณัฐพงษ์
ชีกว้าง
597101095017
2 scratch การโปรแกรม สี่เหลี่ยมผื้นผ้า
8
431169
เด็กชาย
ณัฐพล
โพธิ์ศรี
597810104921
3. scratch โปรแกรม 2 ตัวละคร เดินสวนทางกัน
9
531170
เด็กชาย
ธนทรัพย์
ลาพวง5101010109544
4 หาคำตอบตามสไลด์ (ซูโดโค๊ด ,ผังงาน)
10
631171
เด็กชาย
ธนากรคำเหลา510108109528
5. กิจกรรมกลุ่ม (สรุปซูโดโด๊ด,ผังงาน ความสำคัญ) 9-7-62
11
731172
เด็กชาย
นรินทร
เชื้อสาวัตถี
591010109536
12
831174
เด็กชาย
ปราโมทย์
มีนุ้ย5108101085111
13
931175
เด็กชาย
พีรพัฒน์
เอ้โทบุตร
598101010528
14
1031176
เด็กชาย
ภูริณัฐ
อุ่นอม598101095111
15
1131177
เด็กชาย
สุรศักดิ์
ชัยธานินทร์
597710104826
16
1231341
เด็กชาย
เอกรินทร์
แสงโทโพธิ์
59871084734
17
1331180
เด็กหญิง
กฤติญาพร
สังฆทิพย์
510881095017
18
1431181
เด็กหญิง
จีรณา
เพชรนันท์
51010101010551
19
1531183
เด็กหญิง
ต้นเทียน
โปร่งพรมมา
51010101010551
20
1631184
เด็กหญิง
ธีระญา
สัจวิทย์วิศาล
5108101010536
21
1731186
เด็กหญิง
นภัสกร
เขียวสะอาด
51061010105111
22
1831187
เด็กหญิง
นิติกานต์
ฟ้าคุ้ม
59781094826
23
1931188
เด็กหญิง
ปัญญาพร
สีนนเคน
1081010104826
24
2031190
เด็กหญิง
ปิยธิดา
สูงแข็ง
107101094636
25
2131191
เด็กหญิง
พรชนก
ชำนาญบึงแก
9881084339
26
2231193
เด็กหญิง
กานต์สินี
สุครีพ98710104438
27
2331194
เด็กหญิง
ภรณ์ภัสสรณ์
สงวนความดี
788994140
28
2431195
เด็กหญิง
รวีพร
อินทะไชย
5107101095111
29
2531196
เด็กหญิง
ฤทัยชนก
รักษาภักดี
59881084826
30
2631197
เด็กหญิง
วรนุช
เวียงวิเศษ
5101081085111
31
2731198
เด็กหญิง
วรัญญา
แดงน้อย
5107101085017
32
2831199
เด็กหญิง
สมิตรา
แก้วบุญเรือง
510881095017
33
2931200
เด็กหญิง
อมรทิพย์
ภูสีไม้
5101010109544
34
3031203
เด็กหญิง
อริสา
เกษวงษ์
59771094734
35
3131204
เด็กหญิง
เอมิกา
สุกัน510810109528
36
3231269
เด็กหญิง
ณิชชา
เพียรทอง
59871094826
37
3331270
เด็กหญิง
นภักสร
บุญยืด59871094826
38
3431275
เด็กหญิง
รวิภาเลขนอก59881084826
39
3531277
เด็กหญิง
สุกัญญา
อนารัตน์
59981084921
40
3631278
เด็กหญิง
สุญาดา
บุตรอ่อน
56871094537
41
3731279
เด็กหญิง
สุภัสสรา
โยทาวงษ์
59881094921
42
3831305
เด็กหญิง
เกษราภรณ์
ชันษา59881094921
43
3931315
เด็กหญิง
พิมพ์อัปสร
ปิดฝ้าย
51010101010551
44
4031317
เด็กหญิง
ฤทัยรัตน์
อุเทน591081095111
45
กก1กก2กก3
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...