Fin.sum2013 I k.
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1
2
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
3
3 priedas
4
5
M.Dobužinskio rusų kultūros ir estetinio lavinimo centras, 191829684, V.Krėvės pr. 54, Kaunas
6
7
8
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
9
3/29/2013
10
Eil. Nr.Finansavimo sumosFinansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiojePer ataskaitinį laikotarpįFinansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
11
Finansavimo sumos (gautos) Finansavimo sumų pergrupavimasPerduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimoFinansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektamsFinansavimo sumos (grąžintos)Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas
12
123456789101112
13
1.Iš valstybės biudžeto: 0
14
1.1.nepiniginiam turtui įsigyti
15
1.2.kitoms išlaidoms kompensuoti
16
2.Iš savivaldybės biudžeto: 206136.94126003.71118079.6214061.05
17
2.1.nepiniginiam turtui įsigyti
18
2.2.kitoms išlaidoms kompensuoti203136.91126003.91118079.6214061.05
19
3.Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:
20
3.1.nepiniginiam turtui įsigyti
21
3.2.kitoms išlaidoms kompensuoti
22
4.Iš kitų šaltinių:4212.34093.99
23
4.1.nepiniginiam turtui įsigyti
24
4.2.kitoms išlaidoms kompensuoti4212.3118.314093.99
25
5.Iš viso finansavimo sumų210349.24126003.71118197.91218155.04
26
27
Direktorius
Valerijus Berežokas
28
Loading...
Main menu