ดาวน์โหลดงานจาก กลุ่มงาน สสอ.ขุขันธ์
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCD
1
หัวข้อเรื่อง
อยู่ที่ลิงก์
ผู้ส่งประทับเวลา
2
รายงานการเงินเดือน กย.62
https://drive.google.com/file/d/1d09bdmmX0tsr04lDEiYHLFM0tgxSdSWH/view?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ8/10/2019, 12:13:21
3
GL เดือน สิงหาคม 62 ทำต่อเดือน กันยายน 2562
https://drive.google.com/drive/folders/1_C48nJbhsemDou4b30KAM7mledOxexmo?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ6/10/2019, 13:16:38
4
รายงานการเงิน+ ยา+วัสดุ ส.ค.62
https://drive.google.com/drive/folders/1NAu4-_UfVNXo0ocD5-HIo25lkc6RP8Uw?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ13/9/2019, 11:15:12
5
รายงานGL เดือน กค.62 ทำต่อเดือน สค.62
https://drive.google.com/drive/folders/1D6s3tGxGObro1wcs7yx2dQRXFQovTkQD?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ13/9/2019, 11:13:18
6
รายงาน GL เดือน มิ.ย.62ทำต่อเดือน กค.62
https://drive.google.com/drive/folders/1SAPmpFnfR6Hd7zrU23zSnsFA6upVDBjT?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ19/8/2019, 11:13:21
7
รายงานการเงิน+ยา +วัสดุ เดือน กค.62
https://drive.google.com/drive/folders/1euXQCA_FHNj3q-YCol8HyuESCWtmHXZ6?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ19/8/2019, 11:10:35
8
GL เดือน พ.ค. 62 ทำต่อเดือน มิ.ย.62
https://drive.google.com/drive/folders/1pfKjhmnBamPkb1sIDwjtgsPwNqA9rZth?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ18/7/2019, 9:57:52
9
รายงานการเงิน + ยา +วัสดุ เดือน มิ.ย.62
https://drive.google.com/drive/folders/1rMMNrLvfuHJQA481GdHX1LPr5atVXSZ1?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ18/7/2019, 9:38:14
10
แจ้งแนวทางกาปฏิบัติามระเบียบราชการ สสอ.ขุขันธ์
https://drive.google.com/file/d/1BO-RX4HabCEk-FAWYjy-1zq-WHfED57J/view?usp=sharing
นายศรายุทธ สารภาพ24/6/2019, 9:07:42
11
แบบสอบทานตรวจสอบภายใน
https://drive.google.com/file/d/1KyjmQ8F0juMK1boEnDF8h6J2JvYB_u58/view?usp=sharing
นายศรายุทธ สารภาพ19/6/2019, 13:28:52
12
แบบสอบทานตรวจสอบภายใน
https://drive.google.com/file/d/1KyjmQ8F0juMK1boEnDF8h6J2JvYB_u58/view?usp=sharing
นายศรายุทธ สารภาพ19/6/2019, 13:23:00
13
ประกาศรับสมัคร ผอ.รพ.สต.
http://www.ssko.moph.go.th/main/sites/default/files/%20%E0%B8%9C%E0%B8%AD.%E0%B8%A3%E0%B8%9E.%E0%B8%AA%E0%B8%95.(%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%81.%E0%B8%AA%E0%B8%98.%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3)%204%20%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87.pdf
นายศรายุทธ สารภาพ13/6/2019, 13:46:49
14
โครงการอบรมจริยและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
https://www.dropbox.com/s/h6jmq8yv455zmll/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%2013662.pdf?dl=0
นายศรายุทธ สารภาพ13/6/2019, 13:42:29
15
รายงานการเงิน + ยา+วัสดุ พ.ค.62
https://drive.google.com/drive/folders/1CkPgYp5rFqs2ptBXoynMly0XlkkoWJF7?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ10/6/2019, 15:18:13
16
GL เม.ย.62 ทำต่อ พค.62
https://drive.google.com/drive/folders/167E5-FYXVLXmvKnqFD4N0of7TUM_0o03?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ10/6/2019, 15:16:50
17
รายงานการเงิน + ยา + วัสดุเดือน เมษายน 2562
https://drive.google.com/drive/folders/1uir4Hm73EY1QoSH_vdaNFs--WVxU-gSn?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ13/5/2019, 14:10:24
18
Gl เดือน มีนาคม 2562ทำต่อเดือนเมษายน 2562
https://drive.google.com/drive/folders/1aa8AvQkZmQ5u76Hi5aitpWJvwbr1B1Ic?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ13/5/2019, 14:07:53
19
โครงการอบรม การควบคุม เก็บรักษา เบิกจ่ายและจำหน่ายพัสดุ
https://docs.google.com/document/d/1xpyc2SVVHPhGh2ndXQgpdqTcRRR1r8rrZWDE2r9uCW0/edit?usp=sharing
นายศรายุทธ สารภาพ2/5/2019, 16:19:08
20
รายงานการเงิน + ยา+วัสดุ เดือน มี.ค.62
https://drive.google.com/drive/folders/1GASebOGh0bGg2A3VaiX785hLF3EOVWoo?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ10/4/2019, 15:09:59
21
GL กพ .62 ทำต่อเดือน มีค.62
https://drive.google.com/drive/folders/1yy0B_gJBM_JsiGJ2zTyeKqNQLXfZstWp?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ10/4/2019, 15:07:18
22
รายงานการเงิน + ยา+วัสดุ ม.ค.62
https://drive.google.com/drive/folders/1tnt72AD7DPf6eU4QRSt5_JaplNBxUh42?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ12/2/2019, 10:36:00
23
GL เดือนธันวาคม 2561
https://drive.google.com/file/d/1m3uhaQLXHjuBajldP1GEZqgw9sIQLfDw/view?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ1/2/2019, 15:22:56
24
รายงานการเงิน วัสดุ+ยา ธ.ค.61
https://drive.google.com/drive/folders/1pQ1WEUTjETrpnzBf40tl9pednKtl-V69?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ14/1/2019, 9:03:55
25
GL ต.ค.61-พ.ย.61 ทำต่อเดือน ธ.ค61
https://drive.google.com/file/d/1HRc5wkWsemdOKKHHLWw9AFc2ddck1c2G/view?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ14/1/2019, 9:01:54
26
ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน
https://drive.google.com/file/d/1t0D5cKs2nc3p9ReJb5P3joKmIDmsgka3/view?usp=sharing
น.ส.สุพัตรา รัตนะวงษ์ขันธ์
8/1/2019, 10:52:00
27
ข้อหารือและขออนุมัติยกเว้นการปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
https://drive.google.com/file/d/1paoqUMf2WxLY8pda-O_KR-Nl7rrwlpaZ/view?usp=sharing
น.ส.สุพัตรา รัตนะวงษ์ขันธ์
8/1/2019, 10:49:47
28
รายงารการเงิน +ยา+วัสดุ พ.ย.61
https://drive.google.com/drive/folders/1GO4_y-O9ekPIVFTJGmORllytxyzKepnG?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ11/12/2018, 16:24:42
29
รายงานการเงิน+ยา+วัสดุ ต.ค61
https://drive.google.com/drive/folders/1w2-8MMeSwOU5qEygCGdgean8CFUBe8jz?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ11/12/2018, 16:23:38
30
GL กย.61
https://drive.google.com/file/d/1GLgQed63zGhOLqyW2-uxot-JkWI3wOxb/view?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ16/11/2018, 11:40:13
31
รายงานการเงิน+ยา+วัสดุ เดือน ก.ย.61
https://drive.google.com/drive/folders/1mLF4xaan34Rp152Pq2Zv27atrjA7PUyS?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ22/10/2018, 12:22:48
32
รายงาน GL เดือน สิงหาคม 2561 ทำต่อเดือน ก.ย 2561
https://drive.google.com/drive/folders/1vgCx677b0x3-MZXfBJ_DUy7okPiR-BNF?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ22/10/2018, 12:20:14
33
GL เดือน ก.ค.ทำต่อเดือน สค.61
https://drive.google.com/file/d/1wFLXB7NoaPv18PqB4AHP2f7WRhzJ37IV/view?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ19/9/2018, 11:00:13
34
รายงานการเงิน+ยา+วัสดุ ส.ค.61
https://drive.google.com/drive/folders/1tEmcmqa-tixiw2VW-Wo89XY8wnGUCl3J?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ19/9/2018, 9:36:02
35
GL เดือน มิ.ย. 2561 ทำต่อเดือน ก.ค.61
https://drive.google.com/file/d/1FXukbszRF4MDjCTzlzWrJKY0MbGiugHT/view?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ21/8/2018, 10:08:38
36
การเงิน+ยา+วัสดุ เดือน กค.61
https://drive.google.com/drive/folders/1Fds4-qb82IyYO-jCK8hMPDYsLcj6rNaU?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ21/8/2018, 10:06:21
37
GL เดือน พ.ค. 2561 ทำต่อ มิ.ย.61
https://drive.google.com/drive/folders/1iv0es4IwR4EIyIdwbfenuM6lRyAuH9Sf?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ13/7/2018, 11:08:21
38
รายงานการเงิน+ยา+วัสดุ เดือย มิ.ย.61
https://drive.google.com/drive/folders/1QTyxknKm7jRhpGqjHhAC-UUBEG6FqsdR?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ13/7/2018, 11:03:02
39
รายงานการเงิน+ยา+วัสดุ พ.ค.61
https://drive.google.com/drive/folders/16JdWA080MuWLSRDZ4_bNTNGXFys5aFbz?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ18/6/2018, 16:22:39
40
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
https://drive.google.com/file/d/1vMYmTnKKe1nIWDsEwqH8MRtJCMsfR3gy/view?usp=sharing
น.ส.สุพัตรา รัตนะวงษ์ขันธ์
23/5/2018, 15:38:08
41
วัสดุ เดือนเมษายน 2561
https://drive.google.com/file/d/1Q3GmpCtOMNeCIRmulA7qa-arcHAH3l2N/view?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ22/5/2018, 10:42:22
42
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
https://drive.google.com/file/d/17YucozgQ9rP4g7ib7ZUbkySCql6IcerU/view?usp=sharing
น.ส.สุพัตรา รัตนะวงษ์ขันธ์
22/5/2018, 10:03:29
43
การเงิน+ยา เดือน เมษายน 2561
https://drive.google.com/drive/folders/19tv3JzCUkIlBK8iAuBaRcuNF3IvxNsmH?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ21/5/2018, 16:00:23
44
GL มีนาคม ทำต่อ เมษายน 2561
https://drive.google.com/drive/folders/1bR1-0zOwKDlaBebS5FCUqnR52vhu0OsA?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ21/5/2018, 15:59:27
45
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (IC)
https://drive.google.com/file/d/1S8sWAKhm8yL6dWgQyo0WUOyukvDlLxFn/view?usp=sharing
น.ส.สุพัตรา รัตนะวงษ์ขันธ์
10/5/2018, 13:25:10
46
การขอย้ายไปปฏิบัติราชการที่สสจ.ศรีสะเกษ
https://drive.google.com/file/d/1ycoBYLkw7H9HDHYCqm7BmCVc8d3setQu/view?usp=sharing
น.ส.สุพัตรา รัตนะวงษ์ขันธ์
10/5/2018, 13:21:44
47
รายงานการเงิน+ยา+วัสดุ เดือน มี.ค.61
https://drive.google.com/drive/folders/19UAS5FbdE6qLv8gSAVQFF6Da8swgq795?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ18/4/2018, 14:43:24
48
ใบลาออกจากราชการ
https://drive.google.com/file/d/1aqvH-RgEl88bGpOBxlCDs0w49dEcfvm4/view?usp=sharing
น.ส.สุพัตรา รัตนะวงษ์ขันธ์
3/4/2018, 11:21:09
49
การอนุญาตให้นักศึกษาดูงานและฝึกปฎิบัติงาน
https://drive.google.com/file/d/1DHCJ57Mf_JW5M1_aXDQ_N7PRSM5oPBa-/view?usp=sharing
น.ส.สุพัตรา รัตนะวงษ์ขันธ์
14/3/2018, 10:38:35
50
หลักเกณฑ์และการดำเนินการเกี่ยวกับการย้ายภายในจังหวัด
https://drive.google.com/file/d/1DHCJ57Mf_JW5M1_aXDQ_N7PRSM5oPBa-/view?usp=sharing
น.ส.สุพัตรา รัตนะวงษ์ขันธ์
9/3/2018, 10:08:16
51
รายงานการเงิน+ยา+วัสดุ ก.พ.61
https://drive.google.com/drive/folders/1jGDV1F-Rt7clbpsStFku2FNxCQw5rcLw?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ8/3/2018, 11:06:47
52
GL เดือนมกราคม 2561 ทำต่อเดือน กพ.61
https://drive.google.com/file/d/1q6xIW-_iW_ckv4QfNTpyTOU-BGkFic5p/view?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ8/3/2018, 10:30:27
53
รายงานการเงินเดือน+ยา+วัสดุ ม.ค.61
https://drive.google.com/drive/folders/1vv9SK-Z0Zve16tiIPEpoWcwgFloRaGK8?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ12/2/2018, 14:10:12
54
GL เดือน ธ.ค.60 ทำต่อเดือน ม.ค.61
https://drive.google.com/drive/folders/1UAxNT9A-AuyL1RMmIm61HyBlQk-LEUpx?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ12/2/2018, 13:55:13
55
รายงานการเงิน +ยา+วัสดุ เดือน ธ.ค.60
https://drive.google.com/drive/folders/1H3qJ1c23XtkfHsh-bXIa90rVDdkvyxQQ?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ9/1/2018, 13:47:35
56
GL ต.ค.+พ.ย ทำต่อ ธ.ค.60
https://drive.google.com/file/d/1N9V3FE9hYx7MBcVbUpvXn5Yb2jISefc4/view?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ9/1/2018, 13:46:23
57
ปิดบัญชี+ ยกยอดปี61 ทำต่อ ต.ค,พย.60
https://drive.google.com/file/d/1nTiS-yzN_jQYgbB4JNuat12GMYrn33nR/view?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ12/12/2017, 17:04:21
58
รายงานการเงิน+ยา+วัสดุ พ.ย.60
https://drive.google.com/drive/folders/1SdVvT_9N5UGLT2XCzeX4VCYpkplM4DEO?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ12/12/2017, 17:01:37
59
รายงานการเงิน + ยา+วัสดุ ต.ค.60
https://drive.google.com/drive/folders/1ZoZ5r0LFAWddfnTnyMwocJV5v5m4__8C?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ12/12/2017, 17:00:29
60
คำสั่งอำเภอขุขันธ์ โอที
https://drive.google.com/file/d/1Zphij5N9SgGqIaI2pK7sROMjuJBsubJH/view?usp=sharing
น.ส.สุพัตรา รัตนะวงษ์ขันธ์
16/11/2017, 10:44:55
61
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ
https://drive.google.com/file/d/1_ljKpH0GbA-fDL3okntmTuYCF6bZjBPG/view?usp=sharing
น.ส.สุพัตรา รัตนะวงษ์ขันธ์
16/11/2017, 10:24:42
62
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(เจ้าพนักงานสาธารณสุข)ระดับชำนาญงาน
https://drive.google.com/file/d/1xmn6gEPwB198aIvTs4bNW0decdp4hC9K/view?usp=sharing
น.ส.สุพัตรา รัตนะวงษ์ขันธ์
16/11/2017, 10:20:45
63
Gl กย 60 สำหรับปรับปรุงเพื่อปิดบัญชี
https://drive.google.com/file/d/1da1xbkzbLGqhAYq078lBvC9t_qGHecw9/view?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ11/11/2017, 20:09:19
64
แจ้งแนวการดำเนินงาน e-payment
https://drive.google.com/file/d/0B6lT-4zvtYI9SFpUb205WWI2TEk/view?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ19/10/2017, 10:25:28
65
รายงานการเงิน+ ยา เดือน ก.ย 60
https://drive.google.com/file/d/0B6lT-4zvtYI9UlRNa3d2ZHQ3UUU/view?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ18/10/2017, 15:54:39
66
การขอย้ายภายในจังหวัด (รอบ ๒)
https://drive.google.com/file/d/0B43BleiXLVIhZjdTTUdaTzQ1RDA/view?usp=sharing
น.ส.สุพัตรา รัตนะวงษ์ขันธ์
18/9/2017, 14:17:19
67
รายงานการเงินเดือน สิงหาคม 2560
https://drive.google.com/drive/folders/0B6lT-4zvtYI9VXpYRmhaNWdRcFk?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ12/9/2017, 12:00:37
68
Gl เดือน กรกฎาคม 2560 ทำต่อ เดือน สิงหาคม60
https://drive.google.com/file/d/0B6lT-4zvtYI9UnltOFBoR0ZTbXM/view?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ12/9/2017, 11:59:17
69
ขอเชิญประชุมงานตรวจสอบและควบคุมภายใน
https://drive.google.com/file/d/0B6lT-4zvtYI9X09DNncyWWxqYlk/view?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ29/8/2017, 13:24:36
70
รายงานการเงิน +ยา ก.ค. 60
https://drive.google.com/drive/folders/0B6lT-4zvtYI9QnpYVXpoVUZfR00?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ24/8/2017, 9:43:10
71
การจ้างงานเอกชน
https://drive.google.com/file/d/0B43BleiXLVIhMzlDTnZTeGZqb00/view?usp=sharing
น.ส.สุพัตรา รัตนะวงษ์ขันธ์
3/8/2017, 9:47:05
72
กรอบโครงสร้างและอัตรากำลังหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค
https://drive.google.com/drive/folders/0B43BleiXLVIhaG12UDRRbUxEZVE?usp=sharing
น.ส.สุพัตรา รัตนะวงษ์ขันธ์
3/8/2017, 9:36:27
73
รายงานการเงิน+ยา+วัสดุ มิย.60
https://drive.google.com/drive/folders/0B6lT-4zvtYI9YUstNExIbVEzYnc?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ17/7/2017, 11:23:30
74
Gl พ.ค.60 ทำต่อเดือน มิย.60
https://drive.google.com/file/d/0B6lT-4zvtYI9SjJrMzAzdXpFS00/view?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ17/7/2017, 11:19:11
75
กำหนดการจัดงานราชพิธีวันคล้ายวันประสูติองค์ประธานสถาบันจุฬาภรณ์
https://drive.google.com/file/d/0B43BleiXLVIhS3o1NjJhTnNaZ28/view?usp=sharing
น.ส.สุพัตรา รัตนะวงษ์ขันธ์
3/7/2017, 10:02:12
76
ขอเชิญร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันประสูติขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
https://drive.google.com/file/d/0B43BleiXLVIhdDBxMGJlMG9sNHc/view?usp=sharing
น.ส.สุพัตรา รัตนะวงษ์ขันธ์
3/7/2017, 9:51:00
77
Gl เม.ย60 ทำต่อเดือนพฤษภาคม2560
https://drive.google.com/file/d/0B6lT-4zvtYI9cWJvWFVWU1ZtMHc/view?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ22/6/2017, 13:10:45
78
รายงานการเงิน + ยา เดือน พค.60
https://drive.google.com/drive/folders/0B6lT-4zvtYI9VkFudzhRMkMzZTQ?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ22/6/2017, 13:09:22
79
ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเมาแท่นไบค์ปรือใหญ่พิชิตชัยถิ่นกูปรี ครั้งที่ ๔
https://drive.google.com/file/d/0B43BleiXLVIhb3EyYmo4NVdGb1U/view?usp=sharing
น.ส.สุพัตรา รัตนะวงษ์ขันธ์
22/6/2017, 11:29:03
80
รายงานการเงินประกอบการจัดทำายงาน GL เดือน เมษายน 2560
https://drive.google.com/file/d/0B6lT-4zvtYI9UzNYaHF0T0ZxYVE/view?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ17/5/2017, 9:26:40
81
Gl เดือนมีนาคม ทำต่อเดือน เมษายน 2560
https://drive.google.com/file/d/0B6lT-4zvtYI9X3l4dHFPbXdwN28/view?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ15/5/2017, 9:18:21
82
แนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับส่วนราชการ
https://drive.google.com/file/d/0B43BleiXLVIhNXNlbWpWQnRJSzg/view?usp=sharing
น.ส.สุพัตรา รัตนะวงษ์ขันธ์
21/4/2017, 12:25:51
83
แจ้งรายชื่อผุ้ทิ้งงาน
https://drive.google.com/file/d/0B43BleiXLVIhdEpYSzhpWXJhNVU/view?usp=sharing
น.ส.สุพัตรา รัตนะวงษ์ขันธ์
21/4/2017, 12:22:26
84
กำหนดระยะเวลาในการกลับเข้าปฎิบัติราชการภายหลังจากการเดินทางกลับถึงประเทศไทย
https://drive.google.com/file/d/0B43BleiXLVIhd0ZIeXVQQ1BCXzQ/view?usp=sharing
น.ส.สุพัตรา รัตนะวงษ์ขันธ์
21/4/2017, 12:12:30
85
การมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 7)
https://drive.google.com/file/d/0B43BleiXLVIhV2tjWE56UmxTQkE/view?usp=sharing
น.ส.สุพัตรา รัตนะวงษ์ขันธ์
21/4/2017, 12:09:17
86
กรณีข้าราชการลาไปศึกษาต่อและฝึกปฎิบัติงาน
https://drive.google.com/file/d/0B43BleiXLVIhdHZ2dTlLV1hHVmM/view?usp=sharing
น.ส.สุพัตรา รัตนะวงษ์ขันธ์
21/4/2017, 12:06:57
87
Gl กพ.60 ทำต่อเดือน มี.ค60
https://drive.google.com/file/d/0B6lT-4zvtYI9MERGNnNONzBwZms/view?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ18/4/2017, 15:19:49
88
รายงานการเงิน +ยา +วัสดุ เดือน มี.ค 60
https://drive.google.com/file/d/0B6lT-4zvtYI9VjZGbC1oWTNESU0/view?usp=sharing
นางจินตนา อาจศิริ18/4/2017, 15:15:37
89
ขอเชิญส่งผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2560
https://drive.google.com/file/d/0B43BleiXLVIhd1B3a3ZkelJDM3c/view?usp=sharing
น.ส.สุพัตรา รัตนะวงษ์ขันธ์
30/3/2017, 10:14:11
90
แนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์
https://drive.google.com/file/d/0B43BleiXLVIhRFFrMVZlTXd1N3M/view?usp=sharing
น.ส.สุพัตรา รัตนะวงษ์ขันธ์
30/3/2017, 9:53:49
91
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
https://drive.google.com/file/d/0B43BleiXLVIhdnZvMFRpeWJoVG8/view?usp=sharing
น.ส.สุพัตรา รัตนะวงษ์ขันธ์
30/3/2017, 9:51:12
92
การอบรมสมาชิกสหกรณ์รายใหม่และผู้แทนหน่วยงาน
https://drive.google.com/file/d/0B43BleiXLVIham53NWJVUnF3d0E/view?usp=sharing
น.ส.สุพัตรา รัตนะวงษ์ขันธ์
30/3/2017, 9:47:56
93
การสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2560
https://drive.google.com/file/d/0B43BleiXLVIhZUNRb1E1QVR3aWs/view?usp=sharing
น.ส.สุพัตรา รัตนะวงษ์ขันธ์
30/3/2017, 9:46:12
94
การย้ายของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2560
https://drive.google.com/file/d/0B43BleiXLVIhYTFxMWEyYVc1S1U/view?usp=sharing
น.ส.สุพัตรา รัตนะวงษ์ขันธ์
30/3/2017, 9:41:30
95
แจ้งการเก็บเงินสงเคราะห์ศพ
https://drive.google.com/file/d/0B43BleiXLVIhcHlBX0puS2Ftdm8/view?usp=sharing
น.ส.สุพัตรา รัตนะวงษ์ขันธ์
30/3/2017, 9:38:45
96
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ พยาบาลปฐมภูมิกับบทบาทในทีมprimary care cluster
https://drive.google.com/file/d/0B43BleiXLVIhYWpqSktVSTR5STQ/view?usp=sharing
น.ส.สุพัตรา รัตนะวงษ์ขันธ์
16/3/2017, 9:33:55
97
ขออนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ
https://drive.google.com/file/d/0B43BleiXLVIhSU5DVHFmSVY1Q2M/view?usp=sharing
น.ส.สุพัตรา รัตนะวงษ์ขันธ์
16/3/2017, 9:27:11
98
ขอเชิญอบรมวิชาการเรื่อง วิธีจัดระบบสุขภาพดีเริ่มที่บ้าน การเข้าถึงบริการอย่างเสมอภาค
https://drive.google.com/file/d/0B43BleiXLVIhRmVIMDBPaWFxSzg/view?usp=sharing
น.ส.สุพัตรา รัตนะวงษ์ขันธ์
16/3/2017, 8:51:20
99
แจ้งข้อสั่งการให้ข้าราชการถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด
https://drive.google.com/file/d/0B43BleiXLVIhUjlKTjhRWE8tYUE/view?usp=sharing
น.ส.สุพัตรา รัตนะวงษ์ขันธ์
9/3/2017, 8:19:45
100
คำสั่งอำเภอขุขันธ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
https://drive.google.com/file/d/0B43BleiXLVIhcjZHemNuX2FhZk0/view?usp=sharing
น.ส.สุพัตรา รัตนะวงษ์ขันธ์
9/3/2017, 8:11:55
Loading...