แบบรายงาน LTC กระทรวงกรอกส่งทุกเดือน.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAF
1
ประทับเวลา
รายงานประจำเดือน
อำเภอที่กรอกรายงาน
ชื่อสถานบริการตำบล
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2560
จำนวน CG ที่ปฏิบัติตาม Care Plan (เฉพาะในตำบล LTC)
จำนวน CG ที่ได้รับค่าเหมาจ่ายรายเดือน(เฉพาะในตำบล LTC)
จัดทำแล้ว(ฉบับ)
โอนเงินเพื่อซื้อบริการ(ฉบับ)
จัดทำแล้ว(ฉบับ)
โอนเงินเพื่อซื้อบริการ(ฉบับ)
กลุ่มติดบ้านเปลี่ยนเป็นติดสังคม
กลุ่มติดเตียงเปลี่ยนเป็นติดบ้าน
คงที่รวมทุกกลุ่ม
แย่ลงรวมทุกกลุ่ม
ตายรวมทุกกลุ่ม
จำนวนทั้งหมด(ตำบล)
จำนวนตำบลที่ผ่านเกณฑ์
จำนวนทั้งหมด(ตำบล)
จำนวนตำบลที่ผ่านเกณฑ์
3
10/2/2017, 22:58:02ม.ค.6003-กันทรารมย์รพ.สต.หนองบัวหนองบัว102211022101020000200015001111
4
13/2/2017, 14:49:21ก.พ.6003-กันทรารมย์รพ.สต.หนองแวงหนองแวง----95100-1-5---------------
15
14/2/2017, 18:28:21ก.พ.6003-กันทรารมย์รพ.สต.จานจาน0000536101000000000015030010
17
15/2/2017, 9:23:13ม.ค.6003-กันทรารมย์รพ.สต.บ้านสร้างเหล่ายาง260052600501044000000031001188
26
16/2/2017, 15:32:39ม.ค.6003-กันทรารมย์รพ.สต.บ้านพันลำบัวน้อย1711842378222646640404002130281111
38
17/2/2017, 17:57:16ก.พ.6003-กันทรารมย์รพ.สต.หนองบัวหนองบัว54516411012201121000200015011111
42
18/2/2017, 23:00:50ม.ค.6003-กันทรารมย์รพ.สต.จานจาน000084340100000000000001010
56
20/2/2017, 14:23:57ก.พ.6003-กันทรารมย์
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกันทรารมย์
ดูน0000371010422111000101059110011
61
20/2/2017, 16:35:37ม.ค.6003-กันทรารมย์
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกันทรารมย์
ดูน0000371010422111000100061100011
104
24/2/2017, 16:04:14ม.ค.6003-กันทรารมย์รพ.สต.หนองแวงหนองแวง----12975-1-3---------------
131
28/2/2017, 10:59:21ก.พ.6003-กันทรารมย์รพ.สต.สร้างเหล่ายาง8380266838026601000000000032008188
132
28/2/2017, 11:07:05ก.พ.6003-กันทรารมย์รพ.สต.บ้านโนนผึ้งโนนสัง000061320010000000001080360111
133
28/2/2017, 11:11:46ม.ค.6003-กันทรารมย์รพ.สต.บ้านโนนผึ้งโนนสัง000061320011000000000070860011
135
28/2/2017, 12:34:09ก.พ.6003-กันทรารมย์รพ.สต.บ้านพันลำบัวน้อย1711842378222644440284000039111111
138
28/2/2017, 15:08:28ก.พ.6003-กันทรารมย์รพ.สต.ละทายละทาย411030100101000000103000010
139
28/2/2017, 15:11:37ม.ค.6003-กันทรารมย์รพ.สต.ละทายละทาย411030100101000000103000010
160
1/3/2017, 15:52:32ม.ค.6003-กันทรารมย์รพสต.จานใหญ่จานใหญ่00001011012020000130001211111010
284
20/3/2017, 15:09:19มี.ค.6003-กันทรารมย์รพ.สต.บ้านพันลำบัวน้อย1711842378222644440284001138001111
320
28/3/2017, 14:20:19มี.ค.6003-กันทรารมย์รพ.สต.บ้านสร้างเหล่ายาง0000160230100000001050000021001188
322
29/3/2017, 10:35:49มี.ค.6003-กันทรารมย์รพ.สต.บ้านโนนผึ้งโนนสัง0000613200110000000021591570011
324
30/3/2017, 14:51:16มี.ค.6003-กันทรารมย์
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกันทรารมย์
ดูน371010437109312111010100058321188
347
26/4/2017, 9:47:02เม.ย.6003-กันทรารมย์
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกันทรารมย์
ดูน37101044410936166111010500063331188
349
30/4/2017, 9:36:22เม.ย.6003-กันทรารมย์รพ.สต.บ้านสร้างเหล่ายาง260051901101000000000021001188
351
3/5/2017, 15:59:34เม.ย.6014-ศรีรัตนะรพ.สต.พิงพวยพิงพวย00001113010000000000014000000
352
3/5/2017, 17:08:32มี.ค.6009-ราษีไศลรพ.สต.หว้านคำหว้านคำ311203012001030000200033000011
353
3/5/2017, 17:12:08ก.พ.6009-ราษีไศลรพ.สต.หว้านคำหว้านคำ311203112001030000200033010011
354
3/5/2017, 17:14:33ม.ค.6009-ราษีไศลรพ.สต.หว้านคำหว้านคำ311203112001030000200034000011
355
3/5/2017, 17:16:55เม.ย.6009-ราษีไศลรพ.สต.หว้านคำหว้านคำ311203012001030000200033000011
356
3/5/2017, 17:26:54เม.ย.6009-ราษีไศลรพ.สต.หนองหมีหนองหมี202282231411040000001028011111
357
8/5/2017, 15:30:26มี.ค.6011-บึงบูรพ์รพ.บึงบูรพ์
เทสบาลตำบลบึงบูรพ์
10211921120302015151400014011010
358
15/5/2017, 16:09:55เม.ย.6012-ห้วยทับทันรพ.ห้วยทับทัน
ห้วยทับทัน
13 คน1คน4 คน1คน8 คน2คน0 คน0 คน112222191910101คน0 คน10 คน0 คน10 คน1010
359
19/5/2017, 15:21:45พ.ค.6017-ภูสิงห์รพ.สต.บ้านนกยูงทอง
ห้วยตึ๊กชู
312111411114141408070016001144
360
21/5/2017, 11:27:49พ.ค.6017-ภูสิงห์รพ.สต.บ้านแซรไปรไพรพัฒนา202123110103000070014111010
361
22/5/2017, 9:12:01เม.ย.6018-เมืองจันทร์รพ.สต.เมืองจันทร์
เมืองจันทร์
000016131020000001200020120011
362
22/5/2017, 14:32:53มี.ค.6011-บึงบูรพ์โรงพยาบาลบึงบูรพ์บึงบูรพ์102110000207020151500001400111
รอประเมิน
363
22/5/2017, 14:50:22มี.ค.6011-บึงบูรพ์โรงพยาบาลบึงบูรพ์บึงบรพ์102110000203020141400000001100
364
22/5/2017, 15:14:05เม.ย.60
10-อุทุมพรพิสัย
รพ.สต.ยางเอือดสำโรง414224141212281005104601047001221
365
22/5/2017, 15:16:56พ.ค.60
10-อุทุมพรพิสัย
รพ.สต.ยางเอือดสำโรง424423941212281005104700046011211
366
22/5/2017, 15:34:21มี.ค.6011-บึงบูรพ์โรงพยาบาลบึงบูรพ์บึงบูรพ์101311021120302015151400014001100
367
22/5/2017, 15:40:22พ.ค.6018-เมืองจันทร์รพ.สต.เก็บงา
เมืองจันทร์
00009440010440001700017000011
368
22/5/2017, 15:42:23พ.ค.6014-ศรีรัตนะรพ.สต.พิงพวยพิงพวย----11140100000--402013-1----
369
22/5/2017, 16:01:37เม.ย.6011-บึงบูรพ์โรงพยาบาลบึงบูรพ์บึงบูรพ์101311222120302015151300014031100
370
22/5/2017, 16:08:29พ.ค.6011-บึงบูรพ์โรงพยาบาลบึงบูรพ์บึงบูรพ์101311011020302015151400010021100
371
22/5/2017, 16:29:03พ.ค.6012-ห้วยทับทันรพ.สต.เมืองหลวง
เมืองหลวง
00005090010000001400014011130
372
23/5/2017, 8:21:12เม.ย.60
01-เมืองศรีสะเกษ
รพ.สต.บ้านหนองแคนหนองห้าง0000182130105000024240024000011
373
23/5/2017, 9:03:34พ.ค.6018-เมืองจันทร์รพ.สต.เมืองจันทร์
เมืองจันทร์
000015171020770001400019110011
374
23/5/2017, 9:06:48พ.ค.6003-กันทรารมย์รพ.สต.สร้างเหล่ายาง003500183010000000100,500010021188
375
23/5/2017, 9:34:41พ.ค.60
10-อุทุมพรพิสัย
รพ.สต.บ้านหนองแคนหนองห้าง0000182130105000024240024000011
376
23/5/2017, 9:42:03พ.ค.6019-เบญจลักษ์รพ.สต.เพ็กหนองหว้า426209010115550140100009141111
377
23/5/2017, 9:47:09เม.ย.60
10-อุทุมพรพิสัย
รพ.สต.หนองไฮหนองไฮ000016424060160001500026001111
378
23/5/2017, 9:51:25พ.ค.6003-กันทรารมย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง
หนองแวง000010644010300001001230600171
379
23/5/2017, 9:51:01พ.ค.60
10-อุทุมพรพิสัย
รพ.สต.หนองไฮหนองไฮ000016424010660001800026000011
380
23/5/2017, 10:00:28พ.ค.6016-วังหินรพ.สต.บุสูงบุสูง00001131001022000150000050040
381
23/5/2017, 10:53:42พ.ค.6016-วังหิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุ
ธาตุ000010607010000002301020021141
382
23/5/2017, 10:54:47เม.ย.60
10-อุทุมพรพิสัย
รพ.สต.บ้านพงพรตหนองห้าง0000221310105000027270027000000
383
23/5/2017, 11:07:12พ.ค.60
10-อุทุมพรพิสัย
รพ.สต.พงพรตหนองห้าง000022131010500002727000000000
384
23/5/2017, 11:14:54พ.ค.6015-น้ำเกลี้ยงโรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง
น้ำเกลี้ยง
312060201111106680121021133
385
23/5/2017, 11:27:43พ.ค.6002-ยางชุมน้อย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนคูณ
โนนคูณ000063 คน5 คน3 คน4 คน02 คน08 คน8 คน8 คน0075 ฉบับ
75 ฉบับ
0 คน0 คน74 คน2 คน2 คน001 ตำบล1 ตำบล
386
23/5/2017, 12:12:00เม.ย.6017-ภูสิงห์รพ.สต.โคกตาลโคกตาล812018130113110020300022040010
387
23/5/2017, 13:29:18พ.ค.6016-วังหินรพ.สต.บ่อแก้วบ่อแก้ว715245441122228817154211381111
388
23/5/2017, 14:00:51พ.ค.6007-ปรางค์กู่รพ.สต.กู่กู่00002711630100000047470047000011
389
23/5/2017, 14:01:57พ.ค.6007-ปรางค์กู่รพ.สต.กะดึกู่0000123310100000019210019000011
390
23/5/2017, 14:09:37พ.ค.6007-ปรางค์กู่รพ.สต.ตาเปียง
สำโรงปราสาท
000053140110000015150013000011
391
23/5/2017, 14:12:03พ.ค.6007-ปรางค์กู่รพ.สต.หว้าน
สำโรงปราสาท
000060000100000077015000011
392
23/5/2017, 14:14:40พ.ค.6007-ปรางค์กู่รพ.สต.นาเวียงสมอ000022601000000012120010000011
393
23/5/2017, 14:15:36พ.ค.6007-ปรางค์กู่รพ.สต.ดอนหลี่สมอ000020200100000044004000011
394
23/5/2017, 14:16:40พ.ค.6003-กันทรารมย์รพ.สต.บ้านโนนผึ้งโนนสัง000056318211000000005072430011
395
23/5/2017, 14:17:35พ.ค.6007-ปรางค์กู่รพ.สต.ดู่ดู่000030100100000033004000011
396
23/5/2017, 14:25:24เม.ย.6007-ปรางค์กู่รพ.ปรางค์กู่พิมาย33307240205044971300020221111
397
23/5/2017, 14:43:16พ.ค.6019-เบญจลักษ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองฮาง
หนองฮาง558201126103242010000000010647000010
398
23/5/2017, 15:08:35มี.ค.6022-ศิลาลาดรพ.สต.โจดม่วงโจดม่วง000022572110555003636000000011
399
23/5/2017, 15:11:48เม.ย.6022-ศิลาลาดรพ.สต.โจดม่วงโจดม่วง0000225721105550036360036000011
400
23/5/2017, 15:15:11พ.ค.6022-ศิลาลาดรพ.สต.โจดม่วงโจดม่วง0000225721105550036360036000011
401
23/5/2017, 15:29:50พ.ค.6022-ศิลาลาด3415กุง1779020710011344332323700234011111
402
23/5/2017, 16:28:51พ.ค.6012-ห้วยทับทันรพ.สต.กล้วยกว้าง
กล้วยกว้าง
ึ0000713101000000120000000011
403
23/5/2017, 17:44:01เม.ย.60
10-อุทุมพรพิสัย
รพ.สต.ก้านเหลือง
ก้านเหลือง
000041127001 คน013 คน13 คน0003500158 คน02 คน0011
404
23/5/2017, 17:49:15พ.ค.6018-เมืองจันทร์รพ.สต.ตาโกนตาโกน000021430012570002102026330011
405
23/5/2017, 17:52:57เม.ย.6018-เมืองจันทร์รพ.สต.ตาโกนตาโกน000020620012500001900028000011
406
23/5/2017, 17:53:20พ.ค.60
10-อุทุมพรพิสัย
รพ.สต.ก้านเหลือง
ก้านเหลือง
000039126001013 คน13 คน0004500057010011
407
23/5/2017, 18:30:45พ.ค.60
10-อุทุมพรพิสัย
รพ สต โพธิ์ชัยโพธิ์ชัย13171131510104000022220118030011
408
23/5/2017, 21:36:48เม.ย.6017-ภูสิงห์รพ.สต.ละลมละลม0000613711010130000000035020011
409
23/5/2017, 21:37:49พ.ค.6012-ห้วยทับทันรพ.สต.หนองสะมอน
เมืองหลวง
483283048925310100000000000001111
410
23/5/2017, 21:55:34พ.ค.6017-ภูสิงห์รพ.สต.ละลมละลม00006127100101300002706227010011
411
23/5/2017, 22:08:07พ.ค.60
01-เมืองศรีสะเกษ
ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง รพ.ศรีสะเกษ
เมืองใต้502030201207300030105000022
412
24/5/2017, 8:10:46พ.ค.6018-เมืองจันทร์รพ.สต.ปลาซิวหนองใหญ่14240142401123502002000119031111
413
24/5/2017, 11:17:32พ.ค.6014-ศรีรัตนะโรงพยาบาลศรีรัตนะศรีแก้ว533211121011030111150203121100
414
24/5/2017, 11:49:47พ.ค.6015-น้ำเกลี้ยงรพ.สต.น้ำเกลี้ยง
น้ำเกลี้ยง
603060301010119990008111131
415
24/5/2017, 11:57:23เม.ย.6015-น้ำเกลี้ยงรพ.สต.น้ำเกลี้ยง
น้ำเกลี้ยง
603060301010119990008111111
416
24/5/2017, 12:02:25มี.ค.6015-น้ำเกลี้ยงรพ.สต.น้ำเกลี้ยง
น้ำเกลี้ยง
603060301010119990009001110
417
24/5/2017, 14:42:40พ.ค.6012-ห้วยทับทันรพ.สต.หนองสะมอน
เมืองหลวง
20831205210100000000010001111
418
24/5/2017, 14:54:42พ.ค.6012-ห้วยทับทันรพ.สต.กล้วยกว้าง
กล้วยกว้าง
8130713111000000000012002222
419
24/5/2017, 15:55:02พ.ค.6003-กันทรารมย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจาน
จาน000084420100000000000030010
420
25/5/2017, 9:33:47เม.ย.60
01-เมืองศรีสะเกษ
รพ.สต.หนองไผ่หนองไผ่18108015105001055000000030030011
421
25/5/2017, 9:37:36เม.ย.60
01-เมืองศรีสะเกษ
รพ.สต.หนองไผ่หนองไผ่18108015106001050000000031210011
422
25/5/2017, 10:41:54พ.ค.6017-ภูสิงห์รพ.สต.บ้านไพรพัฒนาไพรพัฒนา103020161010700001308117020000
423
25/5/2017, 10:53:52พ.ค.60
21-โพธิ์ศรีสุวรรณ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลาเดิด
โดด14124141501115552102000020041111
424
25/5/2017, 13:51:03พ.ค.6003-กันทรารมย์
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกันทรารมย์
ดูน3710104441092221610101000065111188
425
25/5/2017, 13:57:17มี.ค.6004-กันทรลักษ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพภาพตำบลซำเม็ง
เสาธงชัย000020000100000020002000011
426
25/5/2017, 13:58:56เม.ย.6004-กันทรลักษ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซำเม็ง
เสาธงชัย000020000100000020002000011
Loading...
Main menu