ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
DANE WYJŚCIOWE
3
KALKULACJA WSTĘPNA / UAKTUALNIAJĄCA
4
5
Informacje o wydarzeniuOrganizator:
6
Nazwa wydarzenia:
7
8
9
Miejsce:Termin:od:RRRR-MM-DDdo:
RRRR-MM-DD
10
Razem ilość dni:#VALUE!
11
12
13
KOSZTY:PRZYCHODY:
14
15
16
KOSZTY: KOSZTY: KOSZTY: KOSZTY: KOSZTY: KOSZTY: KOSZTY: KOSZTY: KOSZTY: KOSZTY: KOSZTY: Koszty bezpośrednie:PRZYCHODY: PRZYCHODY: Opłata konferencyjna:
17
Pozycje:Brutto:Kwota:Il. osób:
18
MATERIAŁY BIUROWE:0,00 złI tura rejestracji:0,00 zł0,00 zł
19
w tym:Wymienić pozycje po kolei:II tura rejestracji:0,00 zł0,00 zł
20
III tura rejestracji:0,00 zł0,00 zł
21
Opłata za konkurs:0,00 zł0,00 zł
22
Komitet Organizacyjny:0,00 zł0,00 zł
23
Studenci lokalni:0,00 zł0,00 zł
24
Razem:0,00 zł0
25
26
Pozarejestracyjne źródła dochodu:
27
Kwota:
28
Środki z limitu oddziału:
29
MATERIAŁY KONFERENCYJNE:0,00 złDofinansowanie z Uczelni:
30
w tym:Wymienić pozycje po kolei:Darowizny:
31
Dofinansowanie PTSF:
32
Środki z umów partnerskich:0,00 zł
33
w tym:Firma A.
34
Firma B.
35
Firma C.
36
Firma D.
37
Firma E.
38
Firma F.
39
Razem:0,00 zł
40
41
ARTYKUŁY SPOŻYWCZE:0,00 zł
42
w tym:Wymienić pozycje po kolei:
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
GADŻETY PROMOCYJNE:0,00 zł
53
w tym:Wymienić pozycje po kolei:
54
55
56
4
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Usługi obce:
66
Rodzaj:Mnożnik:
Ilość osób:
Cena/os:
67
Na podstawie zapytania ofertowego!0,00 zł
68
rzeczowe:Nocleg 1:0,00 zł
69
Nocleg 2 (np. prelegenci):0,00 zł
70
Catering 1 (podczas konf.):0,00 zł
71
Catering 2 (np. śniadanie):0,00 zł
72
Catering 3 (np. pizza):0,00 zł
73
Bankiet:0,00 zł
74
osobowe:Prelegenci:0,00 zł
75
Warsztaty:0,00 zł
76
DJ:0,00 zł
77
Oprawa artystyczna:0,00 zł
78
79
80
81
Pozostałe koszty:
82
Rodzaj:Brutto:
83
Proszę wymienić:0,00 zł
84
w tym:wynajem pomieszczeń:
85
imprezy towarzyszące:
86
zwiedzanie:
87
poligrafia:
88
transport:
89
usługi pocztowe:
90
nagrody pieniężne:
91
nagrody rzeczowe:
92
kwiaty:
93
94
95
96
97
98
99
100