DT 2-61
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
2
ตารางสอนประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
3
วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562ชั้นปีที่ 1
4
วัน/เวลา
08:30 - 09:20
09:30 - 10:20
10:30 - 11:20
11:30 - 12:20
12:30 - 13:20
13:30 - 14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
16:30-17:20
17:30-18:20
5
จันทร์
6
7
อังคาร
GE001GE103
8
214031305B
9
พุธSL122 (เรียนร่วมกับ SI232 การพัฒนาเว็บ ICT2)
10
15201B
11
พฤหัสบดี
ธรรมะกับการเรียนและชีวิตGE003
12
79047904
13
ศุกร์GE207 (วิชาศึกษาทั่วไปเลือก)
14
7703
15
เสาร์ST191
16
1305A
17
18
รหัสวิชา
ชื่อวิชาผู้สอน
วันสอบกลางภาค
เวลา
วันสอบปลายภาค
เวลา
19
1GE001ภาษาไทยเพื่ออาชีพอ. คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์จ. 25 ก.พ. 256209.00-11.00 น.ศ. 3 พ.ค. 256213.00-16.00 น.
20
2GE003ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2อ. คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์พ. 27 ก.พ. 256212.00-14.00 น.พ. 8 พ.ค. 256209.00-12.00 น.
21
3GE103การคิดเชิงออกแบบจัดสอบนอกตารางจัดสอบนอกตาราง
22
4GE207เทคโนโลยีดิจิทัลอ. สุกัญญาจัดสอบนอกตารางจัดสอบนอกตาราง
23
5ST191การตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์จัดสอบนอกตารางจัดสอบนอกตาราง
24
6SL122การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับ ส่วนติดต่อกับผู้ใช้อ. ดร.มานะชัยจัดสอบนอกตารางจัดสอบนอกตาราง
25
7
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu