BSP NLK 3k
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
LU JF BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS "TIESĪBU ZINĀTNE" (20208)
2
NEPILNA LAIKA KLĀTIENES NODARBĪBU GRAFIKS
3
2019./2020. akad.g. rudens semestris
4
DienaLaiks
3.kurss
5
Pirmdiena18 15 L/S Starptautiskās publiskās tiesības
6
19 45 lekt. M.Lejnieks, 19. (355.) aud.
7
Otrdiena18 15 L/S Krimināltiesības. Sevišķā daļa
8
19 45 prof. V.Liholaja, 19. (355.) aud.
9
20 00L/S Krimināltiesības. Sevišķā daļa
10
21 30prof.V.Liholaja, 19. (355.) aud.
11
Trešdiena18 15 L/S Mantojuma tiesības (nepāra ned.) (sākot no 04.09.2019.)
12
19 45 lekt. K.Zīle, 19. (355.) aud.
13
L/S Ģimenes tiesības (pāra ned.) (sākot no 11.09.2019.)
14
doc. I.Lībiņa-Egnere, 19. (355.) aud.
15
20 00L/S Mantojuma tiesības (nepāra ned.) (sākot no 04.09.2019.)
16
21 30lekt. K.Zīle, 19. (355.) aud.
17
L/S Ģimenes tiesības (pāra ned.) (sākot no 11.09.2019.)
18
doc. I.Lībiņa-Egnere, 19. (355.) aud.
19
Ceturtdiena18 15 L/S Starptautiskās publiskās tiesības
20
19 45 lekt. M.Lejnieks, 19. (355.) aud.
21
20 00L/S Intelektuālā īpašuma tiesības
22
21 30lekt. M.Krūmiņš, 19. (355.) aud.
23
Piektdiena18 15 L/S Intelektuālā īpašuma tiesības
24
19 45 lekt. M.Krūmiņš, 42. (460.) aud.
25
L - lekcija
26
S - seminārs
27
L/S - lekcija vai seminārs
28
B - B daļas (obligātā izvēle) studiju kurss
29
30
Juridiskās fakultātes dekāne, asoc.prof. Dr.iur. Anita Rodiņa
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...