ข้อมูลโรงเรียน ICU สพป.รอ.3
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ข้อมูลโรงเรียน ICU สพป.รอ.3
2
รายชื่อโรงเรียนที่สพฐ.แจ้งให้ส่งข้อมูลความต้องการด้านขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอนรายชื่อโรงเรียนที่สพฐ.แจ้งให้ส่งข้อมูลความต้องการด้านอาคารเรียนและอาคารประกอบรายชื่อโรงเรียนที่สพฐ.แจ้งให้ส่งข้อมูลความต้องการด้านบุคลากร(ครู)
3
ลำดับที่
ชื่อโรงเรียน
รายการที่ขอ(วัสดุอุปกรณ์หรือสื่อการเรียนการสอน)
ลำดับที่
ชื่อโรงเรียน
รายการที่ขอ(สร้างอาคาร/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรือส้วม)
ลำดับที่ชื่อโรงเรียน
4
1กุดก่วงท่าแสงจันทร์ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์1บ้านท่าสำราญขอซ่อมแซมอาคารเรียน
5
2บ้านโสกเตยขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน2บ้านโพธิ์ตากขอซ่อมแซมอาคารเรียน
6
3บ้านหัวคูขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน3บ้านกุดเรือขอซ่อมแซมอาคารเรียน
7
4บัวดงมันวิทยาขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน4บ้านน้าเกลี้ยงขอซ่อมแซมอาคารเรียน
8
5บ้านมะหรี่ (ศริวิทยาคาร)ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน5ชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84ขอซ่อมแซมอาคารเรียน
9
6บ้านโสกเตยขาดแคลนระบบอินเทอร์เน็ต6บ้านบะเค (ราษฎร์ผดุงวิทยา)ขอซ่อมแซมอาคารเรียน
10
7บัวดงมันวิทยาขาดแคลนระบบอินเทอร์เน็ต7บ้านปากช่องขอซ่อมแซมอาคารเรียน
11
8บ้านมะหรี่ (ศริวิทยาคาร)ขาดแคลนระบบอินเทอร์เน็ต8บ้านอัคคะวิทยาขอซ่อมแซมอาคารเรียน
12
9บ้านนาทมขาดแคลนระบบอินเทอร์เน็ต9บ้านน้ำเกลี้ยงขอห้องปฏิบัติการ
13
10บ้านนาโพธิ์ขาดแคลนระบบอินเทอร์เน็ต10บ้านมะหรี่ (ศริวิทยาคาร)ขอห้องปฏิบัติการ
14
11บ้านนาโพธิ์ขอห้องปฏิบัติการ
15
12บ้าน้ำเกลี้ยงขอซ่่อมแซมห้องสมุด
16
13บ้านนาโพธิ์ขอซ่่อมแซมห้องสมุด
17
14บ้านหนองสาราญหนองเรือขอซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
18
15บ้านอัคคะวิทยาขอระบบไฟฟ้า
19
16บ้านอัคคะวิทยาขอระบบประปา
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu