ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายการครุภัณฑ์
2
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)
3
ลำดับที่รายการจำนวนหน่วยราคา/หน่วยรวมเงิน
ว.ด.ป ที่ได้มา
ประเภทเงินงบประมาณปี
หมายเลขครุภัณฑ์
หน่วยงานเบิก
4
1
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
1 คัน--19-มิ.ย.-2552---รับโอนจาก
5
ยี่ห้อโตโยต้าทะเบียน นข441 สตูล
เทคนิคสตูล
6
2
เครื่องสแกนเอกสารขนาด A4
1 เครื่อง22,45022,45011-ก.ย.-2552อุดหนุน2552
7430-006-0000-521-001
งานบริหารงานฯ
7
ยี่ห้อ broter
8
3
ตู้นิรภัย ST-760
1 ตู้11,00011,00008-ก.พ.-2553อุดหนุน2553
7110-004-0001-531-001
งานการเงิน
9
4
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
1 เครื่อง18,19018,19002-มี.ค.-2553อุดหนุน2553
7440-001-0001-531-001
งานบริหารงานฯ
10
ยี่ห้อ Hp
11
5
เครื่องพิมพ์ Dot Matrix
1 เครื่อง23,50023,500
02-มีค-2553
อุดหนุน2553
7440-008-0001-531-001
งานบริหารงานฯ
12
ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ 2090
13
6
เครื่องคอมพิวเตอร์ Server
1 เครื่อง63,00063,00026-เม.ย.-2553อุดหนุน2553
7440-007-0001-531-001
แผนกคอมฯ
14
7ตู้แล็ค 9 U1 ตู้5,5005,50026-เม.ย.-2553อุดหนุน2553
7440-010-0001-531-001
แผนกคอมฯ
15
8
ตู้แล็ค 15 U
1 ตู้12,50012,50026-เม.ย.-2553อุดหนุน2553
7440-010-0002-531-001
แผนกคอมฯ
16
9
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA
1 ตัว6,5006,50026-เม.ย.-2553อุดหนุน2553
5950-003-0002-531-001
แผนกคอมฯ
17
10
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
1 คัน540,000540,00027-เม.ย.-2553บกศ.2536
2310-004-0001
รับโอนจาก
18
ยี่ห้อนิสสันทะเบียน นก-6252 สข.
วท.หาดใหญ่
19
11
รถจักรยานยนต์ฮอนด้าดรีม
1 คัน27,30027,30020-ม.ค.-54รับโอน2548
2340-004-0001-483-001
รับโอนจาก
20
125 สีแดงทะเบียน คงก-115 สข.
วอศ.สงขลา
21
รายการครุภัณฑ์
22
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)
23
ลำดับที่รายการจำนวนหน่วยราคา/หน่วยรวมเงิน
ว.ด.ป ที่ได้มา
ประเภทเงินงบประมาณปี
หมายเลขครุภัณฑ์
หน่วยงานเบิก
24
12
รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง
1 คัน589,000589,00020-ม.ค.-54งปม.2539
2310-004-0001-391-02
รับโอนจาก
25
ยี่ห้อโตโยต้าทะเบียน ม-7614 สข.
วอศ.สงขลา
26
13
Projector View Sonic
2 ชุด23,00046,00028-ม.ค.-2554อุดหนุน2554
7450-001-0001-541-001ถึง2
แผนกคอมฯ
27
PJD 5122 พร้อมจอรับภาพ
28
แบบมือดึง ขนาด 70"x70"
29
14
HP Networking Hp v1910-
2 ชุด9,60019,20028-ม.ค.-2554อุดหนุน2554
7440-009-0001-541-001ถึง2
แผนกคอมฯ
30
16G Switch 29005-20 port
31
15
Fasta Ethernet Switch Cisco
1 ตัว9,4009,40028-ม.ค.-2554อุดหนุน2554
7440-009-0002-541-001
แผนกคอมฯ
32
Managed Rack Mount 24-
33
Port 10/100x4 Port
34
16
ปั๊มน้ำบาดาล 2HP 380 V
1 เครื่อง20,94020,94031-ม.ค.-2554อุดหนุน2554
4330-001-0001-541-001
อาคารสถานที่
35
17
เครื่องปรับอากาศ EMINENT
1 เครื่อง35,00035,0003-ก.พ.-54อุดหนุน2554
4120-001-0001-541-001
36
ชนิดแขวน รุ่น EER 802/AER25L
37
18
PROJECTOR ACER X1110
1 ชุด13,70013,70022-เม.ย.-2554อุดหนุน2554
7450-001-0002-541-001
แผนกสามัญ
38
19
เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยแคร่ยาว
6 เครื่อง8,00048,00023-ก.ย.-2554บกศ.2541
7430-001-0001-412-5,18,22
รับโอนจาก
39
15 นิ้ว ยี่ห้อ โอลิมเปีย
24,28,29วอศ.สงขลา
40
41
รายการครุภัณฑ์
42
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)
43
ลำดับที่รายการจำนวนหน่วยราคา/หน่วยรวมเงิน
ว.ด.ป ที่ได้มา
ประเภทเงินงบประมาณปี
หมายเลขครุภัณฑ์
หน่วยงานเบิก
44
20
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
1 เครื่อง189,400189,40009-พ.ย.-2554งปม.2554
7430-003-0001-541-001
งานบริหารงานฯ
45
ความเร็ว 40 แผ่น ต่อนาที
46
21
เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอลความ
1 เครื่อง129,600129,60009-พ.ย.-2554งปม.2554
7430-004-0001-541-001
งานบริหารงานฯ
47
ละเอียด300x400จุดต่อตารางนิ้ว
48
ยี่ห้อ RICOH รุ่น DX3443
49
22
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
1 เครื่อง39,00039,000
09-.พ.ย-2554
งปม.2554
6730-001-0001-541-001
งานสื่อฯ
50
ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า
51
2200 NASI Lumens พร้อมจอ
52
ยี่ห้อView Sonic รุ่น PJD 5223
53
23
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
1 จอ42,00042,00009-พ.ย.-2554งปม.2554
6730-002-0001-541-001
งานสื่อฯ
54
ขนาด 200นิ้ว ยี่ห้อ Vertex
55
24
กล้องถ่ายภาพดิจิตอลยี่ห้อ
1 ตัว20,00020,00009-พ.ย.-2554งปม.2554
6720-005-0001-541-001
งานสื่อฯ
56
Canon รุ่น Eos 1100D
57
25
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ยี่ห้อ
1 เครื่อง34,00034,00009-พ.ย.-2554งปม.2554
5815-001-0003-541-001
งานพัสดุ
58
Hp รุ่น Laserjet P3015
59
60
รายการครุภัณฑ์
61
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)
62
ลำดับที่รายการจำนวนหน่วยราคา/หน่วยรวมเงิน
ว.ด.ป ที่ได้มา
ประเภทเงินงบประมาณปี
หมายเลขครุภัณฑ์
หน่วยงานเบิก
63
26
เครื่องพิมพ์แบบธรรมดาภาษาไทย
20 เครื่อง12,500250,00009-พ.ย.-2554งปม.2554
7430-001-0001-541-001ถึง20
แผนกเลขาฯ
64
ขนาดแคร่18 นิ้ว ยี่ห้อ OLYMPIA
65
27
เครื่องพิมพ์แบบธรรมดาภาษาอังกฤษ
20 เครื่อง12,500250,00009-พ.ย.-2554งปม.2554
7430-001-0002-541-001ถึง20
แผนกเลขาฯ
66
ขนาดแคร่18 นิ้ว ยี่ห้อ OLYMPIA
67
28
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
5 เครื่อง37,900189,50009-พ.ย.-2554งปม.2554
4120-001-0001-541-002ถึง6
งานห้องสมุด
68
ชนิดตั้งพื้นหรือแขวนขนาด24000บีทียู
69
29
ชุดโต๊ะปฎิบัติการพร้อมเก้าอี้
3 ชุด30,00090,00009-พ.ย.-2554งปม.2554
70
30
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
1 คัน27-ม.ค.-2555งปม.2555
2310-004-0001-551-001
กรมจัดซื้อ
71
ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน ฮบ 7053 กท.
