ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 2016-2017 : ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 2016-2017