รายชื่อผู้เข้าอบรม 2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ที่คำนำหน้าชื่อสกุลจังหวัดตำแหน่งที่อยู่
2
1นายวรณัฐยิ่งยงกระทรวงดิจิตอลผู้จัดการศูนย์ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม
3
2นายกรกชมณีนาคกระทรวงดิจิตอลผู้จัดการศูนย์ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน โรงเรียนบ้านวังสะพุง
4
3นางสาวพัชรีชาญบัณฑิตนันท์กระทรวงดิจิตอลผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
5
4นางสาวปรารถนาพรจีนประโคนกระทรวงดิจิตอลผู้บริหารศูนย์ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านซับคะนิง
6
5นายบรรทิศบุญล้อมกระทรวงดิจิตอลรองประธานศูนย์ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านซับคะนิง
7
6นางสาวปิยพัชรศรีชนะกระทรวงดิจิตอลผู้บริหารศูนย์ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านโคกเมือง
8
7นาง ผ่องแผ้วเวชชศาสตร์กระทรวงดิจิตอลผู้ช่วยนักวิชาการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
9
8รัชฎาพรพันธุ์วรรณ์กระทรวงดิจิตอลเลขานุการศูนย์ฯศูนย์เทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติฯ
10
9นางรัชนีเจริญรัมย์กระทรวงดิจิตอลกรรมการศูนย์ฯศูนย์เทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติฯ
11
10เด็กหญิงประดับดาวยุทธสูงเนินกระทรวงดิจิตอลYSF DE 4.0เยาวชนศูนย์ดิจิทับซับคะนิง
12
11เด็กชายสนธยาจำปาพันธ์กระทรวงดิจิตอลนักเรียน287 ม.11 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
13
12ธภัทรอรรักษาสุวรรณกระทรวงดิจิตอลที่ปรึกษาเครือข่าย
14
13พรรณลักษณ์มั่นณิชนันทน์กระทรวงดิจิตอลที่ปรึกษาเครือข่าย
15
14นายสุชาติแก้วประดิษฐ์กรมพัฒนาชุมชนประธานศูนย์ศูนย์การเรียนรู้บ้านบางรักน้อย จ.นนทบุรี
16
15นายรุ่งโรจน์แก้วประดิษฐ์กรมพัฒนาชุมชนศูนย์การเรียนรู้บ้านบางรักน้อย จ.นนทบุรี
17
16นายอาคมเฉลียวกรมพัฒนาชุมชนประธานศูนย์ศูนย์การเรียนรู้บ้านปลายคลองบางโพธิ์เหนือ จ.ปทุมธานี
18
17นายไพรัสพัธนะกรมพัฒนาชุมชนศูนย์การเรียนรู้บ้านปลายคลองบางโพธิ์เหนือ จ. ปทุมธานี
19
18นายบุญศรีจันทร์ชัยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติประธานกองทุนหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านขอนขว้าง จ.ปราจีนบุรี
20
19ร.ต.ต.สมพงษ์พิมพ์ภาพรสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเลขานุการกองทุนหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านขอนขว้าง จ.ปราจีนบุรี
21
20นายสำเภาสุขบ่ายสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกรรมการกองทุนหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านรวมพลังรักสามัคคี จ.ปทุมธานี
22
21นางปทุมสุขบ่ายสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกรรมการกองทุนหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านรวมพลังรักสามัคคี จ.ปทุมธานี
23
22สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกองทุนหมู่บ้านชากโคน จ.ระยอง
24
23สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกองทุนหมู่บ้านชากโคน จ.ระยอง
25
24นางสมคิดนุ่มปราณีกรมส่งเสริมการเกษตรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษกรมส่งเสริมการเกษตร
26
25นายยุทธพงศ์เจ๊ะแวกระทรวงดิจิตอลผู้ดูแลศูนย์
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนโรงเรียนตาดีกามัสยิดตาราม
27
26นายมะยำรีแดวอสนุงกระทรวงดิจิตอล
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนโรงเรียนตายุลอิสลาม
28
27นางสาวปนิดาศรีโสภากระทรวงดิจิตอลนักเรียน
โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์
29
28นางสาวเจนจิราคณารัมย์กระทรวงดิจิตอลนักเรียน
โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์
30
29นายเสนเหลี่ยมดีกระทรวงดิจิตอล
ผู้จัดการศูนย์ฯ
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน กศน.เขวาสินรินทร์
31
30
นางสาว
กชพรหนูโดดกระทรวงดิจิตอล
เจ้าหน้าที่ศูนย์
ศูนย์การเรียนรู้ICTชุมชนคลองตาคต
32
31ส.อ.นพพล
ภิญโญโรจนาภรณ์
กระทรวงดิจิตอล
ผู้ดูแลศูนย์ไอชีทีชุมชน
ศูนย์ไอชีทีชุมชนเพื่อพ่อหลวงบ้านป่าเหมือด 322 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่ จ.เชียงราย 57130
33
32ธีรภัทรยศสุรีย์กระทรวงดิจิตอล
ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ ict ชุมชน กศน.อำเภอเรณูนคร
กศน.อำเภอเรณูนคร
34
33นายธนากรพรมลิกระทรวงดิจิตอล
ผู้จัดการศูนย์ดิจทัลชุมชนตำบลกู่
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
35
34นายสายัญบรรเทิงใจกระทรวงดิจิตอล
ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลหนองสนิท
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
36
35นายชานนท์
ทิพย์พิบูลย์
กระทรวงดิจิตอล
ผู้จัดการศูนย์
กศน.อำเภอนางรอง
37
36นายณัฐวุฒิสุนทรกูลกระทรวงดิจิตอล
ครู กศน.ตำบล
กศน.อำเภอนางรอง
38
37หร่อดีย๊ะการกล้ากระทรวงดิจิตอล
ผู้ดูแลศูนย์
โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์
39
38จตุพร
ศักดิ์ใหญ่
กระทรวงดิจิตอล
ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนวัดไทร
ร.ร.เทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
40
39นายเฉลยจงวงษ์กระทรวงดิจิตอล
ครูผู้สอนคนพิการ ต.ทรัพย์พระยา
กศน.อ.นางรอง ถ.สืบสหการต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
41
40
นางสาว
นิธิรัตน์บัวคำกระทรวงดิจิตอล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เทศบาลตำบลไชยปราการ 702 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
42
41นฤมลจันทะวงค์กระทรวงดิจิตอล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เทศบาลตำบลหนองกุงศรี
43
42
นางสาว
ละอองดาวขุมมิลกระทรวงดิจิตอล
ครู กศน.ตำบล
ศูนย์เรียนรู้ ict บ้านโพธิ์สามัคคี ตำบลพิมายเหนือ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
44
43ดวงสมรอัมภารามกระทรวงดิจิตอล
ผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลดอนกลอย
กศน.อำเภอหนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
45
44นิวัฒน์กว้างขวางกระทรวงดิจิตอล
ผู้ดูแลศูนย์ไอซีทีชุมชนบ้านหัวดงใต้
โรงเรียนบ้านหัวดงใต้ หมู่ที่3. ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว. จ.นครสวรรค์ 60230
46
45
นางสาว
มาลดีสมมากระทรวงดิจิตอล
บรรณารักษ์
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อพ่อหลวง ชุมชนคลองครุ หมู่ 8 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
47
46นายภาสกร
แสงด้วง ข้ามสาม
กระทรวงดิจิตอล
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง
เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
48
47กระทรวงดิจิตอล
1 ม.7. ถ.ยันตรกิจโกศล อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
49
48นายวิโรจน์สมฤทธิ์กระทรวงดิจิตอล
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนตำบลหนองแสง 300 หมู่ 2 ถนนนิวซีแลนด์ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
50
49นายประสานสุขเสริฐกระทรวงดิจิตอล
ผู้อำนวยการศูนย์ดิจิทัลชุมชน
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนพระธาตุห้าดวง เทศบาลตำบลวังดิน 30/1 ม.4 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
51
50นายฤทธิชัยบุญชัยกระทรวงดิจิตอล
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง
1 หมู่ 20 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
52
51
นางสาว
ชนิศราเกตุคำกระทรวงดิจิตอล
ครู กศน.ตำบล (ผู้ดูแลศูนย์)
กศน.อำเภอหนองฉาง
53
52แสวง
สัตย์รัมย์
กระทรวงดิจิตอล
ผู้อำนวยการศูนย์ดิจิทัลชุมชน
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
54
53นางประยูรศรีวิญญายงค์กระทรวงดิจิตอล
ผู้ดูแลศูนย์ฯ
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลหนองใหญ่ 119 ม.10 ต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ 33120
55
54
นางสาว
หนึ่งฤทัยน้อยอ่ำกระทรวงดิจิตอล
ผู้ดูแลศูนย์ฯ
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลหนองใหญ่ 119 ม.10 ต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ 33120
56
55ปัณณธร
ปัญญาประดิษฐ์
กระทรวงดิจิตอล
ผู้ดูแลศูนย์ไอซีที
ศูนยไอซีทีเทศบาลนครนครราชสีมา
57
56
นางสาว
ฐิติรัตน์ชุ่มเชื้อกระทรวงดิจิตอล
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเยาวสตรี
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนสถาบันพัฒนาเยาวสตรี 83/1 ม.5 ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
58
57พุทธชาติศิริบุตรกระทรวงดิจิตอล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
สำนักปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
59
58
เด็กหญิง
นิรชาแสงศาลากระทรวงดิจิตอลนักเรียน
170 ม.14 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
60
59นางสาวจิราพรสมศรีกระทรวงดิจิตอล
ผู้ดูแลศูนย์ฯ
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลหนองใหญ่ 119 ม.10 ต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ 33120
61
60นายอีรหัมด์อาซิมีกระทรวงดิจิตอลโรงเรียนนุรอุดดิน(มูลนิธิ)
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu