Underskning_Wikipedia - Underskning_Wikipedia
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBY
1
V1V2V3V4V5Q1Q2Q2_TEXTQ3Q5Q6Q26Q4Q8Q9Q10Q10_TEXTQ12_1Q12_2Q12_3Q12_4Q12_5Q12_6Q12_7Q12_8Q12_9Q13_1Q13_2Q13_3Q13_4Q13_5Q13_6Q13_7Q15Q16Q17Q18Q19_1Q19_2Q19_3Q19_4Q19_5Q19_6Q19_7Q19_8Q19_8_TEXTQ32_1Q32_2Q32_3Q32_4Q32_5Q32_6Q32_7Q32_8Q32_8_TEXTQ20Q22Q24Q25_1Q25_2Q25_3Q25_4Q25_5Q25_6Q25_7Q25_8Q25_9Q27_1Q27_2Q27_3Q27_4Q27_5Q27_6Q27_7Q27_8Q27_9Q29
2
ResponseIDResponseSetStartDateEndDateFinished
Välkommen till en enkätundersökning om Wikipedia! / / / Undersökningen är en del av ett examensarbe...
Jag identifierar mig själv som:
Jag identifierar mig själv som:-TEXT
I genomsnitt, hur ofta läser du artiklar på Wikipedia?
Hur gammal är du? Ange i antal år.
Vilket alternativ beskriver bäst den högsta utbildningsnivå du / nått?
Nedan är en lista på datoranvändningsnivåer. Vilket alternativ / beskriver bäst din nivå av datorva...
Om du var tvungen att välja, vilket alternativ skulle bäst beskriva / dina redigeringsvanor? / Med r...
Vilket alternativ beskriver bäst din kunskap om hur det fungerar / att redigera på Wikipedia? / / Me...
Känner du någon som redigerar Wikipedia?
Hur föreställer du dig att det community som finns på Wikipedia / idag är? (alltså de personer som...
Hur föreställer du dig att det community som finns på Wikipedia / idag är? (alltså de personer som...-TEXT
I vilken utsträckning bidrar dessa anledningar till att du aldrig / redigerat?-I was unaware I could edit
I vilken utsträckning bidrar dessa anledningar till att du aldrig / redigerat?-I don't know how to edit
I vilken utsträckning bidrar dessa anledningar till att du aldrig / redigerat?-I don't have enough time
I vilken utsträckning bidrar dessa anledningar till att du aldrig / redigerat?-I'm not competent enough to edit
I vilken utsträckning bidrar dessa anledningar till att du aldrig / redigerat?-Haven't discovered anything missing
I vilken utsträckning bidrar dessa anledningar till att du aldrig / redigerat?-The user interface to edit seems to complicated
I vilken utsträckning bidrar dessa anledningar till att du aldrig / redigerat?-The risk that what I write would be deleted is too large
I vilken utsträckning bidrar dessa anledningar till att du aldrig / redigerat?-It is too much trouble learning the rules and guidelines
I vilken utsträckning bidrar dessa anledningar till att du aldrig / redigerat?-I don't think I would appreciate the culture among Wikipedians
Vilka av nedanstående sociala medier har du delat material på, på / något sätt, de senaste tre måna...-Facebook
Vilka av nedanstående sociala medier har du delat material på, på / något sätt, de senaste tre måna...-Instagram
Vilka av nedanstående sociala medier har du delat material på, på / något sätt, de senaste tre måna...-Twitter
Vilka av nedanstående sociala medier har du delat material på, på / något sätt, de senaste tre måna...-Flashback
Vilka av nedanstående sociala medier har du delat material på, på / något sätt, de senaste tre måna...-Familjeliv
Vilka av nedanstående sociala medier har du delat material på, på / något sätt, de senaste tre måna...-Blogg
Vilka av nedanstående sociala medier har du delat material på, på / något sätt, de senaste tre måna...-Other Internetcommunity
Hur länge sedan var det du redigerade Wikipedia senast?
Ungefär hur många redigeringar har du gjort totalt på Wikipedia?
Mina redigeringar har huvudsakligen gjorts på grund av att jag fått / i uppgift att göra dem (t.ex....
Hur var din generella upplevelse av att redigera på Wikipedia?
Vilka anledningar bidrog till att du slutade redigera Wikipedia? / (du kan kryssa i flera alternativ)-My edits were not accepted by other users
Vilka anledningar bidrog till att du slutade redigera Wikipedia? / (du kan kryssa i flera alternativ)-Negative experience of discussions or conflicts
Vilka anledningar bidrog till att du slutade redigera Wikipedia? / (du kan kryssa i flera alternativ)-Don't have enough competences to contribute further
Vilka anledningar bidrog till att du slutade redigera Wikipedia? / (du kan kryssa i flera alternativ)-Changes in my life situation unrelated to Wikipedia
Vilka anledningar bidrog till att du slutade redigera Wikipedia? / (du kan kryssa i flera alternativ)-Rules and policies have become to complicated
Vilka anledningar bidrog till att du slutade redigera Wikipedia? / (du kan kryssa i flera alternativ)-Rather spend time on other internet communities
Vilka anledningar bidrog till att du slutade redigera Wikipedia? / (du kan kryssa i flera alternativ)-Don't have enough time
Vilka anledningar bidrog till att du slutade redigera Wikipedia? / (du kan kryssa i flera alternativ)-Other reasons (please specify)
Vilka anledningar bidrog till att du slutade redigera Wikipedia? / (du kan kryssa i flera alternativ)-Other reasons (please specify)-TEXT
Vilka anledningar bidrar till att du inte redigerar Wikipedia i / större utsträckning? / (du kan kry...-My edits were not accepted by other users
Vilka anledningar bidrar till att du inte redigerar Wikipedia i / större utsträckning? / (du kan kry...-Negative experience of discussions or conflicts
Vilka anledningar bidrar till att du inte redigerar Wikipedia i / större utsträckning? / (du kan kry...-Don't have enough competences to contribute further
Vilka anledningar bidrar till att du inte redigerar Wikipedia i / större utsträckning? / (du kan kry...-Changes in my life situation unrelated to Wikipedia
Vilka anledningar bidrar till att du inte redigerar Wikipedia i / större utsträckning? / (du kan kry...-Rules and policies have become to complicated
Vilka anledningar bidrar till att du inte redigerar Wikipedia i / större utsträckning? / (du kan kry...-Rather spend time on other internet communities
Vilka anledningar bidrar till att du inte redigerar Wikipedia i / större utsträckning? / (du kan kry...-Don't have enough time
Vilka anledningar bidrar till att du inte redigerar Wikipedia i / större utsträckning? / (du kan kry...-Other reasons (please specify)
Vilka anledningar bidrar till att du inte redigerar Wikipedia i / större utsträckning? / (du kan kry...-Other reasons (please specify)-TEXT
På användarkontoinställningarna på Wikipedia finns ett alternativ / som heter "Hur vill du bli adre...
Ungefär hur många redigeringar har du gjort totalt på Wikipedia?
På användarkontoinställningarna på Wikipedia finns ett alternativ / som heter "Hur vill du bli adre...
Vi är intresserade av vad människor utan erfarenhet av att redigera / Wikipedia har för uppfattning...-Wikipedias community is welcoming for beginners
Vi är intresserade av vad människor utan erfarenhet av att redigera / Wikipedia har för uppfattning...-On Wikipedia everyone is treated equal, regardless of gender
Vi är intresserade av vad människor utan erfarenhet av att redigera / Wikipedia har för uppfattning...-Discussions on Wikipedia are constructive
Vi är intresserade av vad människor utan erfarenhet av att redigera / Wikipedia har för uppfattning...-Editing Wikipedia means you have to take on some conflicts
Vi är intresserade av vad människor utan erfarenhet av att redigera / Wikipedia har för uppfattning...-The majority of those editing Wikipedia work professionally with the topics they are writing on
Vi är intresserade av vad människor utan erfarenhet av att redigera / Wikipedia har för uppfattning...-Learning the rules and policies of Wikipedia takes long time
Vi är intresserade av vad människor utan erfarenhet av att redigera / Wikipedia har för uppfattning...-Many articles on Wikipedia are biased
Vi är intresserade av vad människor utan erfarenhet av att redigera / Wikipedia har för uppfattning...-It is fun to contribute with your own knowledge to an encyclopedia
Vi är intresserade av vad människor utan erfarenhet av att redigera / Wikipedia har för uppfattning...-Sexist comments exist on Wikipedia
Vi är intresserade av vad användare tycker om Wikipedia och dess / gemenskap. / Hur starkt håller du...-Wikipedias community is welcoming for beginners
Vi är intresserade av vad användare tycker om Wikipedia och dess / gemenskap. / Hur starkt håller du...-On Wikipedia everyone is treated equal, regardless of gender
Vi är intresserade av vad användare tycker om Wikipedia och dess / gemenskap. / Hur starkt håller du...-Discussions on Wikipedia are constructive
Vi är intresserade av vad användare tycker om Wikipedia och dess / gemenskap. / Hur starkt håller du...-Editing Wikipedia means you have to take on some conflicts
Vi är intresserade av vad användare tycker om Wikipedia och dess / gemenskap. / Hur starkt håller du...-The majority of those editing Wikipedia work professionally with the topics they are writing on
Vi är intresserade av vad användare tycker om Wikipedia och dess / gemenskap. / Hur starkt håller du...-Learning the rules and policies of Wikipedia takes long time
Vi är intresserade av vad användare tycker om Wikipedia och dess / gemenskap. / Hur starkt håller du...-Many articles on Wikipedia are biased
Vi är intresserade av vad användare tycker om Wikipedia och dess / gemenskap. / Hur starkt håller du...-It is fun to contribute with your own knowledge to an encyclopedia
Vi är intresserade av vad användare tycker om Wikipedia och dess / gemenskap. / Hur starkt håller du...-Sexist comments exist on Wikipedia
Det var sista frågan! Har du några övriga synpunkter eller något du / vill tillägga?
3
R_21B8qNph1zRfbBP
Default Response Set
12/23/2014 15:11:5912/23/2014 15:16:02113Unicorn4161422322111
Admin blocked me
4211513535
I'm a unicorn. Also, how do you pass a drug test on LSD?
4
R_2S0ts87tspuMuHR
Default Response Set
12/21/2014 14:54:3112/21/2014 14:57:0911121814223211
Aldrig riktigt varit så intressant
4234234251
5
R_3pt2ikJMoTEkuHv
Default Response Set
12/21/2014 14:38:3112/21/2014 14:42:58111166542152211
Användarovänligt gränssnitt
5133335153
6
R_rlkE37kaXSaLnvX
Default Response Set
12/23/2014 19:56:5812/23/2014 20:05:03111354642410211
articles I read are already in perfect condition
4333342253
7
R_VVG3ujdaRJL2odX
Default Response Set
12/23/2014 20:18:3212/23/2014 20:27:40111354642410211
articles I read are already in perfect condition
2112334353
8
R_0ezAQ2LdNV3MUS1
Default Response Set
12/28/2014 20:08:2812/28/2014 20:16:4011112353253221
Att redigera kräver planering och struktur vilket inte är något som jag är van att behöva då jag brukar Wikipedia. Det brukar rinna ut i sanden om det inte är någon kortfakta.
4253433453
Wikipedia borde få seriösa statsstöd, utan att behöva ge något specifikt tillbaka till respektive stat. Wikipedia borde utöka med en division som samlar öppna vetenskapliga artiklar, för fattiga länder och människor att få ta del av. Wikipedia borde i större utsträckning verka för kunskapsförmedling från rika till fattiga länder. Friheten av information skulle ge verktyg till fattiga länders genier att bygga upp sina egna länder utan att behöva emigrera till rika länder.
9
R_1kIlTv7RKq2Ok1H
Default Response Set
12/29/2014 12:03:1112/29/2014 12:07:29111118342122111
behov att skapa användarkonto
5553321153
10
R_1dKaSVMocFwhO02
Default Response Set
12/21/2014 8:11:4412/21/2014 8:26:031113735425102111
behöver kolla av mina källor som tar tid
4534534353
11
R_SVo6n3VPUAnCO9b
Default Response Set
12/24/2014 13:02:5012/24/2014 13:05:3511141933243221
Bla. Krånglig layout
4353343251
12
R_2S8rPmyqa4RXhPZ
Default Response Set
12/26/2014 18:38:4512/26/2014 18:42:4911136933211211blir inte av5453354441
13
R_7WjkkNGKKZr0ulD
Default Response Set
12/28/2014 21:34:3412/28/2014 21:38:35111143442220211
Blir inte av att jag loggar in och vill inte ha mitt IP synligt.
4333333353
Baserat på denna enkät märker jag att det finns mycket problem på Wikipedia. Det var intressant, det har jag inte märkt genom mitt användande. Nu har mitt förtroende sänkts, genom era frågor.
14
R_6y65BAmdcAZBEkB
Default Response Set
12/23/2014 13:04:5712/23/2014 13:11:5911126964243211
Brist på tid i första hand för research
4333333353
Wikipedia har blivit en viktig kunskapsfaktor - lättillgänglig och ibland med material utöver vad som vanligen är åtkomligt. Det krävs dock, att läsaren har förmåga att bedöma trovärdigheten och vilja att kontrollera uppgifter även på annat håll, när detta är möjligt.
15
R_PFMU0s2eaIygQMN
Default Response Set
12/26/2014 11:54:2512/26/2014 12:08:1111116753223211
Bristande intresse
4333333243
KTH??? Skulle kanske passa bättre på Socialhögskolan.
16
R_3CR5qUFlfg4cUOF
Default Response Set
12/24/2014 23:21:4612/25/2014 0:39:041121394325211
Brukar mest redigera stavning och grammatik men orkar inte alltid eftersom internet är översvämmat med felskrivningar. Jag skulle gärna bidra med foton men tycker det verkar krångligare än att ändra ren text.
4353334353
17
R_2RQcDydcBC3Ln8W
Default Response Set
12/23/2014 7:34:4012/23/2014 7:46:3111216353224211
De ändringar jag gjorde var det jag som hade kompetensen att göra och jag tyckte de var angelägna. För det mesta har jag inget att anmärka på Wikipedias artiklar.
5353334153
jag är tacksam att Wikipedia finns! Använder den också som språklexikon: tar upp en artikel om en sak elller företeelse på svenska och växlar sedan över till det andra språk jag är intresserad av. Då får man en säker och verifierbar översättning.
18
R_D33ESZJD093xkCR
Default Response Set
12/22/2014 0:43:0612/22/2014 0:46:50111324542210211
De artiklar jag funnit har generellt varit korrekta. Gör enbart redigeringar vid inkorrekt information, ej tillägg av fördjupande information, då detta alltid går att finna i vetenskapliga artiklar. Wikipedia används snarast för att snabbt hitta kortfattad information för vidare vetenskapliga undersökningar.
5333333353Njet.
19
R_aWbMVJGZQgXdxsN
Default Response Set
12/21/2014 15:32:4012/21/2014 15:48:2811131314232211
Det är få gånger jag känner att en Wikipedia-artikel behöver redigeras
4553241151
20
R_0TYUvf0Jqv5Mbtz
Default Response Set
12/28/2014 3:21:2712/28/2014 3:27:051113215324521111
Det är för svårt att redigera på ett önskvärt sätt. Wikikod finns och upplevs krånglig även fast jag ibland programmerar och kodar hemsidor.
4434334353
21
R_3GDq8M99geuTCEY
Default Response Set
12/26/2014 8:48:0512/26/2014 9:12:5911134443233221
Det är ganska pilligt att redigera. Lite knepigt och tidskrävande att få ett bra resultat.
5333432153
Funktionen "Slumpartikel" har blivit ganska meningslös till följd av att antalet robot-genererade artiklar ökat explosionsartat. Vid 80% av fallen hamnar man på en artikel om svamp med latinskt namn, eller en fransk byhåla som beskrivs av en mening eller två samt ett diagram som beskriver dess invånarantal över tid. / / Förslag: exkludera "smala småartiklar" från "Slumpartikel".
22
R_TufWataDI0OAhTH
Default Response Set
12/25/2014 10:54:1412/25/2014 11:08:2811227542225211
Det blir bara inte av fastän jag ganska ofta ser saker (fakta eller språk), som skulle behöva redigeras. (Åldern?)
5333333333
Wikipedia är ett synnerligen bekvämt och behändigt uppslagsverk, även om man måste läsa med kritiska ögon och många gånger kolla fakta på annat håll. Man får dock snabbt någonting att utgå ifrån och ofta tillräcklig information. / Wikipedia är egentligen en ganska fantastisk företeelse!
23
R_3O6pioCXsb81Ik2
Default Response Set
12/23/2014 10:36:3712/23/2014 10:40:59111158542120211
Det har inte blivit av bara
4555341253
24
R_3ET2A4QRiulbXWY
Default Response Set
12/26/2014 15:32:3912/26/2014 15:38:41111369542232111
Det jag söker är det jag inte har kunskap om, inte sånt jag redan vet
5334343333
Tack för Wikipedia
25
R_2UXFQP16vxxPvVa
Default Response Set
12/25/2014 14:55:2312/25/2014 14:59:5411111313233211
Det stämmer nästan alltid
4354331141
Nytt gränssnitt /
26
R_2qpUHdNsM8LiN3i
Default Response Set
12/28/2014 23:25:5812/28/2014 23:30:361111526323102111
Det verkar vara en intern gemenskap
4133335243
27
R_2pK7ZALK5mYO5Qw
Default Response Set
12/28/2014 19:13:0412/28/2014 19:24:2011137753211211
Ej haft incitament
535133351
Enda problemet jag ser är att Wikipedia inte duger som referens (vilket ju är förklarligt)
28
R_3RjFiCRhzUbG0Uz
Default Response Set
12/26/2014 15:30:1212/26/2014 15:35:4011227153231211
En del av det jag fann viktigt togs ej med.
433434353
29
R_2tsBlZy8YdLHI6u
Default Response Set
12/25/2014 19:59:4112/25/2014 20:08:01111354432510221
En gång råkade jag ut för att min förbättring av Wikipedias innehåll refuserades helt och kvalitén på artikeln sjönk eftersom"experten" på Wikipedia "kastade ut barnet med badvattnet". Dåligt skött av er.
5233542243
Återigen, ägna er inte åt att jaga om den som bidrar har hämtat informationen på annat håll. Ägna er åt att kontrollera om det är sant och vederhäftigt. Om ni tycker något är påstående och inte fakta, gör en kontroll och bedöm istället för att bara stryka som jag råkade ut för en gång. / Även era frågor om "behövs artikeln" är irriterande. Om en företeelse omnämns i andra godkända artiklar är det väl bra om en artikel skapas, hellre halvbra än inget? / Sen ser jag det fantastiska amerikanska materialet. Vi ligger nog en bit efter i Sverige.
30
R_1mxuyleeZYNrcG7
Default Response Set
12/21/2014 4:42:1612/21/2014 5:09:59111147412132211
En vän till mig ringde mig, och under samtalets gång redigerade jag efter hans instruktioner. Av någon anledning refuserades mina redigeringar, medan hans accepterades. Sedan dess har jag inte gjort några ytterligare försök även om jag både vill och ibland ser att behov av detta finns.
4133335551
Jag har flera gånger lagt märke till att artiklar på svenska och norska wikipedia skiljer sig åt faktamässigt - även i fall samma artiklar/ämnen förekommer. Många gånger har jag märkt att de norska artiklarna är mer detaljerade och innehållsrika. / / Jag anser därför att man i större utsträckning bör samordna artiklar på danska, norska respektive svenska wikipedia (finska och isländska wiki har jag aldrig besökt). Vidare har jag märkt att både danska och norska wikipedia ger valmöjlighet till flera inhemska språk, t.ex. vad jag uppfattar som färöiska, grönländska, samiska, nynorska, bokmål, medan svenska wikipedia efter vad jag förstår inte ger några motsvarande möjligheter, till exempel samiska, tornedalsfinska samt älvdalska. / / Min tidigare nämnda vän hade vid något tillfälle redigerat artiklar och strax därefter ringt upp mig och föreslog att jag också skulle skapa ett konto på wikipedia, vilket jag då gjorde. Han förklarade därefter hur jag skulle gå till väga för att redigera, något jag också provade på. Men mina korrigeringar refuserades nästan omedelbart, medan hans låg kvar. Jag vet inte om detta helt eller delvis berodde på att jag använde mig av en så kallad "proxyserver", men om det gjorde det anser jag inte det skall ha någon betydelse. Artiklar skrivna eller korrigerade via en proxyserver är lika relevanta och värdefulla som artiklar skrivna av någon som inte använder sig av det. Det är innehållet som är det primära, inte hur man loggar in på sitt konto. / / Slutligen anser jag att wikipedia i de nordiska länderna bör lägga en större tonvikt vid språkhistoria. Exakt hur det bäst utformas har jag i skrivande stund ingen klar uppfattning om, men som sagt bör man - i alla för svenska wikipedias vidkommande - kunna läsa stora textmängder på urgamla dialekter och bygdemål. Jag vill än en gång betona att de nordiska länderna på något sätt bör ha ett tätare samband än vad som nu är fallet.
31
R_3szToC7QzWS7wgq
Default Response Set
12/25/2014 7:53:3612/25/2014 7:57:10111351432212111
Evigt inlogg-trassel
4443245243
Dont be a dick just dont be a dick / / _____ / / Sant: / / -What is the meaning of life? / -How long is a piece of string! / / Avklarat, lets go shoping in the tiotalet in STHLM / / _____ / / All there is to life really: / / 1. Make kids.... / (hey are kinda nice and because we can!) / / 2. Do nice and good for others. / (Because we can!) / / 3.Let others do nice and good for you. / Beucause you can, or grow into.) / / _____ / / / We could stop the explaining the mystery while / pointing to a book case with thousends of religious and old texts and scriptures. / All is free to resaerch but there are / dire / things'a coming / / veta bäst folket ha / tandtrådat bort miljön och stryka skjortor är / livet / / Men Fritte slår runt i pressen doing / election stuff / for (M) / De blir gullade med i / media till / å med / tofsen Borg / grävdes upp... / aha ha ha HAA AA DU NU / mingled to death by paranoia and none science, / 2+2=4 / Any questions? / / Regn. / / Föraktet mot kunskap skadar liv och allt på vår planet. / Hur svårt kan det vara? / / All there is to life really: / / 1. Make kids.... / (hey are kinda nice and because we can!) / / 2. Do nice and good for others. / (Because we can!) / / 3.Let others do nice and good for you. / Beucause you can, or grow into.) /
32
R_p3GuvQ8ZZ2Srw77
Default Response Set
12/20/2014 23:35:3312/20/2014 23:47:0911144043252221111
Folk verkar använda wikipedia för att bedriva mediakrig där man vinklar artiklar.
4253533541
Jag skapade ett konto av just den anledningen att någon vinklat en artikel synnerligen partiskt och med en hel del riktigt slarviga sakfel. Jag gick sedan in och redigerade bort "det extrema" eller "den partiska delen" bara för att upptäcka att fem minuter senare så hade en inbiten användare rullat tillbaka artikeln. Är det så ni vill jobba så ger ni inte mig något vidare positivt intryck. Sen så tycker jag inte att ni har något användarvänligt forum med t.ex. en chatt för eventuell snabbhjälp. Provade er chatt men det verkar som att ingen använder den.
33
R_3fqmsCybOIbOJJ9
Default Response Set
12/26/2014 12:43:3212/26/2014 12:49:55111251542550211
För det mesta är de redigeringar jag gör avsedda att fixa till språkfel, kongruens, t.ex.
4344344443
34
R_31Le2I3q0AGiKzd
Default Response Set
12/26/2014 19:12:0612/26/2014 19:14:3111155653212221För svårt UI5133335453
35
R_3gYHEWz7riiG9H6
Default Response Set
12/28/2014 23:55:3712/29/2014 0:03:3711133353221022111
För svårt, rent tekniskt
5234435253
36
R_WjuGDcAcmT0zI4h
Default Response Set
12/28/2014 14:37:4212/28/2014 14:41:581112245424102211
Ganska komplicerat syntax, särskilt för referenser och tabeller, vilket är lätta att hitta fel i men svåra att redigera.
2333344443
37
R_3E9xvdPJdimjKjk
Default Response Set
12/26/2014 1:49:1312/26/2014 1:52:261123193323101111
Hade svårt att infoga källförteckning på ett korrekt sätt.
4233354253
38
R_d5VqS0eDZuN6I73
Default Response Set
12/23/2014 10:12:3012/23/2014 10:20:1011148743222211
Håller mig inom mitt kuinskapsområde.
5453535354
Önskar W. personalen EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR.
39
R_e3sGvqEQOxKhbTb
Default Response Set
12/23/2014 17:41:2512/23/2014 17:44:3711215663235211
Händer inte så ofta att jag hittar en artikel där jag vet något som borde läggas till.
4453331253
40
R_2XaH7OcbXhAOyoi
Default Response Set
12/28/2014 6:01:1812/28/2014 6:04:0511113413222211
Har bara inte fått det till vana.
4333333453
41
R_1N96cNEj4CpXVMl
Default Response Set
12/28/2014 8:15:2912/28/2014 8:33:2011224743245211
Har bara redigerat bort språkliga fel, dålig interpunktion och meningsbyggnad och sånt. Gör det alltså bara när jag stöter på det.
5333333433
Detta med partiskhet är ett problem, samt att starkt engagerade grupper kan skapa många och långa artiklar i ett ämne som därmed får större vikt i encyklopedin än det förtjänar. Det är ett stort problem gällande t.ex. religion. Många artiklar i vetenskapliga ämnen känns tillförlitliga (dock inte alla - sist jag läste om durumvete på engelska och svenska gick de emot varandra faktamässigt), men i artiklar rörande vissa religioner känns det mycket starkt som om det inte är opartiska vetenskapare som skrivit dem, utan troende personer med en viss agenda. / / Det skulle kanske vara bra om det funnes olika nivåer på Wikipedia. / En för rent upplysande artiklar som bara innehållande fakta så som vetenskapsvärlden ser dem. / En för troende, där de kunde käbbla sinsemellan om vad de tror och vad som är den rätta tron. / En för artiklar om musikskivor och liknande fan-information.* / / / *) Detta är ett exempel på ämnen som ges för stor vikt, och detta säger jag även om jag personligen tycker att sådan populärkulturell meta-information i sig kan vara väldigt intressant. / NE är väldigt kortfattad jämfört med äldre uppslagsverk, som ibland har med mer apokryfisk information om t.ex. gamla kungars utomäktenskapliga förbindelser och morganatiska äktenskap osv (sån information har jag ibland eftersökt i mitt jobb, och då har NE varit helt värdelöst).
42
R_1LtzSnFRF5KUluw
Default Response Set
12/27/2014 7:24:3512/27/2014 7:42:3311124424245221
Har försökt lägga till bilder (som jag själv fotograferat i syftet) men gav upp eftersom det var för krångligt.
4333244453
Man får, av frågorna, en känsla av att kvinnor diskrimineras i forumet och det är så klart mycket tråkigt. Enklaste sättet att komma till bukt med det vore nog att göra konton mer anonyma. Alla attribut som särskiljer en person från övriga deltagare kommer användas för att urskilja den "gemensamma fienden", t ex att någon är kvinna, invandrare, bondläpp, nollåtta eller lintott.
43
R_2coTchVSROZ0F9c
Default Response Set
12/23/2014 11:29:0812/23/2014 11:33:2711112864225211
har helt enkelt gjort annat istället...(inte så stort intresse för att redigera om jag inte ser ett uppenbart fel någonstans)
4333333243
44
R_1pm38vg1m6eMF1j
Default Response Set
12/25/2014 10:41:3312/25/2014 10:44:1711132113243211
Har inte behövts
5333333341
45
R_3R1RsJjZMYEx8qk
Default Response Set
12/25/2014 21:41:1012/25/2014 21:48:281113484321521111
Har inte direkt intresse av att redigera, använder mer för att hä'mta fakta.
4343233151
46
R_3KAT7NUuPh4S2Fk
Default Response Set
12/25/2014 18:07:0012/25/2014 18:11:2611227463211211
Har inte funnit anledning att redigera något speciellt
4353531351
47
R_30qNvbOf4okFgaD
Default Response Set
12/28/2014 3:46:2012/28/2014 3:48:26112245532332111
Har inte haft anledning att ändra.
5333132443
48
R_Tbk6fK3b1GH7BYJ
Default Response Set
12/26/2014 13:53:1512/26/2014 13:56:2501136334211221
Har inte haft behov av ändringar. Den ändring jag gjorde gällde ett område jag kan.
4
49
R_1kOk2LkcRdKoxfH
Default Response Set
12/22/2014 22:07:1612/22/2014 22:12:14111131632110111
Har inte haft engagemanget
5433323253
50
R_3R3BEQzwD8Qa6J8
Default Response Set
12/27/2014 18:48:4112/27/2014 18:52:5811156163241211
Har inte hittat något annat at redigera
4433333243
51
R_1DtHWg45iEICmz2
Default Response Set
12/21/2014 3:48:0012/21/2014 3:50:4711235053221211
Har inte hittat ngt fel som jag vet om själv ännu
4553341251
Wikipedia är helt suveränt.
52
R_272qTajWsTD1iRo
Default Response Set
12/21/2014 18:03:2212/21/2014 18:06:5311114564215221
har inte känt mig motiverad
4333334243
53
R_8dmfZSomtTi0Gxv
Default Response Set
12/25/2014 18:15:4812/25/2014 18:28:56111355442231111Har inte lust4
Det här blev alldels för mycket jobb för en frivillig undersökning. Ta och rensa i texten så kanske folk har lust att fullfölja undersökningen.
54
R_ulCkm7fwGbWPRlL
Default Response Set
12/22/2014 12:54:5912/22/2014 12:57:3111116342211211
har inte sett någon anledning
4414324453
55
R_27IkUT4nKZhYyyV
Default Response Set
12/22/2014 23:23:2712/23/2014 22:07:44111170532410211
Har inte skapat ett regelverk för hur jag gör och måste 'lära om' varje gång.
4453434153Will try harder!
56
R_3IWW8plvv4B24SD
Default Response Set
12/27/2014 9:13:0212/27/2014 9:16:0411234854211211
har inte tänkt på att jag skulle kunna göra det
5333443433
57
R_3IZ8geouqmoNqvk
Default Response Set
12/23/2014 16:43:3412/23/2014 16:54:4111112434243221
Har inte tid att lära mig syntax och konventioner
4535145253
58
R_1pzCVPMca2xKzrY
Default Response Set
12/22/2014 14:30:4112/22/2014 14:35:47011218342261111
har inte tid med allt har ett jobb att sköta
3
59
R_1Y1onNCCJYx9jqB
Default Response Set
12/23/2014 14:45:2512/23/2014 14:49:0011136364255211
har precis börjat...
4333333343
60
R_ByTab7xggW9b9Wp
Default Response Set
12/21/2014 2:48:4212/21/2014 3:08:0811112653213221
hatar svenska wikipedia
5331532513
hatar svenska wikipedia, läser enbart på engelska utom i extrema undantag
61
R_bKpT7C5ejGKNgtD
Default Response Set
12/24/2014 22:10:1212/24/2014 22:13:2411143913222211
Hittar inga fel -varken fakta eller stavning.
5544432551
Alla sidor borde finnas på Svenska!
62
R_1C8TzeQ120yPaZ6
Default Response Set
12/27/2014 3:22:2312/27/2014 3:25:1811115424246211
Hittar inte fel så ofta
4111512443
63
R_8jqeEdDU3cPT1PH
Default Response Set
12/25/2014 20:35:1212/25/2014 20:38:0211132033212211
Hittar sällan saker att redigera.
533443433
64
R_2xGdxAD80j8icaD
Default Response Set
12/28/2014 17:42:4512/28/2014 17:56:2611126623221211
I de artiklar jag läser kan jag inte tillräckligt mycket för att först att det ev kan va fel eller har annan infornation att tillägga. I det fallet jag gick in och redigerade, var det som skrev om en sak som jag känner mycket väl till så uppenbart fel att jag inte kunde låta bli att rätta.
4333333353
När man googlar på en fråga man inte kan svaret på hamnar man ofta på Wikipedia. Ofta tar man det svar som man får för ok. Någon gång söker man vidare. Anledning till dagens sökning var ett ord som en kompis (musiker/kompositör) skrev i ett Mail - atonal musik. Svaret i Wikepedia anser jag va tillräckligt för att förstå vad det handlar om.
65
R_1MoGvDEyt7rJ2iV
Default Response Set
12/27/2014 17:56:1712/27/2014 18:02:5511222664225211
Ibland finns det sakfel i artiklar, men eftersom redigerande i vissa fall inte är tillåtet utan registrering har jag låtit bli att göra det.
5253333441
66
R_b9ksuQkTeh02Y29
Default Response Set
12/23/2014 22:13:2512/23/2014 22:34:25111565522112211
Ideellt gjorde jag en liten men ambitiös artikel om ankring av små båtar. Lånade kvalificerad referenslitteratur från bl.a. Svenska Marinen och lade till egna erfarenheter av mina 55 år som hobbyseglare. Någon vecka senare hade en präst från Eslöv raderat alltsammans. Sedan dess struntar jag i Wikipedia. Med vänlig hälsning.
4133334443
/ Ideellt gjorde jag en liten men ambitiös artikel om ankring av små båtar. Lånade kvalifice-rade referenslitteratur från bl.a. Svenska Marinen och lade till egna erfarenheter av mina 55 års erfarenheter som hobbyseglare. Någon vecka senare hade en präst från Eslöv raderat alltsammans. Sedan dess struntar jag i Wikipedia. Med vänlig hälsning.
67
R_elF8yedON6wtl9H
Default Response Set
12/27/2014 23:22:1512/27/2014 23:28:44111238542420211Ids inte.4423333443
68
R_3NQTBGA40Mzo3HH
Default Response Set
12/21/2014 12:03:3212/21/2014 12:09:5511135753223221
Ingen återkoppling, alternativt: jag har hantering funktionen felaktigt.
2233334343
69
R_2c5VqArKoOP56tY
Default Response Set
12/21/2014 13:52:3012/21/2014 13:57:0111157154221221
ingen hände påoch kompletterade. Ingen viktig artikel men med nostalgiskt intresse
4133332353
70
R_pnswHEaN249rEL7
Default Response Set
12/28/2014 13:54:4612/28/2014 13:58:0811135933212211Ingen lust.4553353131
71
R_2XnXgtDU7YX7fPC
Default Response Set
12/23/2014 21:41:5912/23/2014 21:45:33111338442310211inget behov4333135341
72
R_2uq5X41VODZSt5D
Default Response Set
12/28/2014 13:17:5412/28/2014 13:21:1611137233212211Inget intresse4333323343
73
R_tEdie4asauRiLkJ
Default Response Set
12/22/2014 8:31:1312/22/2014 8:34:18112227532112111
Inget större intresse av att redigera
5333333343
74
R_1jJ19wA3663DWgp
Default Response Set
12/27/2014 1:04:5512/27/2014 1:09:3811238362211211
Inte funnit anledning. Mest småsaker.
4333344343
75
R_1Nh0Jep4NEr7aW4
Default Response Set
12/25/2014 17:27:2312/25/2014 17:37:4111222553212211
Inte hittat fel (som jag märkt direkt) i någon artikel som jag läst
5333333243
Läser artiklar här för att det är lätt att få en överblick över ett ämne och för att det ofta finns bra referenser att hämta till vidare läsning när det gäller arbete (spec. den på den engelska sidan). / Har inget konto så detta är det enda jag använder mig av sidan.
76
R_3esDBOOrN4unTOJ
Default Response Set
12/24/2014 3:59:0512/24/2014 4:03:5911243313225211
Inte hittat något mer som jag sitter inne med mer korrekt fakta om för tillfället.
5333433353
77
R_5vi9BrxeZCGc2el
Default Response Set
12/28/2014 13:37:2812/28/2014 13:39:38111121542222111
Inte insatt i hur det fungerar
5234454143
78
R_OARk5XT7yFH7ISB
Default Response Set
12/20/2014 20:35:1612/20/2014 20:39:261113223321521Intresse saknas5254232233
79
R_3JLD6XkPoo1jCVe
Default Response Set
12/28/2014 21:07:5312/28/2014 21:11:43111122532152211
It is too complicated, technically, to edit an article
5333434553
80
R_6hhXxuPZJHyerbr
Default Response Set
12/26/2014 9:00:4512/26/2014 9:07:0011125954215211jag är lat4355421441
81
R_4Zr8n6A5Hf0F3O5
Default Response Set
12/21/2014 16:40:3712/21/2014 16:43:5211235143255211
Jag bryr mig inte tillräckligt mycket, för att tycka det är värt "besväret"
5333333433
82
R_2sZljvSPA1ovYJh
Default Response Set
12/28/2014 21:29:3912/28/2014 23:01:00112455522410021
Jag gjorde tidigare grammatiska korrigeringar, men numera är det så många språkfel (felsyftningar, bristande kongruens m.m.) att det känns meningslöst.
5233323343
Om man vill ”slå upp” något naturvetenskapligt (och förmodligen även inom andra ämnesområden) så verkar det förefallande ofta som om den som skrivit artikeln själv har ganska knapphändiga kunskaper i ämnet. Man får en känsla av att skribenten är en gymnasist som fascinerats av något han nyss kommit i kontakt med på en lektion i skolan, och fylld av entusiasm lägger upp en Wikipediasida om företeelsen. / / Andra gånger gör dålig meningsbyggnad att man undrar om skribenten verkligen menar det han skriver, eller om det är ett syftningsfel. (Man får lust att göra en redigering, men hejdas av att man ju faktiskt inte vet hur det förhåller sig – det är ju därför man gått in på Wikipedia!) / / En tredje synpunkt är att de artiklar som får guldstjärna för att de bl.a. ska vara ’välskrivna’, ibland kan vara både pladdriga och dåligt disponerade (t.ex. artikeln om William Shakespeare). / / Vad är det för skillnad på att 'redigera' och att 'redigera Wikitext'?
83
R_3m7RQ1xEqXcTXys
Default Response Set
12/28/2014 18:43:3312/28/2014 18:47:1611136054211211
Jag har inte sett anledning att redigera publicerade artiklar.
4333333443
84
R_bNKb3MGflT1vLaB
Default Response Set
12/26/2014 22:03:0012/26/2014 22:37:1911137363235211
jag har inte sett det om angeläget
4323341341
85
R_pnJTN3fPhTmZwXv
Default Response Set
12/21/2014 20:15:0212/21/2014 20:18:551113265324102111
Jag har mest bara korrigerat stavfel som jag har hittat.
5333333333
86
R_1dlRatbTRaJei5T
Default Response Set
12/25/2014 11:08:1912/25/2014 11:15:1411127352235211
Jag har redigerat mer av tillfälligheter: sett något uppenbart fel eller saknat en viktig uppgift
523233441
87
R_9Rj4yYxqq5QyLa9
Default Response Set
12/27/2014 12:53:3012/27/2014 13:28:4211154063247221111
Jag har upptäckt att endast kända, etablerade uppgifter och kunskaper accepteras, jag sitter inne med nya nästan okända eller bortglömda kunskaper men dessa kan inte publiceras på Wikipedia vilket innebär att jag ifrågasätter hela iden. Jag använder ett uppslagsverk för att få veta nya saker jag inte vet. MEN om uppslagsverket endast innehåller gammal kunskap vad skall jag då ha det till? Man tackar nej till unika kunskaper jag vill dela med mig av – ett sådant förfarande är inget som genererar en positiv uppfattning om Wikipedia. Eftersom man på samma sätt utestänger andra okända kunskaper som jag skulle vara intresserad av innebär det att jag måste ifrågasätta tillförlitligheten i Wikipedia eftersom risken finns att man redovisar bristfälligt och ofullständigt material av formalitetsskäl. Wikipedia berättar helt enkelt inte hela historien. Okunniga uppblåsta diktators moderatorer på Wikipedia lägger näsan i blöt i sådant de inte har den ringaste kompetens att uttala sig om – detta är en ren skandal. Har du ingen kunskap i frågan ska du hålla tyst.
4132535333
Det främsta är att moderatorerna måste äga kunskap och kompetens i den fråga och det ämne de lägger sig i – annars skall de hålla sina långa fingrar därifrån – PUNKT! / / Och regler och instruktioner måste bli begripliga - som det är nu är de omöjlig att förstå sig på överhuvudtaget. / En total röra av rappakalja. /
88
R_2qeDzVUssn22HpL
Default Response Set
12/27/2014 13:43:4312/27/2014 13:49:0811156643235211
Jag har varit inne och rättat och kompletterat en del uppgifter som har med bilar att göra och jag har inte funnit anledning att göra det mer än så.
4333344353
89
R_tYdS6QaBuDRL8lj
Default Response Set
12/20/2014 21:24:2212/20/2014 21:29:02111174532410211
Jag redigerar oftast när jag hittar rena felaktigheter, ibland bara språkligt.
5433122453
Bara positiv inställning. Det är utmärkt att man kan se hur samma ämne behandlas på olika språk.
90
R_1CbqtNbqnUGdpIZ
Default Response Set
12/28/2014 20:34:0312/28/2014 20:37:5911215453255211
Jag redigerar uppenbara stavfel.
1335353353
91
R_2diriA1XqyEuT2v
Default Response Set
12/24/2014 0:44:3712/24/2014 0:49:1511112343252021111
Jag saknar det akademiska förhållningssätt som krävs.
5233334243
Har funderat i flera år att skaffa användare, har aldrig gjort det.
92
R_bKQBraYH8Pl2eDX
Default Response Set
12/20/2014 16:21:1012/20/2014 16:24:46113människa262251
jag skriver hellre artiklar än grötar ned mig i diskussioner om redigeringar
4132515553
Varför har ni inga frågor om hur det är att skriva artiklar? Jag skriver många fullständiga artiklar, men gör sällan redigeringar-
93
R_3HT4eyMMqMvYHND
Default Response Set
12/20/2014 21:10:5112/20/2014 21:15:2811145313213211111
Jag tänker inte på att man kan göra det, å andra sidan är det sällan man ser rena felaktigheter som behöver ändras.
5354353241
Ni gör ett fantastiskt jobb. Jag har bidragit med en liten slant och tänker så göra årligen så länge jag kan.
94
R_1pzmoELSi1tLN0W
Default Response Set
12/21/2014 16:41:3812/21/2014 17:03:29112254632480221
Jag tycker att uppladdningen av bilder kunde vara mera användarvänlig.
4133334443
Det skulle vara enklare att ladda upp bilder och skriva beskrivngar om man fick koncentrera sig på sakinnehållet och inte behövde tänka på vilka koder man använder. Ännu mera avskräckande är det att man inte kan ändra sig om man gör fel. Om man gör något fel, så måste man ta upp det med andra erfarna användare... liksom göra bort sig offentligt. Mina erfarenheter gäller alltså uppladdning av bilder, jag skriver inte artiklar.
95
R_1BX9PvnVH34Iee8
Default Response Set
12/23/2014 17:04:2112/23/2014 17:09:3811131813241211
Jag vågar inte redigera p.g.a. rädsla att den nuvarande höga kvaliteten sänks.
51
Det behövs i större grad översättningar från engelska sidor, samt information om hur man kan bidra med sådana.
96
R_1OwTLvSNzSm5o3e
Default Response Set
12/20/2014 15:37:2612/20/2014 15:41:171111376424502111
Jag väljer att istället använda den fritiden till att utveckla öppen källkod
4333334153
97
R_yXaKVfw3AXzKt7X
Default Response Set
12/28/2014 1:32:5712/28/2014 1:36:43112119532410211
Jag vill alltid vara absolut säker på att det jag skriver är helt korrekt, och då blir det ofta alltför omständigt att finna källor.
4322411554
98
R_5A46XtD0y4MW2JD
Default Response Set
12/21/2014 18:52:1012/21/2014 19:00:06112254532110211
Jag vill inte att det ska synas (på jobbet) vad jag redigerar
4353354221
När jag redigerade ett par artiklar för rätt länge sedan var det för att jag såg ett par detaljfel inom mitt kompetensområde och då rättade jag felen och kompletterade. I övrigt har jag aldrig haft lust att skriva artiklar på Wikipedia
99
R_1OvFh2XXPPAYIi7
Default Response Set
12/21/2014 13:54:5612/21/2014 13:57:0601141933245111
känner ingen lust
5
100
R_1Oj2GzXzIaGSyHz
Default Response Set
12/20/2014 22:04:5512/21/2014 4:07:3811114554251521111
Känner mig osäker på om jag verkligen har rätt.
4435542441
beskrivningen av främmande religioner och traditioner blir ofta ytlig och meningslös.
Loading...
Main menu