แบบฟอร์มรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNO
1
Timestampรหัสประจำตัวผู้สอบคำนำหน้าชื่อนามสกุลห้องเรียนประเภท
แนบหลักฐานการชำระเงิน
ยืนยันสิทธิ์
2
3/18/2020 10:18:1410344เด็กชายจารุวัฒน์ผ่องแผ้วปกติสอบคัดเลือกยืนยัน
3
3/18/2020 10:46:3310927เด็กชายปุญญพัฒน์วงษ์​ปาน​ปกติ
พื้นที่ใกล้โรงเรียน
https://drive.google.com/open?id=14DpbvCoEYjBOzjXd6O3_ZTRFIIkKQtZX
ยืนยัน
4
3/18/2020 10:54:2510410เด็กหญิงชนสรณ์ดิสถาพรปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1R2JJmJooYEcjGhoTzup-adQ1cEQ7GXrj
ยืนยัน
5
3/18/2020 10:55:5410589เด็กหญิงพรปวีณ์บุญส่งสมนุกูล
พิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศ
สอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1nPkol2BU2RwPVi6c0pzM4fe0wNVrqeOw
ยืนยัน
6
3/18/2020 10:56:2610185เด็กหญิงศรีกุลณัฐงามสม
พิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศ
สอบคัดเลือกยืนยัน
7
3/18/2020 10:59:1411040เด็กหญิงเด็กหญิงอันติกาศุภรัชตการ ปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1c4BFLfLeEftgOhc1IwfiO-PzMF8HoHZz
ยืนยัน
8
3/18/2020 11:07:5510308เด็กชายกรภัทร สนิทวงศ์ ณ อยุธยาปกติสอบคัดเลือกยืนยัน
9
3/18/2020 11:09:5810525เด็กชายนันทชัยย์ประโยชน์เจริญผล
พิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศ
สอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1rb9rSJ_8wjaysMm6UoVsK4-kU06JC1qA
ยืนยัน
10
3/18/2020 11:15:1110097เด็กชายกิตติณัฐแสนสุขทวีทรัพย์ปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=121te4KQMGo1-r2VuvUUIiySQD0tr8sRh
ยืนยัน
11
3/18/2020 11:22:1210049เด็กหญิงภณิดาจิตต์ศรีสุนันท์ปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1VbkyOxU4o1JOY1d5ETG62mNMCPNoQ-pO
ยืนยัน
12
3/18/2020 11:33:3510222เด็กชายปพนสุวรรณแกม
พิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศ
สอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1n4OT_Tc0NXX1j-1jN-QLsltUbTRUsyCX
ยืนยัน
13
3/18/2020 11:42:0510565เด็กชายพลวัฒน์เลาหพันธุ์สวัสดิ์ปกติโควตาเขตพื้นที่
https://drive.google.com/open?id=1Em2Dt-cBJoNCmcZMtmGudGGD8IyKXL04
ยืนยัน
14
3/18/2020 11:49:1510393เด็กหญิงนารีรัตน์เลี้ยงรักษาปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1cmLLu_XaXI6SA_TvAkMfExLI-0X1Fjm5
ยืนยัน
15
3/18/2020 11:55:2410239เด็กหญิงคณิสราสมเพ็ชรปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1fL9nuUxu6gAiFOMeLZfbDjsrJnrGYfiD
ยืนยัน
16
3/18/2020 11:56:2110179เด็กชายภวิศกนกวาทกุลปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1nPOaNsTlXzYXGVtvCp8m-n2A_WlO3480
ยืนยัน
17
3/18/2020 11:57:2810835เด็กชายธนเสฏฐ์ศักดาประเสริฐปกติโควตาเขตพื้นที่ยืนยัน
18
3/18/2020 11:58:1510593เด็กหญิงชญาภารามวินิจ
พิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศ
สอบคัดเลือกยืนยัน
19
3/18/2020 11:58:5110335เด็กชายธนกานต์อาจสงครามปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1wy95nyTtuc5qexjF7cplAScUm3xVEB8G
ยืนยัน
20
3/18/2020 11:59:2710330เด็กชายรัตนะฟักบำรุงปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1Q3Dqc6UbEsEuH26NSHAU_zOd1noD2OOw
ยืนยัน
21
3/18/2020 12:08:4110032เด็กชายพลาธิปอบแสงทองปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=18BlvqzpktPei4-Oq2oWoEEa81PA_X9HJ
ยืนยัน
22
3/18/2020 12:10:4610224เด็กหญิงด.ญ.กันยา​วี​ฐ​์จิรวัฒน์​วงศ์​ปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1ukJuLpdZnj_Yhivyj2DbWE1RK9lw2EOb
ยืนยัน
23
3/18/2020 12:16:5910091เด็กชายวิภูสุขกลั่น
พิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศ
สอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1nv4ovN47Oc154qZJ0XKwlln0ymlGPWWd
ยืนยัน
24
3/18/2020 12:20:4410934เด็กชายชวโรจณ์เสืองามเอี่ยม
พิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศ
สอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1_nIaX4BVs35z7_JDfAJvgbx-nDgp6CoW
ยืนยัน
25
3/18/2020 12:23:5610697เด็กชายดนุภัทรโชติชุติไพศาลปกติโควตาเขตพื้นที่
https://drive.google.com/open?id=1ALZPHCcD4WzVtNi7UKAPS1eT8IQx7hSC
ยืนยัน
26
3/18/2020 12:30:3810562เด็กหญิงกัญญาวีร์ตุ้มวารีปกติ
พื้นที่ใกล้โรงเรียน
https://drive.google.com/open?id=1FbDlwVvoasd9PJhQX3r_5OEbjXZcinUx
ยืนยัน
27
3/18/2020 12:32:1910531เด็กชายญาณวุฒิรู้เสงี่ยมปกติโควตาเขตพื้นที่
https://drive.google.com/open?id=1EIW0mWUYh_lNpgaTW2B2LTkO-PbHzS7C
ยืนยัน
28
3/18/2020 12:37:4710574เด็กชายพศินแก้วอำไพปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1Z5iAkGqlU2gVLgPex22JAfuDddgcNjnW
ยืนยัน
29
3/18/2020 12:40:1510443เด็กหญิงสุภาวดีเพ็งจันทร์ปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1MG82tqwgX0y8tLCvnmUnJxWby6rn23w-
ยืนยัน
30
3/18/2020 12:47:4310111เด็กหญิงชนัญธิดารัตนวราภรณ์ปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1ns3JgED8lG96V0OD1JqbxWr5jBsZvmO6
ยืนยัน
31
3/18/2020 12:52:5010448เด็กชายโชติวรรธน์บุตรเพ็งปกติ
พื้นที่ใกล้โรงเรียน
https://drive.google.com/open?id=1aV8Av07NlGvvphInb6vKyX-j9SVlHxTA
ยืนยัน
32
3/18/2020 12:53:2810499เด็กหญิงเมสิยาวานิชพงษ์พันธุ์
พิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศ
สอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1Q5n4h4ppiTWAIJodV_a0BFDZJmaf-vF_
ยืนยัน
33
3/18/2020 12:58:2410154เด็กชายพิสิฐพงศ์เปี้ยกาวีปกติ
พื้นที่ใกล้โรงเรียน
https://drive.google.com/open?id=1gC198HWCRhf9PyM2XH9qA0VkTwchOrnt
ยืนยัน
34
3/18/2020 13:31:0310757เด็กหญิงวรวลัญช์ทองธิราชปกติโควตาเขตพื้นที่
https://drive.google.com/open?id=10x73nlVMkP3CXsFaiOadPpUOhe-qaADF
ยืนยัน
35
3/18/2020 13:42:0010053เด็กชายวิวัฒน์ไชยแงะสัมฤทธิ์ปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1j5r4IVuZk8guwurSYlK4PlnbDOX9x1iQ
ยืนยัน
36
3/18/2020 13:57:2210576เด็กหญิงปพิชญาพัวพินิตปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1MYUE4KAhY_d0p_w7PQN377lK1FzQrlzr
ยืนยัน
37
3/18/2020 14:04:2110474เด็กชายกัมปนาทมากลับปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1g7t4j6rvt-soF99LJ20FXRrRHC0rohyl
ยืนยัน
38
3/18/2020 14:09:5710077เด็กหญิงปัญฑิตาจิระดล
พิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศ
สอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1ac4KhpP4DR14zwXaoqCeY66kOeJn7fdQ
ยืนยัน
39
3/18/2020 14:16:0510122เด็กชายสิทธินนท์งามสิริมงคลปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=17jUQuLFtiK2vbQQ_h9yXm2eJqB8eYHHW
ยืนยัน
40
3/18/2020 14:17:1310598เด็กชายปุรเชษฐ์จันทร์บุบผาปกติโควตาเขตพื้นที่
https://drive.google.com/open?id=1vs66ajJDTIbY0WGSz23M19e_ziHng_bd
ยืนยัน
41
3/18/2020 14:26:2810696เด็กหญิงณัฐสุดาปัญญาโชคชัยปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1JtW9gL_5g2LrTr56hf6gdc6cHRw6N_fm
ยืนยัน
42
3/18/2020 14:56:4410663เด็กหญิงทอแสงรัศมีเลาอริยะพรปกติบุตรข้าราชบริพาร
https://drive.google.com/open?id=1X0Vo1n5fwOKqSixVBsAYhkzHzDdgGFNB
ยืนยัน
43
3/18/2020 15:02:4310508เด็กชายธนเดชถ้ำทองปกติบุตรข้าราชบริพาร
https://drive.google.com/open?id=14C3TWua7gkwG__Dqx5FKFjW4sFTsdQye
ยืนยัน
44
3/18/2020 15:03:1910782เด็กชายพงศธรสัตนาโคปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1EAXNQHAmXf9tyPS-oBBPse0W4roNrwWF
ยืนยัน
45
3/18/2020 15:04:2511089เด็กหญิงศิรประภาเกียรติกสิกรปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=19AurlKWKhzOvgHfOELbCjhBTTZ0SgK1R
ยืนยัน
46
3/18/2020 15:30:0410027เด็กชายพิรยธรรมโกศรีปกติบุตรข้าราชบริพาร
https://drive.google.com/open?id=1wGIvtoPICeq55rq-t29tzvpngm5NmMpd
ยืนยัน
47
3/18/2020 15:34:4310790เด็กหญิงธัญญา​รัตน์​นันทะศรี
พิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศ
สอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1nQXe8Rosswzlcy0C4FwqFUuOnywWtoog
ยืนยัน
48
3/18/2020 16:17:4610331เด็กชายเทิดพงศ์เมฆจินดาปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1jy4zgJaQ0yCB3gkFz_6gAEG4PQc2rwPq
ยืนยัน
49
3/18/2020 16:19:4910008เด็กชายสุมิโตเอียดสีปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1bgTnCiOMgLoMQIDBDxMQhABcH9LldWUD
ยืนยัน
50
3/18/2020 16:20:3010579เด็กชายกฤติเดชาเรืองภักดีปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1S792mqqHEV78pI-E79CYc9rzcd14igrV
ยืนยัน
51
3/18/2020 16:27:2910853เด็กหญิงการดีโฉมนครปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1I-THnYcNtamgL5SMVNvD0vHEV6CS1X2a
ยืนยัน
52
3/18/2020 16:46:2110040เด็กหญิงพิมพ์ขวัญสุทธิธรรมวสี
พิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศ
สอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1nkwAjzfezfd-JZtDss8WWjNGojADxWUw
ยืนยัน
53
3/18/2020 16:52:5010050เด็กชายณัฐดนัยแสงศิริปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1ei7N8F0Czllrtd3a7dhzRylrxJ-AJw1O
ยืนยัน
54
3/18/2020 17:01:4410760เด็กหญิงธีรนันท์วิไลพรหมปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1H10ap5dJI5r5tMLziHVj6w7cDXnLyFZO
ยืนยัน
55
3/18/2020 18:14:2910890เด็กชายเสฏฐวิชญ์ชื่นชมกุล
พิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศ
สอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1UTSMTwLgyabNZlmcec4sEM45c679Bzn4
ยืนยัน
56
3/18/2020 18:15:1010177เด็กชายวงศกรธนวัฒน์โกศลปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1-sld6Aa4VbpL_vZGo8n77dfpLb6Zn76X
ยืนยัน
57
3/18/2020 18:20:4610891เด็กชายเสฏฐวุฒิชื่นชมกุลปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1zaaAitT0hHUEMX6aTJjqox0WdfHjPtMC
ยืนยัน
58
3/18/2020 18:21:1610042เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์วัยระตา
พิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศ
สอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1F9Epl2E4TvdTo4bYALS1bp6aj_JM3nwH
ยืนยัน
59
3/18/2020 18:34:0910577เด็กหญิงสุภัสสราทองประภา
พิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศ
สอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1VmmZd0bWfFIaczRBGcTQy45EXqHWz4Jq
ยืนยัน
60
3/18/2020 18:36:4510636เด็กชายกฤต สมานราษฎร์ปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1uzMN4mAyqGaXI3OnfdUX8Xr0pkggzUg6
ยืนยัน
61
3/18/2020 18:38:1210538เด็กหญิงบุณยวีร์เเก้วโพธิ์
พิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศ
สอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1gJwXpaKt0iYA7oLQe39AF_mBmY7rDxzW
ยืนยัน
62
3/18/2020 18:45:4511097เด็กหญิงอัญชิสาวนาบุญเลิศปกติความสามารถพิเศษ
https://drive.google.com/open?id=16V_5xWTgmbFOhwPAJoZK64PbbNMzEh5_
ยืนยัน
63
3/18/2020 18:52:5510920เด็กชายรวีวัฒน์ชาวแพร่
พิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศ
สอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1q-ZPHkO2EX-8ubiWLaB2mu_u8nLjC36X
ยืนยัน
64
3/18/2020 18:58:2110497เด็กชายพชรรัตนคูณชัย
พิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศ
สอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1sQXLj4qtTnv5Gag4Bkx_KTIXiNZImXMP
ยืนยัน
65
3/18/2020 19:19:0110118เด็กหญิงพัณณ์ชิตานิลวรปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1w1QMtkkvo-I7qNsODBHYoUyLvtM-ev7P
ยืนยัน
66
3/18/2020 19:44:1011041เด็กหญิงสิริลักษณ์ภิรมย์คำปกติ
พื้นที่ใกล้โรงเรียน
https://drive.google.com/open?id=1gQj7sAv2362iij9LVnxssY5Z2409BQWA
ยืนยัน
67
3/18/2020 20:13:3810254เด็กหญิงปทิตตาเจริญลักษณ์
พิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศ
สอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1GOcMTOjulSJMXj2el7tj3a-00SqSVSTv
ยืนยัน
68
3/18/2020 20:17:1610428เด็กหญิงวรายุภัสร์กิติสมพรวุฒิปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1CJ0_2NyHwi2zf6E3fDc1XllILNWoWlV2
ยืนยัน
69
3/18/2020 20:24:2710658เด็กชายปุรเชษฐ์บุญสินปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1dy5eEQLi6VV5iC2SuFDx-Op7de9iaPmR
ยืนยัน
70
3/18/2020 20:27:1910932เด็กหญิงด.ญ.​ณัฐ​พร​ นครังสุปกติ
พื้นที่ใกล้โรงเรียน
https://drive.google.com/open?id=1VJP2RPlPmtxATlHcHQvtacdakjlq7_k2
ยืนยัน
71
3/18/2020 20:27:2710073เด็กชายปัณณธรรัตนภิรมย์ปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=12g_1THYruixOoD9-y6I0B60JrXlj_0gs
ยืนยัน
72
3/18/2020 20:49:1410744เด็กชายฐณะวัฒน์เหล่ารวีโรจน์ปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1P4Ph5ooxDPnUUMuw-84rDCRHrkr6P_I-
ยืนยัน
73
3/18/2020 21:07:0410536เด็กชายณฤกรชุ่มวัฒนะปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1v2tTEjMhMhejTNuUl9uAL1HHmeWfsr3y
ยืนยัน
74
3/18/2020 21:20:4810093เด็กชายกมลวัฒน์รัตนโชติดำรง
พิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศ
สอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1e9V_KTLehnMAgo-q67SWWIbmjbbPckFE
ยืนยัน
75
3/18/2020 21:23:1910751เด็กหญิงเตชินีอินปัญญาปกติบุตรข้าราชบริพาร
https://drive.google.com/open?id=1Dwv_VvvtpVBifQ7Toa_SJ2GDxl0cebjI
ยืนยัน
76
3/18/2020 21:24:3811040เด็กหญิงอันติกา ศุภรัชตการปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1rxvxpJPMMo2yG9bHQaVnZsFdDyyf77aQ
ยืนยัน
77
3/18/2020 21:25:0110350เด็กหญิงศักดินีพงศ์ธนากรปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1u4bYtOArLJ5OuhDYK_z3gpNgmFG_jxCz
ยืนยัน
78
3/18/2020 22:08:3210071เด็กชายอารยภัทรไหลเวชพิทยา
พิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศ
สอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1duEiRfyxQrVu7i4Tqx3bulCrMAzWclNM
ยืนยัน
79
3/18/2020 22:28:3910766เด็กหญิงฐิติกานต์เเก้วเจริญปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1zJhDJ0-vFgBFvfnNu70YRCIfZBR8Ec1h
ยืนยัน
80
3/18/2020 22:34:3210194เด็กชายณัฏฐกฤติ์สวัสดิ์ผลปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1bCOzgXiNQE_M3_wckGnCgFhFI0nqkmkY
ยืนยัน
81
3/19/2020 1:41:3811045เด็กหญิงธิดารัตน์ศรีจันทราปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1MoSxa0BZU1R--rokzROrWEroE1XTD0WG
ยืนยัน
82
3/19/2020 8:04:5610018เด็กหญิงวณิชชารุ่งบรรเจิดปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=11A6GfQX8MxKxXgcK_kmNqLsYa_6ZF953
ยืนยัน
83
3/19/2020 8:08:1210228เด็กชายปัณณวิชญ์ใช้บางยางปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1i7EvBFt4MpOatkBrjF9gct2GZfDE5bbO
ยืนยัน
84
3/19/2020 8:08:5310621เด็กชายภวัตจันทรศรีปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1xWEC_Ltyd1tZe9Rl4-F881SyxwJqbmB4
ยืนยัน
85
3/19/2020 8:19:1211056เด็กหญิงปภาวดีทวาโรจน์ปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=18Wf2iWqUXhnbTPsSx0MdJlLXHmdcB2ab
ยืนยัน
86
3/19/2020 8:30:1710724เด็กหญิงวิศรุตาสุทธินนท์ปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1CAtSYzBgVxhe_EPk8g2xBD8hnLk1ZzG7
ยืนยัน
87
3/19/2020 8:39:4010453เด็กชายกุลธวัชสีสังปกติโควตาเขตพื้นที่
https://drive.google.com/open?id=1udrmNQ1hphL7fJCRLcJIpvxUr-LIPCeE
ยืนยัน
88
3/19/2020 8:43:2310689เด็กชายธนกรศิริบูรณะปกติโควตาเขตพื้นที่
https://drive.google.com/open?id=1mM8fzcskFYlHEEyVOJvebj6ZWp_MffAV
ยืนยัน
89
3/19/2020 9:52:4910715เด็กหญิงณภาภัชโชติเจริญเกษมปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=15rP-byORX7qt0yKQGNIxFQajTk7CpXHk
ยืนยัน
90
3/19/2020 10:05:5110704เด็กหญิงปภาวรินทร์ตระกูลสุนทรปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1At5rWSTSHScpBDB050QGeqe_Ht98rUXx
ยืนยัน
91
3/19/2020 10:09:4410743เด็กหญิงธิติพรงอกคำปกติบุตรข้าราชบริพาร
https://drive.google.com/open?id=1UsZyjmD0vL27Ti-OXVNc0YamqnsLFw2T
ยืนยัน
92
3/19/2020 10:10:0810391เด็กหญิงณัฐวลัญช์เพิ่มลาภปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1LzZZVu09fccx7AuRqQZqQKyFNruVjoB6
ยืนยัน
93
3/19/2020 10:23:1311015เด็กชายขัตติย คงเดชปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1iPVA7NTIjj9F8fJUZ_u5ctAivLtKhioo
ยืนยัน
94
3/19/2020 10:29:5810167เด็กหญิงอธิชญาอมาตยกุลปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1m6FbJ45teW0wYk9qgB38vuKprsfNpbBC
ยืนยัน
95
3/19/2020 10:42:0710854เด็กหญิงยูถิกาน่วมไม้พุ่ม
พิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศ
สอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1sqjaYmsNtU29Q2o2-dhgGpzO1tiVqQlz
ยืนยัน
96
3/19/2020 10:59:5910065เด็กชายภาคินวงษ์ชวลิตกุลปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1d6tyd9ZTOaNXPjo3W3-FJzkecnhzNV5d
ยืนยัน
97
3/19/2020 11:14:2310337เด็กชายศิริชัยฐิตะปุระปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1uX9BT1VbBJE0USQJaO9TrURfkAEIziZC
ยืนยัน
98
3/19/2020 11:15:2610795เด็กชายพิชญุตม์วงศ์ชุติพงศ์ปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1QMNg3yQBWtb4Jztmu00Zcvjx2j6ILzlj
ยืนยัน
99
3/19/2020 11:25:1010526เด็กหญิงศริญญาลิ้มยิ่งเจริญสุขปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1guVtk0_rsQW2RhjJzYurJI3xsoi97DLO
ยืนยัน
100
3/19/2020 11:35:0110535เด็กชายพสธรแก้ววารีปกติสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/open?id=1qBzrFy2nhlJiU69RgNNnHav7NMzObXaK
ยืนยัน
Loading...