ศรีบุญเรือง 2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASBBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBX
1
ที่รหัส percodeรหัส10หลักรหัส smisตำบลอำเภอศูนย์ชื่อโรงเรียนบุคลากรในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561ชื่อ-สกุลลักษณะพื้นที่รร.ที่อยู่ใกล้ที่สุด (โรงเรียนรัฐบาล)จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 อัพเดทเมื่อมีการเปลี่ยนเเปลงรวมโรงเรียนหลักที่ไปเรียนรวมชั้น/จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 นำไปเรียนรวมข้อมูลติดต่อ สื่อสาร (ผู้ประสานงาน ร.ร. ได้)
ข้อเสนอเเนะ / ข้อมูลที่ต้องแก้ไข
2
เครือข่ายผู้บริหาร (คน)ครู (คน) สพฐ./สพป. จัดสรรนักการภารโรงอื่น ๆ ระบุชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอระยะทางอ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3ชื่อระยะทางอ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6โทรศัพท์ชื่อ-สกุลข้อคิดเห็นอื่นๆ
3
พัฒนาคุณภาพ
ผอ.ร.ร.
รอง ผอ. ร.ร.
รักษาการ
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูพี่เลี้ยง
ครูธุรการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
ประเภท
จำนวน
ผู้อำนวยการโรงเรียนพื้นที่ปกติ/พื้นที่สูง/เกาะกิโลเมตร
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
(
อยากให้ออกตรวจเยี่ยม ร.ร.โปรดเเจ้ง
4
1760135103976013539010192ศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2บ้านโคกสูงโคกสวรรค์0014100001นางรัศมี โพธิสาร ปกติโคกม่วงทองวิทยานากอกศรีบุญเรือง2.50
083-3517214
นางรัศมี โพิสาร
5
2760136103976013639010193ศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2บ้านหนองบัวน้อย1004100101นางธิดาพร เสริมเปล่งศรีปกติบ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง3013711911127676
093-3280111
นางธิดาพร เสริมเปล่งศรี
6
3760137103976013739010194ศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2บ้านหนองแตง00140100.3301
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1ปกติบ้านศรีีบุญเรืองศรีีบุญเรืองศรีบุญเรือง304569101315600068
086-2271166
นางเพ็ญศรี แสนบัว
7
4760195103976019539010195ศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2บ้านห้วยหว้าวังทอง10061000.510นายปัญญา วาชัยยุงปกติบ้านนาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง20
086-2189424
นายปัญญา วาชัยยุง
8
5760196103976019639010196ศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2บ้านนาแพง10031001101นายราชันย์ ผลวัฒนาปกติิบ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรืองศรีีบุญเรือง2043127779958
โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา
400000799862230910
นางเอื้อมอรุณ บุญครอง
9
6ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2บ้านศรีบุญเรือง
10
7ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu