ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา/มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา (ฐานข้อมูลนร. ณ 20 ก.ค.63) สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCE
1
มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา / ครูตาม จ.18 สังกัดสพป.บุรีรัมย์ เขต 1 (รวมตำแหน่งว่างทุกรณี +ว 16 ปี 62 แล้ว)
2
ข้อมูล ณ เม.ย. 2563
3
ลำ ดับ ที่ชื่อสถานศึกษาตำบลอำเภอ/
กิ่งอำเภอ
จำนวนครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา/ครูตาม จ.18จำนวนครูตาม จ.18
4
ประถมศึกษา ม.ประถมศึกษา ปฐมวัย ม.ปฐมวัย ภาษาไทย ม.ภาษาไทยคณิตศาสตร์ ม.คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ ม.ภาษาอังกฤษสังคมศึกษา ม.สังคมศึกษาวิทยาศาสตร์(ทั่วไป) ม.วิทยาศาสตร์(ทั่วไป)สุขศึกษา ม.สุขศึกษาพลศึกษา ม.พลศึกษาศิลปะ ม.ศิลปะทัศนศิลป์ ม.ทัศนศิลป์ดนตรีศึกษา ม.ดนตรีศึกษาดนตรีไทย ม.ดนตรีไทยดนตรีสากล ม.ดนตรีสากลดุริยางคศิลป์ ม.ดุริยางคศิลป์นาฏศิลป์ ม.นาฏศิลป์คอมพิวเตอร์ ม.คอมพิวเตอร์เกษตรกรรม ม.เกษตรกรรมคหกรรมศาสตร์ ม.คหกรรมศาสตร์อุตสาหกรรมศิลป์ ม.อุตสาหกรรมศิลป์ภาษาจีน ม.ภาษาจีนเทคโนโลยีฯ ม.เทคโนโลยีฯบรรณารักษ์ ม.บรรณารักษ์จิตวิทยาและการแนะแนว ม.จิตวิทยาและการแนะแนวการเงิน/พัสดุ ม.การเงิน/พัสดุโสตทัศนศึกษาตำแหน่งว่างอื่นๆไปช่วยรวมตามมาตรฐานเท่ากับเกณฑ์ก.ค.ศ.
5
สาเหตุ
6
การว่าง
7
8
1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262728283031
9
1บ้านโพธิ์ดอนหวาย
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์81310101110101100000000000000000010010001000200000000089
10
2บ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)กระสังเมืองบุรีรัมย์91021111111111002000000100000000001000000000000000001099
11
3บ้านหนองม้ากระสังเมืองบุรีรัมย์91211111111101100000000000000001010000000000100000001099ติดคปร. 61 (1)
12
4บ้านกลันทาวิทยากลันทาเมืองบุรีรัมย์92221111111101100010000000000000000000000000100000000099
13
5บ้านท้องเรือกลันทาเมืองบุรีรัมย์411101110010100000000000000000000000000000000000000000044
14
6บ้านพระครูน้อยกลันทาเมืองบุรีรัมย์41111111000000000000000000000000000000000000000000001044ติดคปร.60(1)อยู่ระหว่างขออนุมัติคปร.
15
7บ้านหนองปรือกลันทาเมืองบุรีรัมย์15312131111111120010000000000000111101010000010100000101515ติดคปร.61 (1)
16
8บ้านกลางเพชร(สุโขวิทยา)กลันทาเมืองบุรีรัมย์92221111111101100000000000000000000000100000000000001099ติดคปร. 61 (1)
17
9วัดบ้านเสม็ดกลันทาเมืองบุรีรัมย์41211111000000000000000000000000000000000000000000000044
18
10ไตรภูมิวิทยาชุมเห็ดเมืองบุรีรัมย์212122212121202400111300000010001120110200000300000000002121
19
11บ้านโกรกขี้หนูชุมเห็ดเมืองบุรีรัมย์15212222222221120011000000000000100001000000010000000001515
20
12บ้านหนองตราดน้อยชุมเห็ดเมืองบุรีรัมย์51010101110010000000000000000000001000001000000000001055ติดคปร. 61 (1)
21
13สามัคคีมีชัยวิทยาชุมเห็ดเมืองบุรีรัมย์15112221212222220110000001000000000001000000100000000101515ติดคปร. 61 (1)
22
14บ้านหนองไผ่ใหญ่ชุมเห็ดเมืองบุรีรัมย์41111111100000000000000000000000000000000000000000000044
23
15บ้านตราดหนองพลวงชุมเห็ดเมืองบุรีรัมย์3101010010000010000000000000000000000000100000000000033
24
16บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ถลุงเหล็กเมืองบุรีรัมย์41010101001000100000000000000000000010000000100000001045ติดคปร.61(1)
25
17วัดบ้านถลุงเหล็กถลุงเหล็กเมืองบุรีรัมย์14122121222111220011000000000000001100010000000000000011414
26
18บ้านโนนศิลาถลุงเหล็กเมืองบุรีรัมย์61011111010110100000000000000000100000000000101000000067
27
19บ้านหนองผักแว่นถลุงเหล็กเมืองบุรีรัมย์31111110000000000000000000000000000000000000000000000033
28
20บ้านพะไลถลุงเหล็กเมืองบุรีรัมย์41200111010000100000000000000000000010000000000000000146
29
21เขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสทิธิศิลป์)ในเมืองเมืองบุรีรัมย์27444333443333220012000011000000111100000000020000000002729
30
22อนุบาลบุรีรัมย์ในเมืองเมืองบุรีรัมย์737712710911957755700532200200011002122101301000303010000117373
31
23บ้านตะเคียนบัวทองเมืองบุรีรัมย์41200101010000100000000000000000000000000000100000000044
32
24บ้านหนองเพชรบัวทองเมืองบุรีรัมย์51110111010000100010000000000000000000100000000000000055
33
25วัดบ้านสวายสอบัวทองเมืองบุรีรัมย์14111122222211210011000000000000110000100000010100000001414
34
26วัดบ้านรุนบัวทองเมืองบุรีรัมย์31000101000000000000000000000000000000000000001000001133ลาออกปีกษ.63(1)
35
27บ้านหนองค่ายบ้านบัวเมืองบุรีรัมย์10111111111111100000000010000000111100000000000000000111010ติดคปร.61 (1)
36
28บ้านดอนใหญ่บ้านบัวเมืองบุรีรัมย์21000130100000000000000000000000000000000000000000000024
37
29บ้านปรุบุมะค่าบ้านบัวเมืองบุรีรัมย์41100101012000000000000000000000000000000000000010000044
38
30บ้านโคกระกาบ้านบัวเมืองบุรีรัมย์91221101110111100100000000000000001000000000000010001099ติดคปร.61 (1)
39
31บ้านม่วงวิทยาคารบ้านบัวเมืองบุรีรัมย์31010100100000000000000000000000100010000000000000000033
40
32อนุบาลเมืองบุรีรัมย์(บ้านบัว)บ้านบัวเมืองบุรีรัมย์19223223222311210011000000000000000011110000101101000001919
41
33วัดโพธิ์ทองบ้านยางเมืองบุรีรัมย์18212333212120210010000010000000110002000100030000000011818
42
34บ้านหนองโสนบ้านยางเมืองบุรีรัมย์51211101010000200000000000000000000000100000100000000057
43
35บ้านมะค่าบ้านยางเมืองบุรีรัมย์31011100000000000010000000000000000000000000000000000032
44
