ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Õppekava tunnijaotus 1.-9. klass
2
3
I klassII klassIII klasskokkuRIIKLIKIV klassV klassVI klasskokkuRIIKLIKVII klass
VIII klass
IX klasskokkuRIIKLIKMärkused
4
EESTI KEEL7672019533111122266
5
Kirjandus224422266
6
A-INGLISE KEEL3333339933399
7
B - VENE KEEL3*333*3*3*99
6. klassis valitakse kas saksa või vene keel
8
B - SAKSA KEEL3*333*3*3*99
6. klassis valitakse kas saksa või vene keel
9
MATEMAATIKA444121044513134451313
10
LOODUSÕPETUS1113322377222
11
GEOGRAAFIA12255
12
BIOLOOGIA12255
13
KEEMIA2244
14
FÜÜSIKA2244
15
AJALUGU123322266
16
INIMESEÕPETUS1122112211*1*2
Lõimingunädala teemad katavad ära ühe kursuse ulatuses erinevaid teemasid
17
ÜHISKONNAÕP1111122
18
MUUSIKA1*1*1*3*61113*511133
Koor on muusikaõpetuse osa
19
Koor*111
mudilaskoor
111
lastekoor
Koor on muusikaõpetuse osa
20
KUNST (sh skulptuur)
22-3*2-3*6-8*4,52-3*1-3*1-3*4-9*31-3*1-3*1-3*3-9*3
Kunstisuuna klassidel on enam kunstitunde
21
TÖÖÕPETUS22154,51225522155
22
KEH. KASV1*2*2*882*2*2*8822266
rütmika aine on kehalise kasvatuse aine osa
23
RÜTMIKA111311
rütmika aine on kehalise kasvatuse aine osa
24
lisaained
25
Majandus11211
26
Suund: kaunid kunstid
2*1*3
Suunaaine kaunite kunstide suunale
27
Informaatika1111131113
28
Nutiõppekava112Nutitunnid
29
Suund: IKT1*1*21*1*2
Suunaaine IKT suuna valijatele
30
Suund: loogika1*1*21*1*1
Suunaaine Matemaatika-loogika suunale
31
Üldõpetus112Üldõpetus
32
Loovtöö1*1
Neile, kes ei õpi kunstisuunal
33
Animatsioon1*1*2
Kunstiaine kunstisuunale
34
Kunstiprkatika1*1
Kunstiaine kunstiklassidele
35
Lõputöö kunstist1*1
Kunstiaine kunstiklassidele
36
Kaasaegne kunst1*1
Kunstiklasside ained
37
Lõimingunädal111311131113Lõimingunädal
38
E-õppe päev0,30,30,410,30,30,410,30,30,41
E-õppena toimuv lõiminguteemade läbimine, IKT pädevuste arendamiseks ja digipöörde läbiviimiseks
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100