ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1
PHỤ LỤC 3
2
KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ DỰ ÁN THAM GIA THI
3
KH - KT VÒNG THI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2018- 2019
4
5
(Kèm theo thông báo số: 22/TB-PGDĐT ngày 22/11/2018 của Phòng GDĐT huyện Thăng Bình)
6
* Danh sách các đơn vị được xếp theo thứ tự alphbet, các đơn vị lưu ý để dễ tìm nhập liệu.
7
* Hồ sơ nộp thực hiện theo mục III.7 của Công văn số 149/PGDĐT ngày 19/09/2018 của Phòng GDĐT huyện Thăng Bình
8
9
TTCấpTên trườngTên dự ánPhiếu người hướng dẫn
/bảo trợ (Phiếu 1-Bắt buộc)
Phiếu học sinh
(Phiếu 1A - Bắt buộc)
Đề cương nghiên cứu (theo mẫu hướng dẫn kèm theo Phiếu học sinh 1A)Phiếu phê duyệt dự án
(Phiếu 1B)
Phiếu xác nhận của cơ quan nghiên cứu (nếu có NHD)Phiếu xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành (nếu có)Phiếu đánh giá rủi ro (nếu có)Phiếu cho phép thông tin
(nếu có)
Phiếu nghiên cứu động vật có xương sống (5A, 5B nếu có)Phiếu dự án tiếp tục (nếu có)Phiếu đánh giá rủi ro chất nguy hiểm (nếu có)Phiếu sử dụng mô người và động vật (nếu có)Phiếu tham gia của con người (nếu có)Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứuGhi chú
(Có đủ điều kiện quy định để tham gia thi vòng trưng bày không?)
10
1THCSTrần Quý CápThực trạng và giải pháp nâng cao ý thức chấp hành ATGT đối với HS trường THCS Trần Quý CápĐỦ ĐIỀU KIỆN
11
2THCSHoàng DiệuMáy hút giấy phòng học ĐỦ ĐIỀU KIỆN
12
3THCSNguyễn HiềnXe quét rác tự độngKhông
13
4THCSPhan Châu TrinhHệ thống chống trộmKhông
14
5THCSPhan Châu TrinhMáy phát điệnKhông
15
6THCSPhan Châu TrinhMáy cưa miniKhông
16
7THCSQuang TrungSử dụng các vật liệu cũ để chế tạo máy hút bụi và chế tạo mỏ hàn để sữa các thiết bị điện trong gia đìnhĐỦ ĐIỀU KIỆN
17
18
Tổng cộng có 07 đề tài nộp hồ sơ dự thi theo quy định.
19
20
Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu (theo mẫu Đề cương nghiên cứu kèm theo Phiếu học sinh 1A, không quá 15 trang đánh máy; khổ A4 (trái 3cm, phải 2cm, trên 2cm, dưới 2cm; cách dòng đơn); kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 14; báo cáo không ghi tên đơn vị, tên học sinh, tên người bảo trợ, tên người hướng dẫn khoa học).
21