ตารางที่ 3. ข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
ตารางที่ 3. ข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
2
3
ชื่อสถานศึกษาสังกัดการประเมินภายนอก (สมศ.) * ผ่านการประเมิน = 1 , ไม่ผ่านการประเมิน = 0เข้ารับการประเมินภายนอก (สมศ.) รอบที่ 4
4
รอบที่ 1รอบที่ 2รอบที่ 3
5
ปฐมวัย (แห่ง)
อื่น ๆ (แห่ง)
ปฐมวัย (แห่ง)
อื่น ๆ (แห่ง)
ปฐมวัย (แห่ง)
อื่น ๆ (แห่ง)
6
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
7
วัดหลวงพ่อขาวสพป.ชัยนาท
8
วัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์)สพป.ชัยนาท1110
9
วัดฝางสพป.ชัยนาท1110
10
วัดไผ่โพธิ์ทองสพป.ชัยนาท0000
11
วัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์4)สพป.ชัยนาท1110
12
บ้านท่าไม้สพป.ชัยนาท0110
13
วัดธรรมามูลสพป.ชัยนาท1
14
ชุมชนวัดดักคะนนสพป.ชัยนาท111
15
วัดสระเนินพระรามสพป.ชัยนาท1110
16
บ้านหนองแคสพป.ชัยนาท111
17
วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์สพป.ชัยนาท1110
18
ชุมชนวัดวังเคียนสพป.ชัยนาท
19
วัดนางลือสพป.ชัยนาท
20
วัดศรีวิชัยสพป.ชัยนาท1110
21
พระยาตากสพป.ชัยนาท1110
22
อนุบาลชัยนาทสพป.ชัยนาท111
23
ลัดดาประชาสรรค์สพป.ชัยนาท1110
24
อนุบาลเมืองชัยนาทสพป.ชัยนาท1110
25
วัดโรงวัวสพป.ชัยนาท1110
26
วัดหนองเต่าดำสพป.ชัยนาท
27
วัดแหลมหว้าสพป.ชัยนาท111
28
วัดดอนรังนกสพป.ชัยนาท0010
29
วัดหนองพังนาคสพป.ชัยนาท0000
30
วัดเนินถ่านสพป.ชัยนาท1
31
รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์สพป.ชัยนาท1110
32
วัดพิกุลงามสพป.ชัยนาท1110
33
ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์)
สพป.ชัยนาท1110
34
อนุบาลมโนรมย์สพป.ชัยนาท1110
35
วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์)สพป.ชัยนาท1110
36
ไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน)สพป.ชัยนาท1110
37
วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์)สพป.ชัยนาท1110
38
บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา)สพป.ชัยนาท1010100
39
บ้านเขาแหลมสพป.ชัยนาท101010
40
บ้านหัวถนนสพป.ชัยนาท
41
วัดหัวหว้าสพป.ชัยนาท11
42
วัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์)
สพป.ชัยนาท1010100
43
วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร
สพป.ชัยนาท1010101
44
บ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์)สพป.ชัยนาท0000
45
วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์)สพป.ชัยนาท0000
46
ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร)
สพป.ชัยนาท1010100
47
บ้านดอนแตงสพป.ชัยนาท1010100
48
คงรักษ์ประชานุเคราะห์สพป.ชัยนาท111
49
วัดหนองตาตนสพป.ชัยนาท101010
50
วัดบ่อแร่(วิจิตรราษฎร์บำรุง)สพป.ชัยนาท1010100
51
วัดหนองจิกสพป.ชัยนาท1010101
52
วัดคลองบุญสพป.ชัยนาท
53
วัดหนองน้อยสพป.ชัยนาท000
54
อนุบาลวัดสิงห์สพป.ชัยนาท
55
สำราญราษฎร์บำรุงสพป.ชัยนาท
56
วัดวังหมันสพป.ชัยนาท111111
57
บ้านท่าข้ามวังน้ำสพป.ชัยนาท1000000
58
บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136สพป.ชัยนาท1010100
59
บ้านทุ่งกว้างสพป.ชัยนาท1010100
60
วัดโคกสุกสพป.ชัยนาท
61
วัดดอนตาลสพป.ชัยนาท000
62
วัดดอนตูมกมลาวาสสพป.ชัยนาท1010101
63
วัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์)สพป.ชัยนาท0000000
64
วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338)
สพป.ชัยนาท0110
65
วัดเขาแก้วสพป.ชัยนาท1010100
66
ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์)สพป.ชัยนาท
67
วัดบ้านหนองสพป.ชัยนาท11
68
บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)
สพป.ชัยนาท1010100
69
วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3)สพป.ชัยนาท000
70
เขื่อนเจ้าพระยาสพป.ชัยนาท1010000
71
วัดกรุณาสพป.ชัยนาท0000000
72
วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา)สพป.ชัยนาท1010100
73
วัดโคกจันทน์สพป.ชัยนาท0000000
74
บ้านคลองยางสพป.ชัยนาท1010100
75
วัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์)สพป.ชัยนาท0000100
76
วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์)
สพป.ชัยนาท1010100
77
วัดมะปรางสพป.ชัยนาท
78
วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์)สพป.ชัยนาท1010101
79
วัดดอนตะไล้สพป.ชัยนาท1010101
80
อนุบาลสรรพยาสพป.ชัยนาท1010100
81
วัดโพธิมงคลสพป.ชัยนาท1010100
82
วัดกำแพงสพป.ชัยนาท1010100
83
วัดหลวงสิริบูรณารามสพป.ชัยนาท1010100
84
วัดยางศรีเจริญสพป.ชัยนาท101010
85
วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์)
สพป.ชัยนาท1010100
86
วัดโพธิ์ประสิทธิ์สพป.ชัยนาท
87
วัดหาดอาษาสพป.ชัยนาท111
88
บ้านทุ่งกระถินสพป.ชัยนาท101000
89
ชุมชนวัดโคกดอกไม้สพป.ชัยนาท001010
90
วัดเทพรัตนวนารามสพป.ชัยนาท0
91
เทพรัตน์สพป.ชัยนาท1010100
92
วัดอารีทวีวนารามสพป.ชัยนาท111
93
วัดหนองแขมสพป.ชัยนาท
94
วัดโพธิ์งามสพป.ชัยนาท1110
95
วัดสนามชัยสพป.ชัยนาท1
96
วัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์)สพป.ชัยนาท111
97
วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต)สพป.ชัยนาท1110
98
วัดท่ากระแสสพป.ชัยนาท1110
99
วัดโพธิ์ทองสพป.ชัยนาท1110
100
วัดหัวเด่นสพป.ชัยนาท1110
Loading...