ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVW
1
NumDocument
CognomTitolCasa
DataDocument
Comentari
TipusDocument
IdiomaImportanciaRectorPDFPDF2
2
1Monjo
Testament de Joan Monjo (Zeres) y encomanat per mi Lluis (bolayt) rector de Rivert
Monjet20/02/1672
Testament de Joan Monjo (Zeres) y encomanat per mi Lluis (bolayt) rector de Rivert
Testamentcatalà antic4Ludovic TorrentRivert001.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert001.PDF
3
2MonjoBonaventura Monso de la vila de SalasMonjet23/12/1727Bonaventura Monso de la vila de SalasTestamentcatalà antic5Josep MonjoRivert002.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert002.PDF
4
2BaróBonaventura Monso de la vila de SalasMonjet23/12/1727Bonaventura Monso de la vila de SalasTestamentcatalà antic5Josep MonjoRivert002.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert002.PDF
5
2MonguetBonaventura Monso de la vila de SalasMonjet23/12/1727Bonaventura Monso de la vila de SalasTestamentcatalà antic5Josep MonjoRivert002.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert002.PDF
6
3MonjoTestament de Bonaventura Monso de Salas30/03/1730Testament de Bonaventura Monso de SalasTestamentcatalà antic4Rivert003.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert003.PDF
7
3MonsóTestament de Bonaventura Monso de Salas30/03/1730Testament de Bonaventura Monso de SalasTestamentcatalà antic4Rivert003.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert003.PDF
8
4
Capitols matrimonials de Jaume (dereza) de la torre de tamurcia y Margarida (Maso)
18/08/1571
Capitols matrimonials de Jaume (dereza) de la torre de tamurcia y Margarida (Maso)
Capitols matrimonials
català antic4Rivert004.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert004.PDF
9
5Ricou
Testament de Baptiste Olsina Pages del lloch de Rivert
Baró27/10/1770
Aquest document es molt facil de llegir…el mosen es deia Bonaventura Armengoltambé trobem els noms de Pere Sans y Ricou
Testamentcatalà antic4Rivert005.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert005.PDF
10
6Testament de Bernat Sans del lloch de RivertBertran12/02/1734
testament a favor del seu germà Manuel Sans.Testimonis Joseph Monjo també Miquel Vilas y Juan Parici
Testamentcatalà antic4Rivert006.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert006.PDF
11
7
a investigar - un document que anomena en Roger de Lluria - governador del marquesat
09/01/1588
a investigar - sembla una disputa de terres entre els senyors del marquesat de Salas i la Baronia de Rivert
Altricatalà antic2Rivert007.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert007.PDF
12
8compra vende de terresRicou18/11/1772
Felix Nadal compra a Josep y Margarida Rossell unes terres anomenades Llinyola (Rivert)Josephus Monjo y Baró es el mossen que actua de notari
Compra-venda de terres
llatí4Rivert008.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert008.PDF
13
9compra venda de terres18/10/1715Francisco Nadal y Serven ven terres a Felix Nadal y Baró
Compra-venda de terres
llatí4Rivert009.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert009.PDF
14
10Testament de Marianna Franch y Roca18/12/1825Testamentcatalà antic4Rivert010.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert010.PDF
15
11
Impres lliurament al notari del testament de Martín Sé y Agulló
Se19/02/1891Testamentcatalà antic4Rivert011.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert011.PDF
16
12Testament de Francisco MonguetMonguet11/10/1847
Rector : Pau Colldefornstestimonis : Ramón Baró y Miquel Salat
Testamentcatalà antic4Rivert012.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert012.PDF
17
13Testament de Isidro Espot18/12/1822testimonis : Manuel Saló, Josep Nadal, Anton BaróTestamentcatalà antic4Rivert013.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert013.PDF
18
14Testament de Raymunda Gaudencio22/01/1825
rector: Manuel Salótestimonis: Albert Ciutat y Sebastià Ferrer de areny y també Arago Teixidor de Rivert
Testamentcatalà antic4Rivert014.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert014.PDF
19
15Testament de Felix FranchFélix28/12/1823Testament de Felix FranchTestamentcatalà antic4Rivert015.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert015.PDF
20
16Notes de caixa del mosen a 174901/01/1749Notes de caixa del mosen a 1749Altricatalà antic3Rivert016.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert016.PDF
21
17Testament de Silvestre Armengol17/03/1810Testament de Silvestre ArmengolTestamentcatalà antic4Rivert017.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert017.PDF
22
18Testament de Ramon Ferrer07/02/1752
esta en forma de sobre tancat que no he volgut obrir per preservarlo
Testamentcatalà antic4Rivert018.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert018.PDF
23
19Testament de Thomas Jayle27/02/1786
esta en forma de sobre tancat que no he volgut obrir per preservarlo
Testamentcatalà antic4Rivert019.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert019.PDF
24
20
Resum de dotacions fetes pels feligresos de la parròquia
30/12/1841
Extracte dels impostos pagats en espcie del quinqueni 1829-1833
Altricatalà antic3Rivert020.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert020.PDF
25
21
Certificacio de propietats del propi cura parroquial mosen Silvestre Armengol
28/06/1806
Relació detallada a titol de les propietats del 'curato', es a dir les terrres que el cura tenia com a seves, i els rendiments que li donava.