36บ้านง้างบ้านยางเมืองบุรีรัมย์11000000000000000000000000000000000010000000000000000011
45
37บ้านตะโกบ้านยางเมืองบุรีรัมย์17253322212121210010000000000000110000010000000000000011717
46
38บ้านหนองมะค่าแต้พระครูเมืองบุรีรัมย์14232222212110210001000000000000001001000000000000000201414ติดคปร.60(1)ไม่ได้รับจัดสรรคืนรอตัด/คปร.61 (1)
47
39บ้านหนองยางพระครูเมืองบุรีรัมย์41110111000010000010000000000000000000000000000000001045ติดคปร.60(1)ไม่ได้รับจัดสรรคืนรอตัด
48
40บ้านสระเกษพระครูเมืองบุรีรัมย์31111100000000000000100000000000000000000000000000000033
49
41บ้านหนองขวางพระครูเมืองบุรีรัมย์31011110000010000000000000000000000000000000000000000033
50
42พระครูวิทยาพระครูเมืองบุรีรัมย์10111112111110110010000010000000001001020000000000000001010
51
43บ้านม่วงพระครูเมืองบุรีรัมย์91011101011121200000000000000001100110000000000000001099ติดคปร.61(1)
52
44วัดบ้านเมืองฝางเมืองฝางเมืองบุรีรัมย์17113322223222110000000001000000111111000000000000000001717
53
45วัดบ้านเมืองดู่เมืองฝางเมืองบุรีรัมย์10222111111110110000000000100000000000000100000000000201010คปร.61 (1)/รอบรรจุดนตรีไทย(1)ปฐมวัย1
54
46บ้านโคกกลางเมืองฝางเมืองบุรีรัมย์16111222222111220011100011000000001100000000110000000011616
55
47วัดบ้านหนองตลุมปุ๊กลุมปุ๊กเมืองบุรีรัมย์16322133212111220000000000000000021001000100010000000001616
56
48บ้านหนองทะลอกลุมปุ๊กเมืองบุรีรัมย์16212221222220210000010010000000001002000200000000000111616ติดคปร.61 (1)
57
49วัดสว่างบูรพาลุมปุ๊กเมืองบุรีรัมย์91021111011111100000000100000000000000001000100000002099ติดคปร.60(1) รอย้าย/คปร.61 (1)
58
50บ้านหนองไทรลุมปุ๊กเมืองบุรีรัมย์91021111111101100000000000000001000010000000101000001099ติดคปร.61 (1)
59
51บ้านสวายจีกสวายจีกเมืองบุรีรัมย์10151010101012110000000010000000100000010000000000001001010
60
52บ้านโคกเปราะสวายจีกเมืองบุรีรัมย์61210111110110000000000000000000000000000000000000000065
61
53บ้านพลวงสวายจีกเมืองบุรีรัมย์61111101111100000000000000000000001000000000000000001066ติดคปร.61(1)
62
54บ้านฝ้ายสวายจีกเมืองบุรีรัมย์31211100000000000000000000000000000000000000000000000033
63
55เบญจคามวิทยาสวายจีกเมืองบุรีรัมย์14122211211211120010000010000000101100110000000100000001414
64
56บ้านหนองปรือน้อยสวายจีกเมืองบุรีรัมย์14121121222211220010000010000000110000000000000000000201414ติดคปร.60(1)ไม่ได้รับจัดสรรคืนรอตัด/คปร.61 (1)
65
57บ้านถาวรสวายจีกเมืองบุรีรัมย์91011131011121000100000000000000001000010000000000001099ติดคปร.61(1)
66
58บ้านโคกระกาน้อยสองห้องเมืองบุรีรัมย์61111111111100000000000000000000000010000000000000000066
67
59บ้านหนองสองห้องสองห้องเมืองบุรีรัมย์61211101010100100000000000000000000000000000000000001166ติดคปร.61(1)
68
60บ้านตลาดชัยสองห้องเมืองบุรีรัมย์16222222221111110011000011000000101000001000000000000121616ติดคปร.61(1) รอบรรจุปฐมวัย1
69
61บ้านกระเดื่องสองห้องเมืองบุรีรัมย์51111111010000001010000000000000000000000000000000000055
70
62บ้านร่มไทรสองห้องเมืองบุรีรัมย์61010101012110101000000000000000000000000000000000001066ติดคปร.61(1)
71
63บ้านสารภีสะแกซำเมืองบุรีรัมย์51210101111000000000000000000000000000000000000000000155
72
64ประชาสวัสดิ์วิทยาสะแกซำเมืองบุรีรัมย์61110101010100100020000000000000000010000000000000000065
73
65วัดบ้านสะแกซำสะแกซำเมืองบุรีรัมย์17142222212121220011000010000000101000020000000001000001717
74
66บ้านตลาดควายสะแกซำเมืองบุรีรัมย์17222221222211110010000010000000111111000000010000000021717
75
67บ้านฝังงาสะแกซำเมืองบุรีรัมย์41110111000000000000000000000000000010000000100000000044
76
68บ้านโนนแดงสะแกโพรงเมืองบุรีรัมย์16112121212111110010100001000000111002010000011100000201616ติดคปร.60(1)ไม่ได้รับจัดสรรคืนรอตัด/คปร.61 (1)
77
69สะแกโพรงอนุสรณ์สะแกโพรงเมืองบุรีรัมย์24323332332320220011010001101000111111010100010000000002424
78
70บ้านหนองมะเขือสะแกโพรงเมืองบุรีรัมย์15222121212210120011120001000000000011000000000000000101515ติดคปร.61(1)/ย้ายไปสค.3(1)
79
71บ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ)สะแกโพรงเมืองบุรีรัมย์17102223211110110010010011000000111210120000001000000021717
80
72บ้านสมสนุกสะแกโพรงเมืองบุรีรัมย์61211101210100000000100000000000000000000000000000000066
81
73บ้านหนองไผ่สะแกโพรงเมืองบุรีรัมย์91411101010101001110000000000001000010000000001000000099
82
74ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)เสม็ดเมืองบุรีรัมย์27322232333334220021110011000000111100121100000000000012727
83
75บ้านเขากระโดง(ศิลาทองอุปถัมภ์)เสม็ดเมืองบุรีรัมย์00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
84
76บ้านเสม็ดโคกตาลเสม็ดเมืองบุรีรัมย์18253222212221200111000000000000111000000100000000000011818
85
77โสภณวรวัฒน์วิทยาเสม็ดเมืองบุรีรัมย์51111101110000000000000000000000000000000000001000001055ติดคปร.61(1)
86
78บ้านโคกหัวช้างเสม็ดเมืองบุรีรัมย์61110111010110000000000000000000100000000000100000001066ติดคปร.61(1)
87
79วัดบ้านเย้ยสะแกเสม็ดเมืองบุรีรัมย์51111111110000100000000000000000000000000000000000000055
88
80บ้านสำโรงโนนเค็งหนองตาดเมืองบุรีรัมย์15222122212211110011000000000000101001000000010000000111515ติดคปร.61(1)
89
81บ้านม่วงโนนสูงหนองตาดเมืองบุรีรัมย์82221111011100000000000000000000000010000000100000002089ติดคปร. 60 (1)(เกิน 1 รอตัด)/ คปร.61(1)
90
82บ้านนากลางหนองตาดเมืองบุรีรัมย์91111111111111100111100000000000000000000000000000000099รอบรรจุศิลปะ1
91
83บ้านมาบสมอหนองตาดเมืองบุรีรัมย์51111131010000000000000000000000000000000000000000000055
92
84วัดบ้านบัลลังก์หนองตาดเมืองบุรีรัมย์91011111111110000101100000000000000110000000000000001199 ติดคปร.61(1)
93
85บ้านหนองตราดหนองตาดเมืองบุรีรัมย์31111100000010000000000000000000000000000000000000000033
94
86วัดสถานีหนองตาดหนองตาดเมืองบุรีรัมย์51111121011000000000000000000000000000000000000000000055
95
87ไตรมิตรวิทยาคารหลักเขตเมืองบุรีรัมย์16112212111111130211100000000000101110100100001010000001616
96
88วิมลวิทยาหลักเขตเมืองบุรีรัมย์15122211111111120010100011000000101011110100000000000101515ติดคปร.61(1)/ รอบรรจุดนตรี1
97
89บ้านหลักเขตหลักเขตเมืองบุรีรัมย์17112121111312121012110000000010111111001000000000000001717
98
90บ้านโคกเก่าหลักเขตเมืองบุรีรัมย์31111100001000000000000000000000000000000000000000000033
99
91ประกาศธรรมคุณวิทยาอิสาณเมืองบุรีรัมย์31111110000000000000000000000000000000000000000000000033
100
92บ้านโคกสะอาดวิทยาคารอิสาณเมืองบุรีรัมย์61110111010100101000000010000000000000100000000000001067ติดคปร.60(1)ไม่ได้รับจัดสรรคืนรอตัด