ABCDEFGHI
1
Keresztény szemléletű coaching és vezetés szakirányú továbbképzési szak - MINTATANTERV
2
Modul (KKK szerint)Az órák online elérhetőségeTantárgyRövid leírásOktatóFélévekÓraszám
3
12
4
Hibrid1-4. félévben kapható kredit45'
60'+asszinkron oktatás (egyéni készülés)
5
1. félév
6
Coaching (27 kr)25%Coaching alapismeretekEzen a kurzuson rengeteg gyakorlat során ismerkedünk meg a coaching alapjaival, és sajátítjuk el az általános coachingszemléletet, valamint a coach munka alapkompetenciáit. Mindeközben megteremtjük annak is az alapját, hogy mindenki személy szerint ki tudja alakítani saját coachingstílusát.Dr. Izsák Norbert MCC3 kr108,0
7
25%Spirituális coachingEzen a kurzuson azokkal a coachingeszközökkel foglalkozunk elsősorban, amelyek a hitbeli elakadásokban tudnak segíteni, illetve az élet legfontosabb, egzisztenciális-spirituális válaszkeresésében segíthetik ügyfeleinket. Mindezt a Bibliára alapozott szemléletmóddal, a Szentírásból vett példákkal, esettanulmányokkal egészítjük ki.Dr. Izsák Norbert MCC2 kr87,0
8
0%Önismeret és emberismeretA kurzus saját élmények (tréningszerű, kiscsoportos) megélése és azok tudatosítása segítségével önismereti és emberismereti készségeket fejleszt, melyek a hiteles keresztény coach és coaching szemléletű vezető sajátjai.Bokros Márk2 kr87,0
9
30%A coaching módszertana, eszköztára (A brief coaching módszertana, eszköztára)Ezen a kurzuson a hallgatók - tapasztalati tanulási keretek között - a megoldásfókuszú paradigmával ismerkednek meg. Az elméleti háttér felfedezése mellett gyakorlatot szereznek a brief coaching eszközeinek alkalmazásában is.Göntér Mónika PCC3 kr86,5
10
25%A coachingfolyamatEzen a kurzuson egységbe fűzzük az eddig tanult coachingelemeket, és megvizsgáljuk - valamint gyakoroljuk is - egy-egy coaching komplex levezetését. A szerződéskötés legfontosabb szempontjaitól eljutunk a tettek megtervezéséig, kidolgozásáig, illetve az ügyfél felelősségvállalását elősegítő módszerekig. Mindezt elhelyezzük több coachingmodell, -iskola kontextusában.Göntér Mónika PCC, Schauermann Tamás4 kr1210,0
11
50%Empátia, kérdezéstechnika, értelmezésA kurzus az ICF kompetenciák eredményessége szempontjából tekinti át a coaching folyamatot legjobban támogató kérdezéstechnikát, a szakmailag alkalmazott empátia ismérveit, és az értelmezés fontosságát és buktatóit a sikeres folyamat érdekében.Bánki Lajos ACC2 kr65,5
12
50%Játszmák és ellenálláskezelésEzen a kurzuson a hallgatók bepillantást kapnak a TA (tranzakcióanalízis) alapjaiba és a módszer alkalmazásába. Kiscsoportos gyakorlatok során feltérképezik az ellenállás fogalmát és esetpéldákon keresztül tapasztalatot szereznek konfliktusos, ellenállásos helyzetek kezelésében.Kubicsekné Vízi Beáta PCC3 kr86,5
13
30%Coaching szemléletű vezetésAz elméleti alapozást követően, a kurzus során a hallgatók a coaching eszköztárát saját vezetői kompetenciákkal kapcsolják össze és helyzetgyakorlatokon keresztül szereznek tapasztalatot az új eszközök alkalmazásában.Göntér Mónika PCC3 kr87,0
14
50%Stresszkezelés, konfliktuskezelésA félév során a témával kapcsolatos saját élmények tréningszerű megélése és feldolgozása történik. A módszerek között helyt kapnak a kérdőível és helyzetgyakorlatok interakítv elméli feldolgozásra alapulva.Váradi-Szitha Ábel PCC2 kr87,5
15
50%A coaching etikája, ICF- és EMCC-kompetenciákA kurzus célja, hogy a hallgatókat felkészítse az International Coaching Federation és az EMCC által elvárt magas szintű, tudatos és etikus coaching gyakorlására. A hallgatók így könnyebben válhatnak taggá a legnagyobb szakmai szövetségben, és képesek lesznek saját szolgálatukra, munkájukra megfelelően reflektálni, azt hitelesen megítélni, folyamatosan fejlődni.Göntér Mónika PCC, Hollósi Domonkos2 kr86,5
16
0%Coaching szeminárium és konferenciaAz elmúlt években konferenciáink előadói voltak nemzetközileg jegyzett PCC és MCC szakemberek, miközben teret biztosítottunk izgalmas területek pionír coachainak (börtön, drogrehabilitáció, hajléktalanok), valamint volt hallgatóink pályabeszámolóinak is. A jövőben is igyekszünk szakmailag izgalmas, emberileg inspiráló tartalmat biztosítani a konferenciánkon!0 kr
17
ICF ACSTH vagy ACTP bizonyítvány betétlaphoz kapcsolódó plusz követelmény (szabadon választható, külön díjfizetés ellenében)Az ACSTH programra jelentkezőknek három coachinghangfelvételt kell feltölteniük időkóddal ellátott leirattal együtt, amelyekre írásbeli visszajelzést kapnak oktatóinktól. Másik két alkalommal "élőben" figyelik meg coacholásukat az oktatóink, és arra kapnak szóbeli visszajelzést, fejlődésüket elősegítő szempontokat. Az ACTP kiegészítő képzésre jelentkezők 4 plusz oktatási nap mellett 10 óra mentorcoachingot és egy újabb, az ACSTH-n kívüli írásbeli visszajelzést kapnak egy további beadott hangfelvételre. Ezen kívül lehetőségük van a PTF-en belül PCC-szintvizsgát tenni. kr5
18
Összesen26 kr8476,5
19
2. félév
20
Menedzsment (27 kr)0%Coaching szemléletű közösségfejlesztésKözösségépítő gyakorlatok, játékok és tréningek saját élményű megtapasztalása a kurzus fő célja. Gyakorlatokon keresztül megvizsgáljuk a játékosság lehetőségeit egy coach kezében és azt, hogy hogyan mérjük fel a csoportunk határait; hogyan alkalmazkodjunk az életkori, létszámbeli és érdeklődési körökhöz. A többszörös intelligencia modellnek megfeleltethető tematikus játékokat tanulunk.Horváthné Papp Andrea3 kr12
21
25%Önkéntes szervezetek menedzselése (MA)Ezeken az órákon a szervezeti fenntarthatóság elemeit ismerjük meg, majd ezek közül néhányra jobban ráfókuszálunk. Beszélünk a stratégia fontosságáról, beleássuk magunkat a forrásteremtés rejtelmeibe, és kipróbálunk néhány Management 3.0 motivációs eszközt, aminek a hasznosságát és adaptálhatóságát is megbeszéljük.Ambrus Kiry Noémi3 kr8
22
50%Csoportos döntéshozatal (MA)A kurzuson a csoportok valódi csapattá alakulásának és hatékony működésének folyamatát, illetve az ezt segítő, fejlesztő coaching eszközöket tekintjük át. Foglalkozunk a csoporttagok egyéni tudását, képességeit és energiáit közös irányba állító technikákkal, amelyekkel jelentősen javítható a közös döntések hatékonysága és minősége, miközben a csapat tagjai is fejlődnek, és motiváltnak, hasznosnak és sikeresnek érzik magukat.Bánki Lajos ACC4 kr8
23
100%Keresztény elvű szervezetépítés és szervezeti kultúra (MA)Ezen az elsősorban frontális oktatáson alapuló kurzuson Hofstede kultúramodelljéből kiindulva vizsgáljuk meg mindazokat a szempontokat, amelyek egy szervezet kulturájára hatással vannak/lehetnek. Érintjük a visszajelzések kultúraformáló erejétől kezdve a helyzetfüggő vezetés modelljén át a szervezetpatológia, a hálózatkutatás és a munkahelyi motiváció kulcskérdéseit.Dr. Izsák Norbert MCC4 kr8
24
50%Vezetői öngondoskodás és hitélet / spiritualitásHogyan tűzzünk ki személyes lelki, szellemi célokat, és hogyan érjük el azokat? A vezetői egyensúly és stabilitás megtalálása a személyes hitéletben és a szolgálatban, a kiégés megelőzésének és az ellenállóképesség növelésének fontossága. Az önreflektív gondolkodás, az állandó személyes növekedés, fejlődés számontartása, tudatosítása. A minőségi kapcsolataink építése és az érett vezetői felelősségvállalás művészete.Bánki Lajos ACC2 kr8
25
0%Érzelmi intelligencia - az érzelmek helyes kezelése magunkban és csapatunkban (MA)Érzelmek és teljesítmény összefüggése, érzelmek felismerése és szabályozása, értékelő viszonyulás szerepe a lehetőségek kiaknázásában önmagunknál és másoknál, érzelmek a teljesítmény, a hatékonyság, vezetés és a csapatépítés szolgálatábanBánki Lajos ACC3 kr8
26
50%Mediáció és együttműködésfejlesztésA tantárgy gyakorlatorientált módon dogozza fel a témákat, az ismeretanyagot Módszertan: • mediációról szóló tanvideo megtekintése és elemzése • konfliktus fókuszú esettanulmány elemzése a mediáció alkalmazási lehetőségeiről, feltételeiről • Helyzetgyakorlat – mediáció szimulálása – majd tudatosítás, elemzés Témakörök: Konfliktus és kezelése fogalmainak, készségeinek tudatosítása, erősítése (ismétlés) Mediáció fogalma, sajátosságai, alkalmazhatósága. Mediátori készségek feltárára, erősítése. Együttműködési készségek tudatosítása. Saját élményű gyakorlatok keretében a pártatlanság kialakítása, a mediátori szerep és együttműködés gmegtapasztalása saját élményben.Mógor Krisztina PCC2 kr6
27
50%IdőgazdálkodásEzen a kurzuson az időgazdálkodás alapvetéseivel, klasszikus illetve modern megközelítéseivel indítunk, megvizsgáljuk a összefüggést a személyiségtípusokkal, tágítjuk a látókört annak érdekében, hogy megtaláljuk, kialakítsuk a saját, egészséges, nem kikényszerített struktúránkat. Foglalkozunk Jézus időgazdálkodásával, a különböző időperspektívákkal, és végigvesszük, hogy milyen az, ha coachként kell segítenünk időgazdálkodási kihívással küzdő ügyfelünket.Izsák Hajnalka2 kr8
28
50%Branding (MA)Ezen a kurzuson a nemzetközi tapasztalatokat is szerzett brand- és marketingszakértőnk a saját brand építésének kritikus pontjait osztja meg velünk. Emellett a nemzetközi legjobb gyakorlatokból kiindulva segít a vállalkozásépítés brandszempontú átgondolásában is.Ungvári Péter2 kr8
29
30%Coaching szemléletű vezetés 2. (MA)A kurzuson megismerkedünk azokkal a szemléletmódokkal, amelyek az embereket általánosan jellemzik és konkrét esetpéldákon keresztül vizsgáljuk ezek hatását a munkahelyi környezetre. A kurzus részeként továbbá olyan eszközökkel ismerkedünk, amelyek hozzájárulnak csapatok rezilienciájának növeléséhez.Göntér Mónika PCC2 kr8
30
0%Menedzser eszközök szeminárium és konferencia (1-2 nap)Menedzsment konferenciáinkon mindig neves előadók elméleteit hallgatjuk meg, és igyekszünk ezeket az elméleteket a résztvevők számára elérhetővé tenni, azzal, hogy olyan vendégeket is hívunk, akik vezetői, lelkipásztori munkájukban alkalmazzák ezeket.0 kr
31
SzakdolgozatDr. Izsák Norbert MCC7 kr
32
Összesen26 kr34 kr82
33
60 kr