72
31
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP
21 เครื่อง35,955.43755,064.0312-ก.ค.-2555งปม.2555
7440-001-0001-551-001ถึง021
แผนกคอมฯ,กรม
กรมจัดซื้อ
73
32
เครื่องพิมพ์ OKI#ML-1190
1 เครื่อง5,9005,90002-ก.ค.-2555บกศ.2555
7440-008-0001-552-001
งานการเงิน
74
33
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP
50 เครื่องงปม.54-55
7440-001-0002-551-001ถึง050
แผนกคอมฯพร้อมตึก
75
34
กล้องวีดีโอ SONY HDR-CX 190
1 ตัว13,90013,90003-ก.ย.-2555งปม.2555
76
35
รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า
1 คัน07-ธ.ค.-2555รับบริจาค2556
2340-004-0001-563-001
จากศูนย์ฮอนด้า
77
WAVE 125i
78
36
ชุดสาธิตควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ
1 ชุด74,85074,85012-ธ.ค.-2555อุดหนุน2556
3010-010-0001-561-001
แผนกช่างไฟฟ้า
79
37
ชุดสาธิตการควบคุมความเร็วและ
1 ชุด87,85087,85012-ธ.ค.-2555อุดหนุน2556
3010-010-0002-561-001
แผนกช่างไฟฟ้า
80
รายการครุภัณฑ์
81
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)
82
ลำดับที่รายการจำนวนหน่วยราคา/หน่วยรวมเงิน
ว.ด.ป ที่ได้มา
ประเภทเงินงบประมาณปี
หมายเลขครุภัณฑ์
หน่วยงานเบิก
83
38
ชุดสาธิตการควบคุมความเร็วและ
1 ชุด87,85087,85012-ธ.ค.-2555อุดหนุน2556
3010-010-0003-561-001
แผนกช่างไฟฟ้า
84
ทิศทางมอเตอร์ดีซี
85
39
ชุดสาธิตควบคุมตำแหน่งหมุนแบบ
1 ชุด79,85079,85012-ธ.ค.-2555อุดหนุน2556
3010-010-0004-561-001
แผนกช่างไฟฟ้า
86
ลิเนียร์เซอร์โว
87
40
ชุดสาธิตควบคุมตำแหน่งด้วยเอ็น
1 ชุด87,85087,85012-ธ.ค.-2555อุดหนุน2556
3010-010-0005-561-001
แผนกช่างไฟฟ้า
88
เอ็นโค้ดเดอร์
89
41
ชุดสาธิตควบคุมเซอร์โวแบบ
1 ชุด99,85099,85012-ธ.ค.-2555อุดหนุน2556
3010-010-0006-561-001
แผนกช่างไฟฟ้า
90
Multi-Channel
91
42
ชุดสาธิตเครื่องนับจำนวน
1 ชุด79,85079,85012-ธ.ค.-2555อุดหนุน2556
3010-010-0007-561-001
แผนกช่างไฟฟ้า
92
อุตสาหกรรม
93
43
ชุดฝึกหุ่นยนต์แบบเอ็นโค้ดเดอร์
5 ชุด95,900479,50012-ธ.ค.-2555อุดหนุน2556
6910-004-0004-561-001ถึง005
แผนกช่างไฟฟ้า
94
แทร็กกิ้ง
95
44
ชุดฝึกไมโครคอนโทรเลอร์
11 ชุด69,850768,35012-ธ.ค.-2555อุดหนุน2556
6910-001-0001-561-001ถึง011
แผนกช่างไฟฟ้า
96
45
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา
11 ชุด19,850218,35012-ธ.ค.-2555อุดหนุน2556
7440-001-0001-561-001ถึง011
แผนกช่างไฟฟ้า
97
(Notebook Computer)
98
46
ชุดอุปกรณ์ฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
6 เครื่อง38,50018-ก.พ.-2556งปม.2556
2805-005-0001-001,2,3,5,6,9
ยนต์,สารพัดช่าง
99
47
ชุดอุปกรณ์ฝึกเครื่องยนต์ดีเซล
1 ตัว78,00018-ก.พ.-2556งปม.2556
2815-005-0001-003
สุราษฎร์ธานี
100
รายการครุภัณฑ์