Mgi_EP_R_18-19_3
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFG
1
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ
2
факултет: ФИЛОСОФСКИ | ОКС Магистър | форма на обучение: РЕДОВНА
3
учебна година: 2018-2019 | семестър: ЗИМЕН+ЛЕТЕН | сесия: ПОПРАВИТЕЛНА (19.08.2019 - 05.09.2019)
4
за контакт: Людмила Петрова (petrova@phls.uni-sofia.bg)
5
6
ГРАФИК на ИЗПИТИТЕ
7
(публикуван на: 19.07.2019 | последна актуализация: .... | моля, проверявайте за промени)
8
9
дисциплинапреподавателдатаденнач.-кр.часзала № / сграда
10
1ВЪВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ - ВУЕП (З)доц. д-р. Ингрид Шикова31.08.2019 г.събота
11
2ОЦЕНКА И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ - ОКЕП (З)проф. д-р. Мария Стойчева
12
3ПРОЕКТНА ТЕРМИНОЛОГИЯ - I ЧАСТ (З)доц. д-р. Николина Цветкова21.08.2019 г.сряда10:00-13:00421, бл.4
13
4РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ - РИП (З)ас. Радосвета Дракева28.08.2019 г.сряда17:30-19:30421, бл.4
14
5УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРОЕКТА - УКП - (И)проф. д-р. Мария Стойчева28.08.2019 г.сряда17:30-19:30421, бл.4
15
6ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ОППОП -(И)д-р Вихър Георгиев29.08.2019 г.четвъртък10:00-12:00406, бл.2
16
7ФИНАНСОВИ ИЗТОЧНИЦИ. ПРОЕКТНИ БЮДЖЕТИ. - (И)Надя Топалова02.09.2019 г.понеделник10:30-12:30421, бл.4
17
8КОМУНИКАТИВНИ ТЕХНИКИ И РАБОТА С МЕДИИ - (И)проф. дфн Иванка Мавродиева05.09.2019 г.четвъртък10:00-12:00411к., бл.1
18
9ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ (З)доц. Стойчо Стойчев03.09.2019 г.вторник11:00-13:00317 к., бл.4
19
10ПРОЕКТНА ТЕРМИНОЛОГИЯ ІІ ЧАСТ (З)доц. д-р Николина Валентинова Цветкова21.08.2019 г.сряда10:00-13:00421, бл.4
20
11РАЗРАБОТВАНЕ НА КОЛЕКТИВЕН ПРОЕКТ (З)Радосвета Йончева Дракева28.08.2019 г.сряда17:30-19:30421, бл.4
21
12ПУБЛИЧНО - ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА - (И)Вихър Георгиев29.08.2019 г.четвъртък10:00-12:00406, бл.2
22
13ПРОЕКТИ В НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ - (И)доц. д-р Петя Любомирова Кабакчиева05.09.2019 г.четвъртък10:00-12:00404, бл.4
23
14СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ - (И)гл.ас.Николай Чудомиров Нетов19.08.2019 г.понеделник11:00 308, бл.3
Loading...