การรายงานข้อมูล จำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน 2560 (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Timestampห้องสมุดประชาชน
เลือก เดือน ของข้อมูลล่าสุด ที่ต้องการรายงานข้อมูล
จำนวนสมาชิก ทั้งหมด ที่ยังมีอายุของการเป็นสมาชิก
สมาชิกเพศชาย
สมาชิกเพศหญิง
0 - 14 ปี
15 - 59 ปี
60 ปี ขึ้นไป
จำนวนผู้ใช้บริการถัวเฉลี่ยต่อวัน
จำนวนผู้ใช้บริการตลอดทั้งเดือน (คน)
จำนวนสมาชิกใหม่ ที่สมัครในเดือนนี้
2
10/27/2016 10:00:39สำโรงตุลาคม1062330733659356330302
3
10/27/2016 10:10:54สำโรงตุลาคม1062330733659356330302
4
10/27/2016 12:15:11ดอนมดแดงตุลาคม19469719753521427167154507
5
10/27/2016 14:10:58กุดข้าวปุ้นตุลาคม7032844198162029514005
6
10/27/2016 14:22:57ทุ่งศรีอุดมตุลาคม1771879892422132920823211
7
10/27/2016 16:42:30
วารินชำราบ(เฉลิมราชกุมารี)
ตุลาคม23291106122321119261926419843
8
10/28/2016 9:54:44ตระการพืชผลตุลาคม14556328232271197312577556
9
10/29/2016 17:50:49นาจะหลวยตุลาคม21871201986449171622164818
10
10/31/2016 8:54:52พิบูลมังสาหารตุลาคม54126927223516251226
11
10/31/2016 9:46:26น้ำขุ่นตุลาคม683415268267381546510
12
10/31/2016 11:25:13เขื่องในตุลาคม613306307204305104206130
13
10/31/2016 14:57:31โขงเจียมตุลาคม63921042968532391463937
14
10/31/2016 14:58:53นาตาลตุลาคม512195317249224393879829
15
10/31/2016 15:24:49ม่วงสามสิบตุลาคม1677710967273115025460186013
16
10/31/2016 15:32:51สิรินธรตุลาคม1609656953221584372353
17
11/1/2016 9:51:29สว่างวีระวงศ์ตุลาคม62427834657465102205609
18
11/1/2016 10:12:53บุณฑริกตุลาคม350716691838140335512258240
19
11/1/2016 10:45:48เขมราฐกันยายน436160276228177312535025
20
11/1/2016 11:18:19ศรีเมืองใหม่ตุลาคม2284917858169030302
21
11/2/2016 8:13:46ตาลสุมตุลาคม139765873924210471082371312
22
11/2/2016 10:06:01
เมืองอุบลราชธานี(ห้องสมุดประชาชนจังหวัด)
ตุลาคม258982417655581847184280473437
23
11/2/2016 13:29:36เดชอุดมตุลาคม5192262937244521546562
24
11/2/2016 14:07:27โพธิ์ไทรตุลาคม564254310574109742126035
25
11/2/2016 16:42:25เหล่าเสือโก้กตุลาคม3651642013233305303
26
11/3/2016 11:07:50นาเยียตุลาคม1880850103076511150206200
27
11/4/2016 10:38:09น้ำยืนตุลาคม290815161392102115813061953824
28
11/21/2016 10:36:55โพธิ์ไทร
พฤศจิกายน
6062793275744710234102042
29
11/25/2016 9:17:01
วารินชำราบ(เฉลิมราชกุมารี)
พฤศจิกายน
258811971391227215520674222018
30
11/25/2016 10:17:54
เมืองอุบลราชธานี(ห้องสมุดประชาชนจังหวัด)
พฤศจิกายน
261383017836271796190200789541
31
11/28/2016 9:10:49กุดข้าวปุ้น
พฤศจิกายน
71428542981631295275411
32
11/30/2016 11:15:31สิรินธร
พฤศจิกายน
16096569532215843205800
33
11/30/2016 14:27:06สำโรง
พฤศจิกายน
110635675071970653090046
34
12/1/2016 9:25:09น้ำขุ่น
พฤศจิกายน
6934192742683882107
35
12/1/2016 9:56:06นาจะหลวย
พฤศจิกายน
2243121410294511770221644856
36
12/1/2016 10:06:01ทุ่งศรีอุดม
พฤศจิกายน
7782884898422134020823011
37
12/1/2016 10:18:58น้ำยืน
พฤศจิกายน
292115231398102815843092356813
38
12/1/2016 11:03:06นาตาล
พฤศจิกายน
51919832125122939378147
39
12/1/2016 13:38:49ดอนมดแดง
พฤศจิกายน
197398399036314431671445027
40
12/1/2016 15:56:48โขงเจียม
พฤศจิกายน
6962454518456646181857
41
12/1/2016 18:36:39ตระการพืชผล
พฤศจิกายน
150965785223012473225ึ75054
42
12/2/2016 9:35:40พิบูลมังสาหาร
พฤศจิกายน
346269271235212555
43
12/2/2016 9:43:33ตาลสุม
พฤศจิกายน
141166274924210611082575014
44
12/2/2016 9:44:25บุณฑริก
พฤศจิกายน
350716691838140335512277840
45
12/2/2016 9:58:36เขื่องใน
พฤศจิกายน
639300339213226200216390
46
12/2/2016 10:04:39พิบูลมังสาหาร
พฤศจิกายน
346269271235212555
47
12/2/2016 10:30:52พิบูลมังสาหาร
พฤศจิกายน
546271275235212555
48
12/2/2016 10:31:01เดชอุดม
พฤศจิกายน