Altricatalà antic3Rivert021.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert021.PDF
26
22Donacio de la molinera15/02/1717testimonis: Felix Nadal y Juan GasetAltricatalà antic4Rivert022.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert022.PDF
27
23
Rebut de rebre la dot en Pau Albert per part Felix Nadal pel casament amb la seva filla Madalena
09/01/1749
En Pau Albert reb com a dot o compensació pel casamen amb la Madalena 124 lliures y 10 sous
Capitols matrimonials
català antic4Rivert023.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert023.PDF
28
24Testament de Francisco Bertran y NadaletBertran24/01/1813Testament de Francisco Bertran y NadaletTestamentcatalà antic4Rivert024.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert024.PDF
29
25
Ordenanza del bisbe Pedro de Ferrer a tots els cures a fer un inventari dels bens de les esglesies
13/11/1769
interessantOrdenanza del bisbe Pedro de Ferrer a tots els cures a fer un inventari dels bens de les esglesies
Testamentcatalà antic3Rivert025.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert025.PDF
30
26Testament del vicari de Salas Jaume Carola10/11/1851Testament del vicari de Salas Jaume CarolaTestamentcatalà antic4Rivert026.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert026.PDF
31
27Cens de Rivert27/04/1734Cens complert de Rivert al 1734Altricatalà antic2Rivert027.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert027.PDF
32
28
Acta de Indemnitat firmat per lo noble señor Don Joan de Claramunt
Nadal27/11/1587
a favor de les universitats d'Espluga de Serra y de Castelletsignat: Jesus Bartoloms um Nadal
Altrillatí2Rivert028.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert028.PDF
33
29Sentencia judicial ??27/07/1695
InvestigarEscrita en una barreja de catala antic i llatí, o la transició entre ambdòs…sembla una sentencia del Sr Francisco (Anseny de Aguno) marques de Larrañaga al servei del rei
Altrillatí2Rivert029.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert029.PDF
34
30
Acta de Indemnitat a favor de les universitats de la Baronia de Rivert
24/04/1596
IMPORTANTTot un llibre de 19 pàgines on el Sr Baró de Rivert en Joan de Claramunt…
Altrillatí2Rivert030.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert030.PDF
35
31Carta de venda de TerresFélix05/04/1720Josep Geli ven a Felix Nada
Compra-venda de terres
llatí4Rivert031.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert031.PDF
36
32Venda de terresNadal15/01/1730Josep Nadal y Casé ven a Felix Nadal y BaróTestamentcatalà antic4Rivert032.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert032.PDF
37
33Compra venda de terresaFélix14/09/1728El baró de Rivert li ven el moli
Compra-venda de terres
llatí4Rivert033.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert033.PDF
38
34MonjoJuan Monjo es casa amb Damiana BaróMonjet01/12/1769
Juan Monjo es casa amb Damiana Barósembla que en aquella epoca la dona prenia el cognom del marit, pel que s'enten en aquest documenten Juan Monjo es fill d'unaltre Juan Monjo i Girónima Monjona Damiana Baró es filla de Juan Baró i Esperança Baró
Capitols matrimonials
català antic5Rivert034.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert034.PDF
39
34MonguetJuan Monjo es casa amb Damiana BaróMonjet01/12/1769
Juan Monjo es casa amb Damiana Barósembla que en aquella epoca la dona prenia el cognom del marit, pel que s'enten en aquest documenten Juan Monjo es fill d'unaltre Juan Monjo i Girónima Monjona Damiana Baró es filla de Juan Baró i Esperança Baró
Capitols matrimonials
català antic5Rivert034.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert034.PDF
40
34BaróJuan Monjo es casa amb Damiana BaróMonjet01/12/1769
Juan Monjo es casa amb Damiana Barósembla que en aquella epoca la dona prenia el cognom del marit, pel que s'enten en aquest documenten Juan Monjo es fill d'unaltre Juan Monjo i Girónima Monjona Damiana Baró es filla de Juan Baró i Esperança Baró
Capitols matrimonials
català antic5Rivert034.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert034.PDF
41
34SansJuan Monjo es casa amb Damiana BaróMonjet01/12/1769
Juan Monjo es casa amb Damiana Barósembla que en aquella epoca la dona prenia el cognom del marit, pel que s'enten en aquest documenten Juan Monjo es fill d'unaltre Juan Monjo i Girónima Monjona Damiana Baró es filla de Juan Baró i Esperança Baró
Capitols matrimonials
català antic5Rivert034.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert034.PDF
42
34BalustJuan Monjo es casa amb Damiana BaróMonjet01/12/1769
Juan Monjo es casa amb Damiana Barósembla que en aquella epoca la dona prenia el cognom del marit, pel que s'enten en aquest documenten Juan Monjo es fill d'unaltre Juan Monjo i Girónima Monjona Damiana Baró es filla de Juan Baró i Esperança Baró
Capitols matrimonials
català antic5Rivert034.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert034.PDF
43
35pleit de la curia01/07/1771pleit de la curiaAltrialtri3Rivert035.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert035.PDF
44
36venda de terresNadal12/02/1727Felix Nadal compra a Juan Pere TorrentTestamentcatalà antic4Rivert036.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert036.PDF
45
37nota de pagament de Joan Taurinya de Peracals10/03/1729nota de pagament de Joan Taurinya de Peracals
Compra-venda d'altres bens materials
català antic4Rivert037.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert037.PDF
46
38compra de terresaMonjet12/11/1730Mosen Joseph Monjo compra a Pere Anton Rosell
Compra-venda de terres
llatí4Rivert038.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert038.PDF
47
39Compra-venda de terresMonjet15/12/1730Mosen Joseph Monjo compra a Francisco SansTestamentcatalà antic4Rivert039.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert039.PDF
48
40Monjo
Titulacio de Mosen Joseph Monjo y Baró com a mosen de Rivert
Monjet06/05/1707
Titulacio de Mosen Joseph Monjo y Baró com a mosen de Rivert
Altricatalà antic5Rivert040.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert040.PDF
49
40Baró
Titulacio de Mosen Joseph Monjo y Baró com a mosen de Rivert
Monjet06/05/1707
Titulacio de Mosen Joseph Monjo y Baró com a mosen de Rivert
Altricatalà antic5Rivert040.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert040.PDF
50
41compra-venda Francisco Vilagrasa a Felix NadalNadal15/04/1720Felix Nadal compra-venda Francisco Vilagrasa
Compra-venda de terres
català antic4Rivert041.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert041.PDF
51
42Felix Nadal y Baró compra a Juan PereNadal04/02/1727Felix Nadal y Baró compra a Juan PereTestamentcatalà antic4Rivert042.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert042.PDF
52
43etiqueta del plec de papaers04/02/9999etiqueta del plec de papaersAltricatalà antic4Rivert043.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert043.PDF
53
44Venda de la mola de Ricou a Felix NadalRicou09/03/1703Venda de la mola de Ricou a Felix Nadal
Compra-venda d'altres bens materials
català antic4Rivert044.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert044.PDF
54
45Felix Nadal compra a Joan PereFélix04/02/1727Felix Nadal compra a Joan Pere
Compra-venda de terres
català antic4Rivert045.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert045.PDF
55
46Capitols matrimonials de Félix Nadal y BaróNadal26/06/1713Capitols matrimonials de Félix Nadal y Baró
Capitols matrimonials
català antic4Rivert046.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert046.PDF
56
47Bernat Fabre vend a Joan Fabre06/06/1604Bernat Fabre vend a Joan Fabre
Compra-venda d'altres bens materials
llatí4Rivert047.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert047.PDF
57
48
Contracte del pati propietat de la ordre del Cister a casa Munguet
Monguet16/05/1726
Contracte del pati propietat de la ordre del Cister a casa Munguet
Altricatalà antic3Rivert048.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert048.PDF
58
49Certificacio del rector de Figols a Josep Rosell19/03/1702Certificacio del rector de Figols a Josep RosellAltricatalà antic4Rivert049.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert049.PDF
59
50El Excelenítsisimo Sr Conde de Aranda01/10/1768
El Excelenítsisimo Sr Conde de Aranda gobernador del supremo Consejo de Castilla en nombre de su Majestad (Carlos III ) ordena fer un cens de la població (en secret ) per montar la mili obligatoria.Mirar tambe el 491 on hi ha el cens demanat
Altrialtri2Rivert050.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert050.PDF
60
51TeiraTestament de Martín Teira y MentuiMentui22/10/1894Testament de Martín Teira y MentuiTestamentcatalà antic4Rivert051.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert051.PDF
61
51MentuiTestament de Martín Teira y MentuiMentui22/10/1894Testament de Martín Teira y MentuiTestamentcatalà antic4Rivert051.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert051.PDF
62
52ricouTestament de Ramón NadalBatllevell14/10/1796Testament de Ramón NadalTestamentcatalà antic4Rivert052.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert052.PDF
63
52BatllevellTestament de Ramón NadalBatllevell14/10/1796Testament de Ramón NadalTestamentcatalà antic4Rivert052.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert052.PDF
64
53ServentVenda de terres de Joseph ServentServent03/05/1729Venda de terres de Joseph Servent
Compra-venda de terres
català antic4Rivert053.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert053.PDF
65
54TohàFundació de 17 misses Anima Francisco TohàTohà12/03/1796
Fundació de 17 misses Anima Francisco Tohàes un llibre relligat molt gruixut del que nomes escanejo l'extracte del llom
Altricatalà antic4Rivert054.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert054.PDF
66
55Testament de Josep Vilagrasa y Vilanova23/08/1898Testament de Josep Vilagrasa y VilanovaTestamentcatalà antic4Rivert055.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert055.PDF
67
56SansTestament de Martín Teyra y Sans03/11/1837Testament de Martín Teyra y SansTestamentcatalà antic4Rivert056.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert056.PDF
68
56TeiraTestament de Martín Teyra y Sans03/11/1837Testament de Martín Teyra y SansTestamentcatalà antic4Rivert056.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert056.PDF
69
57Taula de pactes de arrendament del parroco01/01/1817
Taula de pactes de arrendament del parroco per les cullites de 1827 y 1818
Altricatalà antic2Rivert057.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert057.PDF
70
58Servent
Excempcio de Delme i primicia a Antonio Franch y Servent
Servent14/06/1816
Excempcio de Delme i primicia a Antonio Franch y Servent
Testamentcatalà antic4Rivert058.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert058.PDF
71
59MalloTestament de Carlos Mallo12/08/1752Testament de Carlos MalloTestamentcatalà antic4Rivert059.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert059.PDF
72
60BaróCertificat de baptisme de Sebastiá Nadal y BaróNadal09/09/1743Certificat de baptisme de Sebastiá Nadal y BaróAltricatalà antic4Rivert060.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert060.PDF
73
60ricouCertificat de baptisme de Sebastiá Nadal y BaróNadal09/09/1743Certificat de baptisme de Sebastiá Nadal y BaróAltricatalà antic4Rivert060.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert060.PDF
74
61CapdevilaTestament de Antonio Capdevila22/04/1874Testament de Antonio CapdevilaTestamentaltri4Rivert061.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert061.PDF
75
62AloyTestament de Pedro Farrero y Perna13/09/1891Testament de Pedro Farrero y PernaTestamentaltri4Rivert062.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert062.PDF
76
62PernaTestament de Pedro Farrero y Perna13/09/1891Testament de Pedro Farrero y PernaTestamentaltri4Rivert062.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert062.PDF
77
62FarreroTestament de Pedro Farrero y Perna13/09/1891Testament de Pedro Farrero y PernaTestamentaltri4Rivert062.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert062.PDF
78
63ErtaTestament de José Teyra y MilletJosepó06/11/1875Testament de José Teyra y MilletTestamentcatalà antic4Rivert063.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert063.PDF
79
63TeiraTestament de José Teyra y MilletJosepó06/11/1875Testament de José Teyra y MilletTestamentcatalà antic4Rivert063.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert063.PDF
80
63MilletTestament de José Teyra y MilletJosepó06/11/1875Testament de José Teyra y MilletTestamentcatalà antic4Rivert063.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert063.PDF
81
63Testament de José Teyra y MilletJosepó06/11/1875Testament de José Teyra y MilletTestamentcatalà antic4Rivert063.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert063.PDF
82
64MonjoTestament de Rosa Sorigué y SegúTohà13/02/1904Testament de Rosa Sorigué y SegúTestamentcatalà antic4Rivert064.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert064.PDF
83
64SegúTestament de Rosa Sorigué y SegúTohà13/02/1904Testament de Rosa Sorigué y SegúTestamentcatalà antic4Rivert064.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert064.PDF
84
64SoriguéTestament de Rosa Sorigué y SegúTohà13/02/1904Testament de Rosa Sorigué y SegúTestamentcatalà antic4Rivert064.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert064.PDF
85
64TohàTestament de Rosa Sorigué y SegúTohà13/02/1904Testament de Rosa Sorigué y SegúTestamentcatalà antic4Rivert064.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert064.PDF
86
65MonjoTestament de Rosa FontdevilaMonjet11/09/1873
Testament de Rosa Fontdevila vidua de Francisco Monjo
Testamentaltri5Rivert065.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert065.PDF
87
65FontdevilaTestament de Rosa FontdevilaMonjet11/09/1873
Testament de Rosa Fontdevila vidua de Francisco Monjo
Testamentaltri5Rivert065.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert065.PDF
88
65Testament de Rosa FontdevilaMonjet11/09/1873
Testament de Rosa Fontdevila vidua de Francisco Monjo
Testamentaltri5Rivert065.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert065.PDF
89
65BalustTestament de Rosa FontdevilaMonjet11/09/1873
Testament de Rosa Fontdevila vidua de Francisco Monjo
Testamentaltri5Rivert065.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert065.PDF
90
66TohàTestament de Maria Salat y DalmauTohà15/03/1873Testament de Maria Salat y DalmauTestamentcatalà anticRivert066.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert066.PDF
91
66DalmauTestament de Maria Salat y DalmauTohà15/03/1873Testament de Maria Salat y DalmauTestamentcatalà anticRivert066.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert066.PDF
92
66SalatTestament de Maria Salat y DalmauTohà15/03/1873Testament de Maria Salat y DalmauTestamentcatalà anticRivert066.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert066.PDF
93
66Testament de Maria Salat y DalmauTohà15/03/1873Testament de Maria Salat y DalmauTestamentcatalà anticRivert066.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert066.PDF
94
67SoriguéTestament de Ramón MonguetMonguet04/12/1762Testament de Ramón MonguetTestamentcatalà antic4Rivert067.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert067.PDF
95
67MonguetTestament de Ramón MonguetMonguet04/12/1762Testament de Ramón MonguetTestamentcatalà antic4Rivert067.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert067.PDF
96
68ricouTestament de Antonia Garcia y Nadal13/02/1825Testament de Antonia Garcia y NadalTestamentcatalà anticRivert068.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert068.PDF
97
69sentencia judicial02/09/1815sentencia judicial Josep ColldefornAltricatalà antic3Rivert069.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert069.PDF
98
70ricouTestament de Macià Serra y Montané24/03/1753Testament de Macià Serra y MontanéTestamentcatalà antic4Rivert070.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert070.PDF
99
70MonjoTestament de Macià Serra y Montané24/03/1753Testament de Macià Serra y MontanéTestamentcatalà antic4Rivert070.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert070.PDF
100
71
Lliurament en sobre tancat del testament del Rector de Toralla al rector de Rivert
16/08/1770
Lliurament en sobre tancat del testament del Rector de Toralla Sr Francisco Bellera al rector de Rivert Sr Bonaventura Armengol
Testamentcatalà antic4Rivert071.PDF
http://www.baldufasoft.net/images/PDF_historia/Rivert071.PDF