ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
LớpTên giáo viênMônLink meetĐiện thoại
liên hệ
Zalo Giáo viên
Thời gian học
2
Một/1Lê Thị Thủy TiênToán
Tiếng Việt
https://meet.google.com/yww-mnkp-fvg
0779739317
07030921038h00
3
Phạm Thị Mỹ HuệTiếng Anh
https://meet.google.com/vwx-hgho-kcw
0345029124
034502912415h00
4
5
Hai/1Lưu Thị Thu TrangToán
Tiếng Việt
http://meet.google.com/omh-xdbz-uvu
0334537583
03345375838h00
6
Hứa Thị Thảo Nguyên
Tiếng Anh
http://meet.google.com/omh-xdbz-uvu
0708232790
070823279015h00
7
8
Ba/1
Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Toán
Tiếng Việt
https://meet.google.com/bec-bywk-efp
0964508557
09645085578h00
9
Nguyễn Thanh SangTiếng Anh
https://meet.google.com/phb-bcdx-gak
0776333217
077633321714h00
10
11
Bốn/1Đỗ Thị Ánh PhươngToán
Tiếng Việt
https://meet.google.com/ifn-ssvw-ihc
0966833475
09668334758h00
12
Phạm Thị Mỹ HuệTiếng Anh
https://meet.google.com/fpu-yapv-xkh
0345029124
034502912414h00
13
14
Bốn/2Đỗ Thị Ánh PhươngToán
Tiếng Việt
https://meet.google.com/uti-jgbz-nsi
0966833475
096683347514h00
15
Phạm Thị Mỹ HuệTiếng Anh
https://meet.google.com/jyo-vucs-gxh
0345029124
03450291248h00
16
17
Năm/1
Nguyễn Thị Minh Hiếu
Toán
Tiếng Việt
https://meet.google.com/atq-tqoq-cvg
0935046010
093504601008h00
18
Hứa Thị Thảo Nguyên
Tiếng Anh
http://meet.google.com/rms-vrzy-hyd
0708232790
070823279014h00
19
20
Năm/2
Nguyễn Thị Minh Hiếu
Toán
Tiếng Việt
https://meet.google.com/ynt-hjtn-vrq
0935046010
093504601014h00
21
Hứa Thị Thảo Nguyên
Tiếng Anh
http://meet.google.com/rms-vrzy-hyd
0708232790
07082327909h00
22
23
Phụ huynh kết bạn zalo với giáo viên. Khi gửi lời mời kết bạn, vui lòng ghi họ và tên Học sinh.
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100