5432462977846321854056
49
12/2/2016 11:21:10เขมราฐ
พฤศจิกายน
461167294240180411545019
50
12/2/2016 11:59:12ม่วงสามสิบ
พฤศจิกายน
1706726980279116726060181229
51
12/2/2016 14:13:14เหล่าเสือโก้ก
พฤศจิกายน
3681672013333503923
52
12/2/2016 14:22:36นาเยีย
พฤศจิกายน
1885855103076511200103005
53
12/2/2016 14:56:35ศรีเมืองใหม่
พฤศจิกายน
23351180581740359775
54
12/2/2016 19:22:51สว่างวีระวงศ์
พฤศจิกายน
62928334657465102205655
55
12/25/2016 15:46:27
เมืองอุบลราชธานี(ห้องสมุดประชาชนจังหวัด)
ธันวาคม263583418015671882186180767022
56
12/26/2016 10:48:08ดอนมดแดงธันวาคม19819869953631451167102858
57
12/26/2016 11:38:08สำโรงธันวาคม11083587507197265309122
58
12/26/2016 15:40:47ทุ่งศรีอุดมธันวาคม7794890904422135220823512
59
12/26/2016 16:33:03นาตาลธันวาคม52720232525223639357358
60
12/26/2016 17:02:24
วารินชำราบ(เฉลิมราชกุมารี)
ธันวาคม284112911550284233921882246033
61
12/27/2016 8:36:21เขื่องในธันวาคม584290294190294100195840
62
12/27/2016 9:12:31นาจะหลวยธันวาคม2254121610384571775221443611
63
12/27/2016 9:47:59ตาลสุมธันวาคม143967375625010811082680628
64
12/27/2016 10:04:13เขมราฐธันวาคม480176304250189411030020
65
12/27/2016 15:02:28กุดข้าวปุ้นธันวาคม71429042481631290130011
66
12/27/2016 15:28:37สว่างวีระวงศ์ธันวาคม641289352574821021658212
67
12/28/2016 9:19:03พิบูลมังสาหารธันวาคม5512732782352625255
68
12/28/2016 10:22:52นาเยียธันวาคม1888885103376811200154653
69
12/28/2016 10:59:13น้ำขุ่นธันวาคม70042227826908102202
70
12/28/2016 11:43:40น้ำยืนธันวาคม29291527140210321586311255768
71
12/28/2016 12:42:15โขงเจียมธันวาคม727259468985795092431
72
12/29/2016 8:01:09ตระการพืชผลธันวาคม15456778682311279352575036
73
12/29/2016 12:28:58สิรินธรธันวาคม1609656953221584355460
74
12/30/2016 9:33:26เดชอุดมธันวาคม5952683278051321545052
75
12/30/2016 10:31:37ศรีเมืองใหม่ธันวาคม23752181581760409762
76
12/30/2016 12:02:10ม่วงสามสิบ
พฤศจิกายน
17327321000295117526260184326
77
1/4/2017 10:32:09โพธิ์ไทรธันวาคม635293342594741022783729
78
1/4/2017 11:34:42นาเยียธันวาคม1888858103076811200103003
79
1/4/2017 14:27:43บุณฑริกธันวาคม3519167118481403367122981012
80
1/5/2017 14:51:12เหล่าเสือโก้กธันวาคม37317020333340041505
81
1/25/2017 12:25:10
วารินชำราบ(เฉลิมราชกุมารี)
มกราคม304614321614292248526991282128
82
1/26/2017 8:58:43ดอนมดแดงมกราคม199299399936614581681237211
83
1/26/2017 11:57:39
เมืองอุบลราชธานี(ห้องสมุดประชาชนจังหวัด)
มกราคม265084018106391825186220317325
84
1/26/2017 14:04:13โขงเจียมมกราคม74726348410558953924520
85
1/26/2017 14:28:10นาตาลมกราคม53020432625223939224623
86
1/26/2017 14:29:19สำโรงมกราคม11103607507397265309072
87
1/26/2017 14:32:09ม่วงสามสิบมกราคม18227621060325120529260188290
88
1/27/2017 10:34:20น้ำขุ่นมกราคม70242228046908102101
89
1/27/2017 10:37:19เขมราฐมกราคม500176324250209411535025
90
1/27/2017 11:42:17บุณฑริกมกราคม3571171018161453414123183452
91
1/27/2017 13:30:24นาจะหลวยมกราคม225712161041457177822154523
92
1/27/2017 15:54:35สว่างวีระวงศ์มกราคม64128935257482102255850
93
1/30/2017 10:21:58พิบูลมังสาหารมกราคม5572762812353225355
94
1/30/2017 10:38:16ตระการพืชผลมกราคม16207109102311352372575075
95
1/31/2017 10:40:38ทุ่งศรีอุดมมกราคม179288890442213521882350
96
1/31/2017 11:18:04เหล่าเสือโก้กมกราคม38117620533348051428
97
1/31/2017 16:27:17บุณฑริกมกราคม3571171018611453414123183452
98
2/1/2017 10:55:39ศรีเมืองใหม่มกราคม240541845818104011905
99
2/1/2017 17:17:05กุดข้าวปุ้นมกราคม7422974458165927513438
100
2/2/2017 14:06:58สิรินธรมกราคม1609656953221584355360
Loading...
 
 
 
Form Responses 1
กันยา 59
ตุลาคม
พฤศจิ
ธันวา
มกรา
 
 
Main menu