DS phong thi
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
BCDEFGHIJKLOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAI
1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
2
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
3
------------------------------------
4
6
7
SBDHọ và tênLớpNgày sinhNơi sinhĐiểm thi
đề
Ký tênPhòng ThiHội trường thi
8
Nghe
ĐọcTổng
9
1Đỗ Hoàng An53/02.0223/01/97Bắc Ninh Phòng thi số 1
Hội trường 101
10
2Bùi Sỹ Đức Anh52/11.1829/07/96
Thanh Hóa
Phòng thi số 1
Hội trường 101
11
3Hà Ngọc Ánh53/18.0217/09/97Hải Dương Phòng thi số 1
Hội trường 101
12
4Nông Việt Ánh53/22.0830/11/96Bắc KạnKhông lấy CCPhòng thi số 1
Hội trường 101
13
5Hoàng Thị Ngọc Ánh53/23.0307/09/97Yên Bái Phòng thi số 1
Hội trường 101
14
6Phạm Thị Ngọc Ánh53/01.0307/10/97Vĩnh Phúc Không lấy CCPhòng thi số 1
Hội trường 101
15
7
Nguyễn Thị Ngọc
Ánh53/21.0607/12/97Vĩnh Phúc Phòng thi số 1
Hội trường 101
16
8Trần Thị Ngọc Anh 53/01.0408/06/97Hà Nội Phòng thi số 1
Hội trường 101
17
9Phạm Thị Ngọc Anh 53/02.0118/03/97Hòa Bình Không lấy CCPhòng thi số 1
Hội trường 101
18
10Phạm Hoàng Anh 53/02.0426/12/97
Thanh Hóa
Phòng thi số 1
Hội trường 101
19
11
Nguyễn Thị Quỳnh
Anh 53/05.0404/12/97Hà Tĩnh Phòng thi số 1
Hội trường 101
20
12Đỗ Thị Lan Anh 53/21.0610/10/96
Thanh Hóa
Phòng thi số 1
Hội trường 101
21
13Hoàng Thị Anh
LC20/21.07
27/02/89Bắc Giang Không lấy CCPhòng thi số 1
Hội trường 101
22
14Nguyễn Thị Vân Anh
LC20/21.08
21/10/93Hòa Bình Không lấy CCPhòng thi số 1
Hội trường 101
23
15
Nguyễn Thị Hồng
Anh 53/21.0516/06/97Nghệ AnPhòng thi số 1
Hội trường 101
24
16Hoàng Ngọc Anh 51/15.0216/02/95Lạng Sơn Phòng thi số 1
Hội trường 101
25
17Lê Thị Hường Anh 53/01.0327/01/97
Thanh Hóa
Phòng thi số 1
Hội trường 101
26
18Bùi Thị Phương Anh 53/05.0105/11/97Nam Định Phòng thi số 1
Hội trường 101
27
19Nguyễn Lan Anh 53/08.0314/03/97Thái Bình Phòng thi số 1
Hội trường 101
28
20Nguyễn Thị Lan Anh 53/11.0510/02/97Vĩnh Phúc Phòng thi số 1
Hội trường 101
29
21Trần Quốc Anh 53/15.0217/02/97TP HCMPhòng thi số 1
Hội trường 101
30
22Đỗ Thị Lan Anh 53/15.0228/10/97Bắc Ninh Không lấy CCPhòng thi số 1
Hội trường 101
31
23Đỗ Thị Ngọc Anh 53/15.0313/06/97Hải Dương Phòng thi số 1
Hội trường 101
32
24
Nguyễn Thị Kim
Anh 53/21.0102/02/97Hải Dương Không lấy CCPhòng thi số 1
Hội trường 101
33
25Trương Hải Anh 53/21.0105/09/96
Thanh Hóa
Không lấy CCPhòng thi số 1
Hội trường 101
34
26Dương Thị Lan Anh 53/21.0115/11/97Nam Định Không lấy CCPhòng thi số 1
Hội trường 101
35
27Phạm Vân Anh 53/21.1707/08/97Thái Bình Không lấy CCPhòng thi số 1
Hội trường 101
36
28Nguyễn Thế Anh 53/32.0329/10/97
Quảng Ninh
Phòng thi số 1
Hội trường 101
37
29Tô Lan Anh 53/41.0130/12/97
Quảng Ninh
Phòng thi số 1
Hội trường 101
38
30Đinh Thị Ngọc Anh 53/63.0203/10/97
Thanh Hóa
Phòng thi số 1
Hội trường 101
39
31Trần Hoàng Anh 53/11.1715/09/97Hà Tây Phòng thi số 1
Hội trường 101
40
32Dương Vân Anh 53/21.0526/12/96Cao Bằng Phòng thi số 1
Hội trường 101
41
33Đỗ Thị LanAnh 53/11.1704/05/97Thái Bình Phòng thi số 1
Hội trường 101
42
34Phạm Quỳnh Anh 53/11.1807/09/97Nam Định Phòng thi số 1
Hội trường 101
43
35Hoàng Thị Ngọc Anh 53/15.0222/06/97Hải Dương Phòng thi số 1
Hội trường 101
44
36Nguyễn Thị Lan Anh 53/19.0111/11/97Bắc Giang Không lấy CCPhòng thi số 2
Hội trường 102
45
37Lê Thị Ngọc Anh 53/21.0226/05/97Nam Định Phòng thi số 2
Hội trường 102
46
38Nguyễn Thị Mai Anh 53/03.0112/11/97Hải Dương Phòng thi số 2
Hội trường 102
47
39Đặng Thị Ngọc Anh 53/11.0116/02/97Hải Dương Không lấy CCPhòng thi số 2
Hội trường 102
48
40
Nguyễn Thị Ngọc
Anh 53/11.1506/12/96Lạng SơnKhông lấy CCPhòng thi số 2
Hội trường 102
49
41Nguyễn Thị Mai Anh 53/11.1613/04/97
Thái Nguyên
Phòng thi số 2
Hội trường 102
50
42Nguyễn Thị Vân Anh 52/02.0429/06/96
Thanh Hóa
Phòng thi số 2
Hội trường 102
51
43Phạm Thị Vân Anh 53/01.0326/06/97Hưng Yên Phòng thi số 2
Hội trường 102
52
44Hoàng Thị Vân Anh 53/05.0408/02/97Hưng YênPhòng thi số 2
Hội trường 102
53
45Đoàn Đức Anh 53/11.0110/11/97Bắc Giang Phòng thi số 2
Hội trường 102
54
46Chu Hồng Anh 53/11.1402/12/96Lạng Sơn Phòng thi số 2
Hội trường 102
55
47Lê Thị Kim Anh 53/15.0601/04/97
Thanh Hóa
Phòng thi số 2
Hội trường 102
56
48Lê Minh Anh 53/16.0201/10/97
Thanh Hóa
Phòng thi số 2
Hội trường 102
57
49Nguyễn Tuấn Anh 53/21.0622/03/97Nam Định Phòng thi số 2
Hội trường 102
58
50Nguyễn Hải Anh 53/41.0312/08/97Bắc Giang Không lấy CCPhòng thi số 2
Hội trường 102
59
51Vũ Thị Vân Anh 53/11.0724/04/97Hải DươngPhòng thi số 2
Hội trường 102
60
52Vũ Vân Anh 53/11.0704/08/97Phú ThọPhòng thi số 2
Hội trường 102
61
53Phạm Thị Anh 53/16.0111/03/97Hải DươngKhông lấy CCPhòng thi số 2
Hội trường 102
62
54Đào Tuấn Anh 53/21.1108/04/97Bắc Giang Không lấy CCPhòng thi số 2
Hội trường 102
63
55Vũ Đức Anh 53/41.0101/02/97Nam Định Phòng thi số 2
Hội trường 102
64
56
Nguyễn Thị Ngọc
Ánh 53/21.0402/11/97Nam Định Phòng thi số 2
Hội trường 102
65
57Nguyễn Thị Bích53/05.0220/02/97Nghệ An Phòng thi số 2
Hội trường 102
66
58Nguyễn Thị Bích
LC20/21.04
18/09/87Hà Nội Không lấy CCPhòng thi số 2
Hội trường 102
67
59Trần Thị Bích 53/21.1522/10/97Nam Định Không lấy CCPhòng thi số 2
Hội trường 102
68
60Lê Thị Thanh Bình 53/01.0413/12/97Hà Nội Phòng thi số 2
Hội trường 102
69
61Nguyễn HòaBình
LC20/21.01
01/12/89Hà NộiKhông lấy CCPhòng thi số 2
Hội trường 102
70
62Đoàn Thị Thái Bình 53/19.0129/07/97
Quảng Ninh
Phòng thi số 2
Hội trường 102
71
63Lê Thế Thanh Bình 52/11.0826/12/96
Thanh Hóa
Không lấy CCPhòng thi số 2
Hội trường 102
72
64Lưu Đình Cẩn 53/22.0307/09/97Hà Nội Không lấy CCPhòng thi số 2
Hội trường 102
73
65Trần Thị Minh
Châm
53/15.0315/11/97Vĩnh Phúc Phòng thi số 2
Hội trường 102
74
66Lý Thị Huyền Chang53/15.0607/08/97Yên Bái Không lấy CCPhòng thi số 2
Hội trường 102
75
67Mai Kim Châu 53/21.1302/11/97Hà Tây Không lấy CCPhòng thi số 2
Hội trường 102
76
68Phùng Minh Châu 52/21.0530/11/96Vĩnh PhúcPhòng thi số 2
Hội trường 102
77
69Lý Kim Chi 53/63.0124/01/97Lạng Sơn Phòng thi số 2
Hội trường 102
78
70Long Thị Kim Chi 53/23.0208/11/96Cao Bằng Không lấy CCPhòng thi số 2
Hội trường 102
79
71
Thân Ngọc Phương
Chi 53/08.0215/03/97Hà Tĩnh Phòng thi số 3
Hội trường 103
80
72Hoàng Huệ Chi 53/21.0419/03/97
Tuyên Quang
Phòng thi số 3
Hội trường 103
81
73Lê Minh Chiến53/11.1830/03/97Hà Nam Phòng thi số 3
Hội trường 103
82
74Lưu Thị Chiều53/41.0218/08/97Thái Bình Phòng thi số 3
Hội trường 103
83
75Đỗ Thị ThùyChinh53/15.0524/05/97
Thanh Hóa
Phòng thi số 3
Hội trường 103
84
76Tạ Thị Việt
Chinh
53/22.0220/06/96Phú ThọKhông lấy CCPhòng thi số 3
Hội trường 103
85
77Lã Thị
Chính
53/23.0225/02/97Hải Dương Không lấy CCPhòng thi số 3
Hội trường 103
86
78Ngô Thị
Chung
53/32.0204/01/97
Thanh Hóa
Không lấy CCPhòng thi số 3
Hội trường 103
87
79Tô Quang
Chung
53/32.0118/04/97Thái Bình Không lấy CCPhòng thi số 3
Hội trường 103
88
80Bùi Huy
Chương
53/15.0414/01/97
Quảng Ninh
Phòng thi số 3
Hội trường 103
89
81Nguyễn Hoàng Công 53/41.0315/02/97Nghệ An Phòng thi số 3
Hội trường 103
90
82Phạm Ngọc Cường53/23.0324/07/97Lạng Sơn Phòng thi số 3
Hội trường 103
91
83Hoàng Văn Cường53/23.0416/12/97Vĩnh Phúc Không lấy CCPhòng thi số 3
Hội trường 103
92
84Hoàng Linh Đan53/15.0605/08/97
Quảng Ninh
Phòng thi số 3
Hội trường 103
93
85Nguyễn Hải Đăng 53/23.0213/10/97Bắc Ninh Phòng thi số 3
Hội trường 103
94
86Cao Thị Đào 53/21.1816/08/97
Thanh Hóa
Không lấy CCPhòng thi số 3
Hội trường 103
95
87Nguyễn Thành Đạt53/11.0515/06/96Nam Định Phòng thi số 3
Hội trường 103
96
88Nguyễn Ngọc Đạt53/01.0304/02/97Bắc Ninh Phòng thi số 3
Hội trường 103
97
89Nguyễn ThànhĐạt 53/31.0404/07/97Nghệ An Phòng thi số 3
Hội trường 103
98
90Nguyễn Đạt 53/41.0322/08/97Vĩnh Phúc Phòng thi số 3
Hội trường 103
99
91Nguyễn Thị Diễm53/02.0125/04/97Nam Định Phòng thi số 3
Hội trường 103
100
92Vũ Ngọc Diệp53/15.0621/09/97Hải Dương Phòng thi số 3
Hội trường 103
101
93Dương Thị Ngọc Điệp 53/21.1708/07/97Hà Tĩnh Phòng thi số 3
Hội trường 103
Loading...
Main menu