ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
प्रपत्र ४
2
पंचायत समिती कार्यालयाची आवक, निर्गती आणि प्रलंबित साप्ताहिक माहिती
3
गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, यावल, माहे - January 27/1/2020 to 31/1/20120
4
अ.क्रपं.स. स्तरावरील विभाग व विभाग प्रमुखांचे नावनोंद्वहीचा प्रकारमागील आठवड्या अखेरचालू आठवड्यातीलएकूण शिल्लकचालू आठवड्यातील आठवडा अखेर शिल्लकशिल्लक प्रकरणांचा कालावधी
5

आठवड्यातील
२ आठवड्यातील १ महिन्यातील २ महिन्यातील ३ महिन्यातील६ महिन्यातील ६ महिन्यावरील १ वर्षांवरील
6
1गट विकास अधिकारी वर्कशीट (WS)219311494202090110000
7
स्पेशल रजिष्टर (SR)0000000000000
8
अवेट 0000100001000
9
एकूण19931149420090110000
10
2बालविकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय वर्कशीट (WS)0000000000000
11
स्पेशल रजिष्टर (SR)000000000000
12
अवेट 000000000000
13
एकूण0000000000000
14
3गटशिक्षणा धिकारी कार्यालय वर्कशीट (WS)41414100000000000
15
स्पेशल रजिष्टर (SR)0
16
अवेट 000000000000
17
एकूण041414100000000
18
4Works Sub Divisionवर्कशीट (WS)0
19
स्पेशल रजिष्टर (SR)0
20
अवेट 0
21
एकूण0000000000000
22
5Irrigation Sub divisionवर्कशीट (WS)0
23
स्पेशल रजिष्टर (SR)0
24
अवेट 0
25
एकूण0000000000000
26
6RWS Sub divisionवर्कशीट (WS)0666000000000
27
स्पेशल रजिष्टर (SR)0000000000000
28
अवेट 0000000000000
29
एकूण0666000000000
30
7T. M. O.वर्कशीट (WS)0000000000000
31
स्पेशल रजिष्टर (SR)0000000000000
32
अवेट 000000000000
33
एकूण00019000000000
34
एकूण एकंदर वर्कशीट (WS)21140161141202090110000
35
स्पेशल रजिष्टर (SR)0000000000000
36
अवेट 000000000000
37
एकूण2114016114120090110000
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100