רשימת רופאים ומרפאות מורשים - רסטילן ישראל : ירושלים