Свободни места за ученици -СУ (отговори)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMN
1
Клеймо за време
Кратко име на училището
Населено мястоКлас ПаралелкаВид на паралелкатаПрофил/професияСвободни места
7
08.03.2018 10:18:28СУ "Г. Измирлиев"Горна Оряховица7аобщообразователнаобщообразователна3
8
08.03.2018 10:19:01СУ "Г. Измирлиев"Горна Оряховица7бобщообразователнаобщообразователна3
9
08.03.2018 10:19:39СУ "Г. Измирлиев"Горна Оряховица7вобщообразователнаобщообразователна1
10
08.03.2018 10:20:23СУ "Г. Измирлиев"Горна Оряховица7гобщообразователнаобщообразователна2
12
08.03.2018 10:24:00СУ "Г. Измирлиев"Горна Оряховица9апрофилираначужди езици4
21
08.03.2018 12:08:21СУ "Емилиян Станев"Велико Търново9бпрофилирана
Защита на информацията
3
36
09.03.2018 14:04:40СУ "Н. Катранов"Свищов7аобщообразователна05
37
09.03.2018 14:05:04СУ "Н. Катранов"Свищов7бобщообразователна06
38
09.03.2018 14:05:29СУ "Н. Катранов"Свищов7вобщообразователна01
40
09.03.2018 14:06:40СУ "Г. С. Раковски"Велико Търново7аобщообразователнанепрофилирана7
44
09.03.2018 14:07:55СУ "Н. Катранов"Свищов9апрофилирана
"Чуждоезиков" - Английски език
4
49
12.03.2018 11:30:33СУ "Цв. Радославов"Свищов8апрофилиранаПриродни науки3
50
12.03.2018 11:31:23СУ "Цв. Радославов"Свищов9апрофилиранаСпорт3
51
12.03.2018 11:32:40СУ "Цв. Радославов"Свищов10апрофилиранаСпорт7
52
12.03.2018 11:33:19СУ "Цв. Радославов"Свищов12апрофилиранаСпорт8
53
12.03.2018 12:44:37СУ "Д. Благоев"Свищов2бобщообразователнане2
54
12.03.2018 12:46:03СУ "Д. Благоев"Свищов3аобщообразователнане3
55
12.03.2018 12:46:38СУ "Д. Благоев"Свищов3бобщообразователнане1
56
12.03.2018 12:47:08СУ "Д. Благоев"Свищов3вобщообразователнане2
57
12.03.2018 12:47:57СУ "Д. Благоев"Свищов4аобщообразователнане6
58
12.03.2018 12:49:09СУ "Д. Благоев"Свищов4бобщообразователнане1
59
12.03.2018 12:50:53СУ "Д. Благоев"Свищов4вобщообразователнане1
60
12.03.2018 12:52:18СУ "Д. Благоев"Свищов5аобщообразователнане4
61
12.03.2018 12:57:43СУ "Д. Благоев"Свищов5вобщообразователнане2
62
12.03.2018 12:58:58СУ "Д. Благоев"Свищов5гобщообразователнане6
63
12.03.2018 13:00:33СУ "Д. Благоев"Свищов6аобщообразователнане2
64
12.03.2018 13:02:50СУ "Д. Благоев"Свищов6бобщообразователнане3
65
12.03.2018 13:04:06СУ "Д. Благоев"Свищов6вобщообразователнане1
66
12.03.2018 13:05:19СУ "Д. Благоев"Свищов6гобщообразователнане2
67
12.03.2018 13:06:23СУ "Д. Благоев"Свищов7аобщообразователнане1
68
12.03.2018 13:07:14СУ "Д. Благоев"Свищов7бобщообразователнане4
69
12.03.2018 13:08:48СУ "Д. Благоев"Свищов7вобщообразователнане1
70
12.03.2018 13:10:00СУ "Д. Благоев"Свищов8апрофилирана
Изобразително изкуство
7
71
12.03.2018 13:10:55СУ "Д. Благоев"Свищов8апрофилирана
Изобразително изкуство
7
72
12.03.2018 13:12:21СУ "Д. Благоев"Свищов8впрофилиранаПредприемачески 5
73
12.03.2018 13:13:43СУ "Д. Благоев"Свищов9апрофилирана
Изобразително изкуство
5
74
12.03.2018 13:15:36СУ "Д. Благоев"Свищов9бпрофилирана
Технологичен - Информационни технологии
1
75
12.03.2018 13:16:16СУ "Д. Благоев"Свищов10бпрофилирана
Технологичен - Информационни технологии
11
76
12.03.2018 13:17:17СУ "Д. Благоев"Свищов11бпрофилирана
Технологичен - Информационни технологии
9
77
12.03.2018 13:19:25СУ "Д. Благоев"Свищов10апрофилирана
Изкуства - Изобразително изкуство
8
78
12.03.2018 13:20:24СУ "Д. Благоев"Свищов11апрофилирана
Изкуства - Изобразително изкуство
3
79
12.03.2018 13:21:32СУ "Д. Благоев"Свищов12апрофилирана
Изкуства - Изобразително изкуство
5
80
13.03.2018 14:04:35
СУ "Ангел Каралийчев"
Стражица2аобщообразователнанепрофилирана2
81
13.03.2018 14:05:18
СУ "Ангел Каралийчев"
Стражица2бобщообразователнанепрофилирана2
82
13.03.2018 14:06:09
СУ "Ангел Каралийчев"
Стражица2вобщообразователнанепрофилирана4
83
13.03.2018 14:06:56
СУ "Ангел Каралийчев"
Стражица3аобщообразователнанепрофилирана2
84
13.03.2018 14:07:46
СУ "Ангел Каралийчев"
Стражица4аобщообразователнанепрофилирана4
85
13.03.2018 14:08:35
СУ "Ангел Каралийчев"
Стражица4бобщообразователнанепрофилирана4
86
13.03.2018 14:09:08
СУ "Ангел Каралийчев"
Стражица4вобщообразователнанепрофилирана5
87
13.03.2018 14:09:45
СУ "Ангел Каралийчев"
Стражица5аобщообразователнанепрофилирана4
88
13.03.2018 14:10:36
СУ "Ангел Каралийчев"
Стражица5бобщообразователнанепрофилирана1
89
13.03.2018 14:11:06
СУ "Ангел Каралийчев"
Стражица6аобщообразователнанепрофилирана3
90
13.03.2018 14:11:52
СУ "Ангел Каралийчев"
Стражица6бобщообразователнанепрофилирана2
91
13.03.2018 14:12:25
СУ "Ангел Каралийчев"
Стражица6вобщообразователнанепрофилирана1
92
13.03.2018 14:13:16
СУ "Ангел Каралийчев"
Стражица7аобщообразователнанепрофилирана4
93
13.03.2018 14:13:48
СУ "Ангел Каралийчев"
Стражица7бобщообразователнанепрофилирана8
94
13.03.2018 14:14:20
СУ "Ангел Каралийчев"
Стражица7вобщообразователнанепрофилирана9
95
13.03.2018 14:15:06
СУ "Ангел Каралийчев"
Стражица8апрофилиранаОбществени науки2
96
13.03.2018 14:15:55
СУ "Ангел Каралийчев"
Стражица8бпрофилиранаПредприемачески7
97
13.03.2018 14:17:08
СУ "Ангел Каралийчев"
Стражица9апрофилирана
Технологичен - Информационни технологии
7
98
13.03.2018 14:17:50
СУ "Ангел Каралийчев"
Стражица9бнепрофилирананепрофилирана2
99
13.03.2018 14:18:28
СУ "Ангел Каралийчев"
Стражица10апрофилирана
Технологичен - Информационни технологии
11
100
13.03.2018 14:19:24
СУ "Ангел Каралийчев"
Стражица10бнепрофилирананепрофилирана14
101
13.03.2018 14:20:01
СУ "Ангел Каралийчев"
Стражица11апрофилирана
Технологичен - Информационни технологии
11
102
13.03.2018 14:20:50
СУ "Ангел Каралийчев"
Стражица11бнепрофилирананепрофилирана12
103
13.03.2018 14:21:30
СУ "Ангел Каралийчев"
Стражица12апрофилирана
Технологичен - Информационни технологии
7
104
13.03.2018 14:22:06
СУ "Ангел Каралийчев"
Стражица12бнепрофилирананепрофилирана12
105
15.03.2018 10:21:45
СУ "Ангел Каралийчев"
Стражица2бобщообразователнанепрофилирана3
106
16.03.2018 12:42:15СУ "Г. Измирлиев"Горна Оряховица1гобщообразователнаобщообразователна1
107
16.03.2018 12:43:11СУ "Г. Измирлиев"Горна Оряховица4бобщообразователнаобщообразователна1
108
16.03.2018 12:44:04СУ "Г. Измирлиев"Горна Оряховица6аобщообразователнаобщообразователна4
109
16.03.2018 12:44:38СУ "Г. Измирлиев"Горна Оряховица6бобщообразователнаобщообразователна6
110
16.03.2018 12:45:20СУ "Г. Измирлиев"Горна Оряховица6гобщообразователнаобщообразователна3
111
16.03.2018 12:46:06СУ "Г. Измирлиев"Горна Оряховица8аобщообразователнаобщообразователна2
112
16.03.2018 12:46:51СУ "Г. Измирлиев"Горна Оряховица8апрофилиранаЧужди езици3
113
16.03.2018 12:47:29СУ "Г. Измирлиев"Горна Оряховица11апрофилиранаЧуждоезиков1
114
19.03.2018 14:39:20СУ "Д. Благоев"Свищов5вобщообразователнане 3
115
19.03.2018 14:40:52СУ "Д. Благоев"Свищов5гобщообразователнане 5
116
19.03.2018 14:42:53СУ "Д. Благоев"Свищов8апрофилирана
Изобразително изкуство
6
117
19.03.2018 14:44:40СУ "Д. Благоев"Свищов8впрофилиранаПредприемачески 4
118
23.03.2018 10:13:42
СУ "Ангел Каралийчев"
Стражица2вобщообразователнанепрофилирана5
119
23.03.2018 10:14:24
СУ "Ангел Каралийчев"
Стражица4бобщообразователнанепрофилирана3
120
23.03.2018 10:15:40
СУ "Ангел Каралийчев"
Стражица5аобщообразователнанепрофилирана5
121
23.03.2018 10:16:30
СУ "Ангел Каралийчев"
Стражица6вобщообразователнанепрофилирана2
122
23.03.2018 10:17:16
СУ "Ангел Каралийчев"
Стражица7бобщообразователнанепрофилирана7
123
23.03.2018 10:18:06
СУ "Ангел Каралийчев"
Стражица10бобщообразователнанепрофилирана13
124
27.03.2018 11:07:13
СУ "Ангел Каралийчев"
Стражица2бобщообразователнанепрофилирана2
125
27.03.2018 11:07:51
СУ "Ангел Каралийчев"
Стражица9бнепрофилирананепрофилирана1
126
27.03.2018 11:08:53
СУ "Ангел Каралийчев"
Стражица6аобщообразователнанепрофилирана2
127
03.04.2018 09:40:37СУ "Емилиян Станев"Велико Търново1жобщообразователнанепрофилирана1
128
03.04.2018 09:41:31СУ "Емилиян Станев"Велико Търново6аобщообразователнанепрофилирана1
129
03.04.2018 09:42:09СУ "Емилиян Станев"Велико Търново5жобщообразователнанепрофилирана1
130
03.04.2018 09:44:57СУ "Емилиян Станев"Велико Търново9бпрофилирана
Защита на информацията
3
131
03.04.2018 09:45:43СУ "Емилиян Станев"Велико Търново9бпрофилирана
защита на информацията
3
132
03.04.2018 09:46:38СУ "Емилиян Станев"Велико Търново11апрофилиранаИзкуства6
133
03.04.2018 09:47:29СУ "Емилиян Станев"Велико Търново11бпрофилиранаИзкуства6
134
03.04.2018 09:48:10СУ "Емилиян Станев"Велико Търново11впрофилиранаТехнологичен11
135
03.04.2018 09:48:54СУ "Емилиян Станев"Велико Търново12апрофилиранаИзкуства1
136
03.04.2018 09:49:31СУ "Емилиян Станев"Велико Търново12бпрофилиранаТехнологичен2
Loading...
 
 
 
Отговори от формуляр 1
 
 
Main menu