Lich truc ngoai gio thang 11-2017.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
3
THƯ VIỆNĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
4
5
6
LỊCH TRỰC NGOÀI GIỜ THÁNG 11/2017
7
Từ ngày 24/10/2017 đến 30/11/2017
8
9
NgàyThứTrực
Lãnh đạo
10
ThuThủyS ĐátTrân Đạt
Lưỡng
ThốngLiễu Trang
11
24Ba++Thầy Lợi
12
25++
13
26Năm++
14
27Sáu++
15
28
Bảy (Ngày)
XX
16
Bảy (Đêm)
++
17
29Chủ nhậtXX
18
30Hai++Thầy Tú
19
31Ba++
20
1++
21
2Năm++
22
3Sáu++
23
4
Bảy (Ngày)
XX
24
Bảy (Đêm)
++
25
5Chủ nhậtXX
26
6Hai++Cô Thanh
27
7Ba++
28
8++
29
9Năm++
30
10Sáu++
31
11
Bảy (Ngày)
XX
32
Bảy (Đêm)
++
33
12Chủ nhậtXX
34
13Hai++Thầy Lợi
35
14Ba++
36
15++
37
16Năm++
38
17Sáu++
39
18
Bảy (Ngày)
XX
40
Bảy (Đêm)
++
41
19Chủ nhậtXX
42
20Hai++Thầy Tú
43
21Ba++
44
22++
45
23Năm++
46
Tổng cộng2+60+73+53+60+42+62+72+72+6TC: 16+54
47
48
NgàyThứTrực
Lãnh đạo
49
ThuThủyS ĐátTrân Đạt
Lưỡng
ThốngLiễu Trang
50
24Sáu++Thầy Tú
51
25
Bảy (Ngày)
XX
52
Bảy (Đêm)
++
53
26Chủ nhậtXX
54
27Hai++Thầy Lợi
55
28Ba++
56
29++
57
30Năm++
58
Tổng cộng1+10+21+10+20+11+11+10+20+1TC: 4 + 12
60
Trà Vinh, ngày 21 tháng 11 năm 2017
61
KT. GIÁM ĐỐCLẬP BẢNG
62
P. GIÁM ĐỐC
63
64
(Đã ký)
65
(Đã ký)
66
67
68
Nguyễn Thị Kim ThanhThạch Sô Đát
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Loading...
Main menu