Hodnocení WA1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJ
1
KomponentaCoPovinnéBodyPoznámky
2
Klient 11
3
JavaScript
4
kontrola formuláře pomocí JavaScriptu on submitano0
5
na (všech!) elementech 1
6
validace pomocí HTML51atributy required a pattern na všech elementech kde dávají smysl
7
funkční na prohlížečích Firefox a Chromeano 0
8
stránka použitelná i bez JavaScriptu ano 0Ve zvláštních případech lze udělit zápočet i bez této podmínky. Například když je aplikace SPA
9
zajímavost v Javascriptu 1Na posouzení cvičícího
10
11
Validnost HTML
12
bez chyb ano 0
13
bez warningů (accessibilty level=Normal) 1soft chyby (empty tag, alt u neinf. objektů, summary tag)
14
formuláře jsou přístupné (accessible) 2přístupné obrázky (alt, title), tabulky (scope, headers,thead, tfoot,tbody,th a td) , formuláře (label for, tabindex),…
15
16
CSS
17
nepoužívá se formátování pomocí HTML elementů ano 0
18
styl není přímo u elementu ano 0
19
použití relativních hodnot (např. fonty NE v px) 1px zde nepovažujeme za relativní jednotky, jejich velikost nezávisí na preferencích uživatele
20
styly mimo HTML dokument (pomocí <link>) 1
21
skinovatelnost 2Aplikace bude mít více vzhledů na výběr. Vzhledy budou realizované pomocí CSS. Jednotlivé vzhledy se liší barevně i rozložením. Změna vzhledu je trvalá.
22
styl pro tisk 2
23
zajímavost v CSS 1obejití špatné implementace, zajímavý efekt. podmínka: uvedeno v dokumentaci
24
25
Server 21
26
Validace
27
odolnost proti "zlému uživateli" - zápis do DBano 0Aplikace nespadne při zadání jakékoli vstupní kombinace znaků.
28
čtení z DBano 0Korektní zobrazení znaků uložených v DB, SQL injection
29
odolnost proti dvojímu odeslání stejného formuláře 3Reload nebo zpět nezpůsobí opětovné provedení akce, např. zapsání dat do db.
30
správné vyhodnocení a zobrazení chyb 3Obor hodnot, různý formát čísel, ořezávání mezer, mezní a nesmyslné hodnoty. Vše na serveru!
31
neztrácí se uživatelem vyplněné hodnoty ano 0Nesprávně vyplněný formulář bude odmítnut a vrácen k opravě. Veškerá data zůstanou předvyplněna. Jedinou výjimkou jsou pole s heslem.
32
jasné rozlišení povinných a nepovinných údajů 2
33
Databáze
34
existence relační/objektová databáze ano 0
35
tři a více tabulek, korektní návrh DB 2
36
logicky správné propojení tabulek (Foreign key) 1Data jsou v databázi uložená korektně tak, že jsou použitelná i pro jinou než vaší (webovou) aplikaci
37
funguje čeština ano 0
38
hesla v DB nejsou v plain textu ano 0
39
hesla jsou osolená1
40
zpracování chyb při komunikaci s DBano0Zejména při připojení k databázi
41
Navigace
42
stránkované seznamy položekano0Realizace pomocí SQL LIMIT
43
filtry 2Korektní spolupráce se stránkováním
44
Přihlašování uživatelůano 0
45
Šablony 2
46
Objektově programováno 2Veškerý kód v OOP
47
Zajímavost 2Použití webového frameworku, další zajímavost. Podmínka: musí být zdokumentováno.
48
Ajax ano3
49
50
Dokumentace6
51
Popis úlohy dokument musí mít všechny následující části: popis úlohy, uživ. příručka, popis implementace, popis DB
52
zadání ano0Formální zadání tak, jako by bylo od externího zadavatele. Zadání bude obsahovat i akceptační podmínky.
53
požadavky uživatelů na funkčnost ano0Popis funkcí podle uživatelských rolí. Role rozepsány i pomocí UML
54
Uživatelská příručka
55
popis funkčnosti webu 1Manuál
56
popis instalace ano0Verze veškerých komponent, požadavky na instalaci databáze a SW vybavení, instalační SQL skript, nastavení práv, OS dependent věci
57
ukázky UI webu 1UI bude komentováno, popsáno
58
Popis implementace Nikoliv výpis kódu
59
popis hlavních rysů programu (funkčnost hlavních skriptů) 2Popis architektury, obsluha formulářů, zabezpečení, algoritmy zpracování dat, UML, popis využití frameworků.
60
Dokumentace ve zdrojovém kódu ano2Např. PHPDoc, PHPDocumentor, Doxygen, Apigen... Součástí bude stránka s vygenerovanou dokumentací.VLASTNÍHO KÓDU
61
Databáze
62
E-R diagram (primární klíč, cizí klíč s vazbou, not null, unique) ano0V textu také zmínit a zdůvodnit typ tabulek (INNODB, MyISAM), případně zdůvodnit výběr jiné DB než MySQL
63
64
Celkové zhodnocení 12
65
kompletnost řešení 6
66
estetické zpracování 6Správná práce s grafikou, estetika, množství úsilí věnovaného vzhledu.
67
68
Součet50
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...