Info Ngọa Long Choi68
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
➨Phó Bản: Phó bản quân đoàn Hồ Tuân đến Tiêu Di có tỉ lệ rơi 100 vàng và đi được 1 người
2
- Lê Thạch rớt ở quân đoàn map: Gia Cát Đản 2, Hạ Hầu Uy, Mã Long
3
- Tiểu Thạch rớt ở quân đoàn map: Hồ Tuân, Hoàng Hạo, Đổng Doãn
4
- Thiên Sao Thạch rớt ở quân đoàn map: Vương Hỗn, Điền Chương, Khương Tộc
5
- Ẩn Long Thạch rớt ở quân đoàn map: Dương Nghi, Trần Khiên, Tư Mã Viêm
6
- Ma Tiểu Kiều và Ma Đại Kiều giảm độ khó
7
➨Tháp Thí Luyện từ tầng 141 phân hóa độ khó
8
➨ Update skill và Tướng:
9
- Bàng Đức: Lang Tuyền [Chiến Pháp]: Tấn công thẳng 2 lần, gây sát thương cao lên kẻ địch ít lính, bản thân hồi phục 75 điểm sĩ khí và bước vào trạng thái Thiết Bích, miễn dịch tất cả sát thương trong 1 lượt.
10
- Tuân Vực: Lôi Bạo: [Kế Sách] Tạo 10 lần sét sát thương đơn thể kèm ám hồn, tỉ lệ cao địch trước mặt hỗn loạn.
11
- Trương Liêu: Ma Sát: [Chiến Pháp] Tấn công hàng dọc liên tục 2 lần, địch phía trước không hồi phục lính, nhận hiệu ứng thi độc, đào binh, có xác suất không hồi phục lính cả hàng
12
- Quách Gia: (Tăng dame) Thần Mưu: [Kế Sách] Tấn công hàng ngang liên tục, tỉ lệ cao hàng ngang hỗn loạn, ám hồn hàng ngang, địch trước mặt hỗn loạn.
13
- Ngụy Từ Hoảng: (Tăng dame) Binh Lương Thốn Đoạn [Chiến Pháp] Tấn công liên tục toàn thể quân địch, thêm 1 lần sát thương đơn 500 sĩ khí lên kẻ địch ít lính nhất, giảm chiến phòng toàn quân địch 2 lượt, thêm hộ thuẫn cho đội có lính ít nhất
14
- Ngụy Tào Tháo: Quyền Biến [Hỗ Trợ] Tăng 75 sĩ khí đồng đội, trừ 15 sĩ khí quân địch, bạo kích toàn quân, có xác suất nhỏ địch không tăng sĩ khí, tỉ lệ cao xóa bỏ trạng thái bất lợi quân đội
15
- Ngụy Quách Gia: Di Sách [Kế Sách] Tấn công liên tục ngang, dọc, đơn kẻ địch kèm ám hồn, khu tán, địch nhân phía trước hỗn loạn, xác suất kẻ địch ngang dọc hỗn loạn
16
- Ngụy.Nhạc Tiến: Binh chủng đặc biệt đổi thành Trình Phổ Chuyên Môn Binh Chủng
17
- Chu Du: Tử Thần: [Kế Sách] Ngẫu nhiên tấn công đơn thể 3 lượt, ngẫu nhiên hỗn loạn 1 mục tiêu, thiêu đốt 2 lượt, bản thân hồi 100 sĩ khí
18
- Tôn Sách: Thần Uy II : [Thường] Tấn công toàn thể quân địch 2 lần, giảm phòng thủ toàn quân địch 2 lượt, binh lực mất không giảm sát thương, cuồng nộ 2 lượt, tăng 50 sĩ khí đồng đội
19
- Ngô Lỗ Túc: (Tăng dame) Ngũ Lôi Oanh Đỉnh [Kế Sách] Tấn công liên tục toàn thể quân địch, thêm 1 lần sát thương đơn 500 sĩ khí lên kẻ địch ít lính nhất, giảm mưu phòng toàn quân địch 2 lượt, xác suất quân địch hỗn loạn, đào binh 2 lượt.
20
- Ngô Tôn Quyền: Chế Hành [Hỗ Trợ] Tăng 75 sĩ khí đồng đội, trừ 15 sĩ khí quân địch, bạo kích toàn quân, có xác suất nhỏ nguyệt hồn quân đội, tỉ lệ cao xóa bỏ trạng thái bất lợi quân đội
21
- Ngô Chu Du: (Tăng dame) Nghiệp Hỏa [Kế Sách] Tấn công toàn thể quân địch 3 lần, khu tán, ám hồn quân địch, có xác suất thiêu đốt, bản thân mất lính không giảm sát thương, ngẫu nhiên hỗn loạn 2 mục tiêu
22
- Bàng Thống: Lôi Bạo: [Kế Sách] Tạo 10 lần sét sát thương đơn thể kèm ám hồn, tỉ lệ cao địch trước mặt hỗn loạn.
23
- Quan Vũ: Võ Thần: [Thường] Tấn công thẳng 2 lần, địch phía trước không tăng sĩ khí, tăng tấn công 100%, phản kích, bạo nộ, hút máu 3 lượt
24
- Gia Cát Lượng: Thiên Cơ: [Kế Sách] Tấn công toàn diện, tăng 35 điểm sĩ khí cho quân đội, giảm 25 điểm sĩ khí của quân địch, bản thân nhận trạng thái nguyệt hồn, sĩ khí không chịu ảnh hưởng trong 2 lượt.
25
- Thục Mã Siêu: Xuyên Tâm Thương Thứ [Thường] Tấn công liên tục toàn thể quân địch 2 lần, thêm 1 lần đơn 500 sĩ khí kẻ địch nhiều sĩ khí, giảm tấn công quân địch, giảm phòng thủ toàn quân địch 2 lượt.
26
- Thục Lưu Bị: Nhân Đức [Hỗ Trợ] Tăng 75 sĩ khí đồng đội, trừ 15 sĩ khí quân địch, bạo kích toàn quân, có xác suất nhỏ đào binh quân địch, tỉ lệ cao xóa bỏ trạng thái bất lợi quân đội
27
- Thục Gia Cát Lượng: Bát Trận [Kế Sách] Tấn công toàn thể quân địch, khu tán, ám hồn quân địch, toàn quân tăng phòng ngự 2 lượt, xác suất hàn khí giảm 25 sĩ khí quân địch, nguyệt hồn toàn quân 1 lượt, đồng đội tăng 50 sĩ khí
28
- Thục.Ngụy Diên: Binh chủng đặc biệt đổi thành Trình Phổ Chuyên Môn Binh Chủng
29
- Văn Sửu: Dũng Tướng: [Chiến pháp] Chiến pháp liên tục, phát động 3 lần tấn công 500 sĩ khí, tấn công kẻ địch ngẫu nhiên, gây 2 lần sát thương cho mục tiêu có hiệu ứng bất lợi
30
- Q.Hùng Viên Thuật : Ngụy Đế [Kế Sách] Tấn công toàn thể 500 sĩ khí quân địch, xác suất đóng băng, giảm 25 sĩ khí quân địch, tự thân hồi 50 sĩ khí
31
- Q.Hùng●Lữ Bố: (Giảm dame, bỏ bớt hiệu ứng) Vô Song Chi Ma [Chiến Pháp] Tấn công toàn thể quân địch, buff ngẫu nhiên hiệu ứng xấu phe địch và hiệu ứng tốt phe ta, bản thân hồi 250 sĩ khí
32
- Q.Hùng●Công Tôn Tu: Diêm La Thứ [Thường] Tấn công toàn thể 500 sĩ khí quân địch, lượt sau chắc chắn bạo kích, tăng 100% tấn công 2 lượt
33
➨Ngoài ra ưu hóa 1 số tính tăng khác phù hợp với cày cuốc
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Update Khi Ra S8
Info Tướng cơ bản
Binh Chủng
Công thức đúc đồ
Tướng tháp S2 S3 S4 S6 S8
Tướng phó bản vớ vẩn