ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
2021STYCZEŃLUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIECLIPIECSIERPIEŃWRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃSUMAŚREDNIA
2
FINANSE FIRMOWE
3
PRZYCHÓD40 000,00 zł35 000,00 zł75 000,00 zł37 500,00 zł
4
KOSZTY35 600,00 zł38 500,00 zł74 100,00 zł37 050,00 zł
5
KOSZTY STAŁE2 340,00 zł2 000,00 zł4 340,00 zł2 170,00 zł
6
ZYSK4 400,00 zł-3 500,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł900,00 zł75,00 zł
7
FINANSE OSOBISTE
8
DOCHÓD20 000,00 zł20 000,00 zł40 000,00 zł20 000,00 zł
9
KONSUMPCJA4 000,00 zł4 500,00 zł8 500,00 zł4 250,00 zł
10
PODUSZKA+0,00 zł3 500,00 zł3 500,00 zł1 750,00 zł
11
INWESTYCJE16 000,00 zł12 000,00 zł28 000,00 zł14 000,00 zł
12
BILANS0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł
13
WARTOŚĆ NETTOAKTUALNIECEL
14
KONTA FIRMOWE90 000,00 zł86 500,00 zł86 500,00 złPODUSZKA+
15
KONTA PRYWATNE30 000,00 zł33 500,00 zł33 500,00 złAKTUALNIEPORTFEL INWESTYCYJNYNOTATKI
16
POZYCJA GOTÓWKOWA50 000,00 zł56 000,00 zł56 000,00 złINWESTYCJE7,46%75 041,00 zł10,00%POZYCJA GOTÓWKOWAPLN, USD, EUR
17
OBLIGACJE DETALICZNE59 000,00 zł59 000,00 zł7,86%75 041,00 zł10,00%OBLIGACJE DETALICZNEEDO
18
RYNKI WSCHODZĄCE (ETF)70 000,00 zł83 500,00 zł83 500,00 zł11,13%150 082,00 zł20,00%
RYNKI WSCHODZĄCE (ETF)
EMIM, EIMI, IEDY
19
RYNKI ROZWINIĘTE (ETF)65 000,00 zł67 350,00 zł67 350,00 zł8,98%52 528,70 zł7,00%RYNKI ROZWINIĘTE (ETF)IWDA, SWDA
20
ZŁOTO21 000,00 zł19 560,00 zł19 560,00 zł2,61%22 512,30 zł3,00%ZŁOTOGDXJ
21
NIERUCHOMOŚCI465 000,00 zł465 000,00 zł61,97%375 205,00 zł50,00%NIERUCHOMOŚCIdziałki budowlane i rolne z WZ
22
KRYPTOWALUTY10 000,00 zł13 000,00 zł13 000,00 złSPEKULACJE750 410,00 zł750 410,00 zł100,00%
23
UDZIAŁY5 000,00 zł5 000,00 zł
24
AUTO40 000,00 zł38 500,00 zł38 500,00 złPASYWA
25
KOMPUTER10 000,00 zł10 000,00 zł
26
SUMA915 000,00 zł936 910,00 zł936 910,00 zł936 910,00 zł936 910,00 zł936 910,00 zł936 910,00 zł936 910,00 zł936 910,00 zł936 910,00 zł936 910,00 zł936 910,00 zł936 910,00 zł
27
SKUMULOWANY WZROST3,98%6,47%6,47%6,47%6,47%6,47%6,47%6,47%6,47%6,47%6,47%6,47%6,47%
28
ROI2,79%
29
30
2020880 000,00 zł
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100