คอร์สประจำ เสาร์ อาทิตย์ เทอม 1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
เทสวิชาการ final สถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร Cadet Centreคณิตวิทย์อังกฤษภาษาไทยสังคมรวมคณิตวิทย์อังกฤษไทยสังคม
2
จำนวน
ข้อ
คะแนน
จำนวน
ข้อ
คะแนน
จำนวน
ข้อ
คะแนน
จำนวน
ข้อ
คะแนน
จำนวน
ข้อ
คะแนนคะแนนรวมจำนวนข้อ4040402020รวม
3
1ถิรวัฒน์ วิเศษสุมน000000
ห้อง Gifted อัส
คะแนน2202201605050700
4
2ภูมิภุช ถาวร2614323126.513521640820381.5ข้อละ5.55.542.52.5
5
3ณัฐพล ทะยอมใหม่30165221217281537.51127.5379
6
4นันทวัฒน์ วรังษี35192.51793.5124812301025389
7
5อธิบดี อุทัย21115.5168815601332.5922.5318.5
8
6สุประวิตร มากท่า3016523126.5135214351127.5406
9
7ธีรวัฒน์ บุญภูมิ1371.51160.51144820615211
10
8ณัฐภาคย์ บุญช่วย63312668326151025171
11
9อิทธิกร สมุทรรัตน์261432011013521537.5922.5365
12
10วีรชัย ประเสริฐลาภ1793.5147714561127.51230284
13
11ณัฐธัญ นาคสิงห์1160.51371.51352512.5512.5209
14
12พีรณัฐ ศรีศุภวัฒนะ221211582.514561640922.5322
15
13ชัยธวัช ตากมัจฉา14771793.5156016401025295.5
16
14ศิวนาท จานแสน1266949.510401332.51230218
17
15ปรัชญา พิมพ์สอน844147711441127.51230222.5
18
16เอกชาติ เขียวคำ000000
19
17พิตรพิบูล ทรงเดช1477189916641025717.5282.5
20
18พันธ์วริศ ทรงเดช12661582.510401332.5717.5238.5
21
19วีราทร คนดี949.51582.5135210251230239
22
20
ชัยสิทธิ์ ชำนาญกลาง
10551371.51144820820210.5
23
21เจษฎา สุขารมย์1160.51371.512481230820230
ห้อง Gifted อัส
24
22ศิรดิศ กาตาสาย000000
25
23ปวินวิท แก่นสาร14771582.511441127.5717.5248.5คะแนน2202201202020600
26
24นนทวัชร์ วิเศษ000000ข้อละ5.55.542.52.5
27
25นรธีร์ คล้ายคลิ้ง738.519104.5936717.5410206.5
28
26ศิวกร ถาวรวิรัยนัน000000
29
27
ชยานน์ เจริญนนสิธิ์
1055147713521230615229
30
28นิธิศ แสงอรุณ949.5147793610251230217.5
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu