ศรีบุญเรือง 1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASBBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBX
1
ที่รหัส percodeรหัส10หลักรหัส smisตำบลอำเภอศูนย์ชื่อโรงเรียนบุคลากรในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561ชื่อ-สกุลลักษณะพื้นที่รร.ที่อยู่ใกล้ที่สุด (โรงเรียนรัฐบาล)จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 อัพเดทเมื่อมีการเปลี่ยนเเปลงรวมโรงเรียนหลักที่ไปเรียนรวมชั้น/จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 นำไปเรียนรวมข้อมูลติดต่อ สื่อสาร (ผู้ประสานงาน ร.ร.ขนาดเล็กได้)
ข้อเสนอเเนะ / ข้อมูลที่ต้องแก้ไข
2
เครือข่ายผู้บริหาร (คน)ครู (คน) สพฐ./สพป. จัดสรรนักการภารโรงอื่น ๆ ระบุชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอระยะทางอ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3ชื่อระยะทางอ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6โทรศัพท์ชื่อ-สกุลข้อคิดเห็นอื่นๆ
3
พัฒนาคุณภาพ
ผอ.ร.ร.
รอง ผอ. ร.ร.
รักษาการ
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูพี่เลี้ยง
ครูธุรการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
ประเภท
จำนวน
ผู้อำนวยการโรงเรียนพื้นที่ปกติ/พื้นที่สูง/เกาะกิโลเมตร
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
(
อยากให้ออกตรวจเยี่ยม ร.ร.โปรดเเจ้ง
4
1760130103976013039010180เมืองใหม่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1บ้านห้วยไผ่10030000.3301นายโยธิน ทองทิพย์ปกติหนองม่วงชมพูทองเมืองใหม่ศรีบุญเรือง3.70
หนองม่วงชมพูทอง
3.7081-2608830
นายโยธิน ทองทิพย์
5
2760138103976013839010181เมืองใหม่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1บ้านมอใต้00110100.500นายสนาน สิงห์โคตรปกติโรงเรียนเมืองใหม่วิทนาเมืองใหม่ศรีบุญเรือง402216382000024
โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา
400000820080-0115713
นายสนาน สิงห์โคตร
6
3760125103976012539010183เมืองใหม่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1บ้านหนองทุ่งมน10070010.510
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
0ว่าที่ร.ต.กฤษฎาพันธ์ จันทร์ปัญญาปกติิหนองม่วงชมพูทองเมืองใหม่ศรีบุญเรือง288091-3675649
ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎาพันธ์ จันทร์ปัญญา
7
4760126103976012639010184เมืองใหม่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1บ้านโนนสว่าง10050000.3310
นายจีระศักดิ์ สุ่มมาตย์
ปกติ
บ้านดินทรายอ่อน
หัวนา
เมือง
1.750391056117500056
บ้านดินทรายอ่อน
1.57000001175094-5233777
นายนิพนธ์ นามแก้ว
8
5760129103976012939010216หันนางามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1โนนข่าประชาสรรค์0013001010นายมานะ ถนอมจิตรปกตินาดี ครุราษฎร์บำรุงหันนางามศรีบุญเรือง1.70062-1695014
นายมานะ ถนอมจิตร
9
6760131103976013139010217หันนางามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1บ้านโปร่งแจ้ง00110100.3300นางพิไลลักษณ์ สดีเดชปกติกุดจิิกวิทยาหันนางามศรีีบุญเรือง20026623020002100000302081-9748661
นางพิไลลักษณ์ สดีเดช
10
7760132103976013239010218หันนางามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1บ้านห้วยกวางทอง00110000.3300นายจรูญ คำมูลกุดจิกวิทยาหันนางามศรีบุญเรือง3.50000210010004000000000910624940
นางอภิรดี อาจหาญ
11
8ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1หนองม่วงชมพูทอง
12
9ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1เมืองใหม่วิทยา
13
10ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1กุดจิกวิทยา
14
11ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1บ้านนาดี "คุรุราษฏร์บำรุง"
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu