SAR-รายงานการประเมินตนเองสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งสง
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
4
5
6
7
8
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา
9
10
ปีการศึกษา 2561
11
12
13
14
15
16
17
18
โรงเรียนทุ่งสง
19
20
21
22
23
24
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
25
26
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
27
28
กระทรวงศึกษาธิการ
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu