ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Mã Nhân ViênTên Nhân ViênGiới Tính
Ngày Vào Làm
Mã Chức VụTên Chức Vụ
Mã Phòng Ban
Tên Phòng Ban
Mã Siêu Thị
Tên Siêu Thị
Mã Khu Vực
Tên Khu Vực
Trạng tháiNHÓM KHO TP CẬP NHẬT
TRƯỞNG PHÒNG
MIỀN
2
193099Hồ Văn BằngNam6/7/202232Cộng Tác Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm8609BTB_HTI - Kho Tận Tâm Kỳ Anh10
Miền Bắc Trung Bộ
Tạm khóaBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hà Tĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
3
179061Nguyễn Anh TúNam3/14/202232Cộng Tác Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm8609BTB_HTI - Kho Tận Tâm Kỳ Anh10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hà Tĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
4
177070Trần Danh TrọngNam03/02/202232Cộng Tác Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7459BTB_HTI - Kho Tận Tâm Hà Tĩnh10
Miền Bắc Trung Bộ
Tạm khóaBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hà Tĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
5
116567
Nguyễn Quốc Khánh
Nam3/1/202232Cộng Tác Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm8609BTB_HTI - Kho Tận Tâm Kỳ Anh10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hà Tĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
6
184515Đinh Anh TuấnNam4/14/202232Cộng Tác Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm8609BTB_HTI - Kho Tận Tâm Kỳ Anh10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hà Tĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
7
126113Trần Đình HảiNam12/04/202032Cộng Tác Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm8609BTB_HTI - Kho Tận Tâm Kỳ Anh10
Miền Bắc Trung Bộ
Tạm khóaBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hà Tĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
8
110943Nguyễn Văn GiangNam01/01/20221Nhân Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm8609BTB_HTI - Kho Tận Tâm Kỳ Anh10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hà Tĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
9
172287Nguyễn Văn ToànNam3/25/20221Nhân Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm8609BTB_HTI - Kho Tận Tâm Kỳ Anh10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hà Tĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
10
66723Thái Bá QuyềnNam7/16/20181Nhân Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm8609BTB_HTI - Kho Tận Tâm Kỳ Anh10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hà Tĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
11
106925Phạm Văn ĐứcNam3/25/20221Nhân Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm8609BTB_HTI - Kho Tận Tâm Kỳ Anh10
Miền Bắc Trung Bộ
Tạm khóaBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hà Tĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
12
112078Trần Hoài LinhNam3/25/20221Nhân Viên829
BP Tài Xế Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm
8609BTB_HTI - Kho Tận Tâm Kỳ Anh10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hà Tĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
13
117089Nguyễn Phi DũngNam06/01/20211Nhân Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm8609BTB_HTI - Kho Tận Tâm Kỳ Anh10
Miền Bắc Trung Bộ
Tạm khóaBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hà Tĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
14
79158Phan Thành LongNam03/05/20191Nhân Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm8609BTB_HTI - Kho Tận Tâm Kỳ Anh10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hà Tĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
15
31972Thái Phan HoàngNam11/9/20153Trưởng Nhóm685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm8609BTB_HTI - Kho Tận Tâm Kỳ Anh10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hà Tĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
16
117401Trương Bá SửNam6/1/20213Trưởng Nhóm685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm8609BTB_HTI - Kho Tận Tâm Kỳ Anh10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hà Tĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
17
38583Nguyễn Văn TrựcNam5/9/20163Trưởng Nhóm685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm8609BTB_HTI - Kho Tận Tâm Kỳ Anh10
Miền Bắc Trung Bộ
Tạm khóaBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hà Tĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
18
174058Nguyễn Văn LuậnNam01/10/202232Cộng Tác Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm8609BTB_HTI - Kho Tận Tâm Kỳ Anh10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hà Tĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
19
171916Phạm Hồng QuýNam12/15/202132Cộng Tác Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm8609BTB_HTI - Kho Tận Tâm Kỳ Anh10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hà Tĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
20
79165Nguyễn Văn NhậtNam5/10/202232Cộng Tác Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm8609BTB_HTI - Kho Tận Tâm Kỳ Anh10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hà Tĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
21
146682Phạm Văn DũngNam12/7/202032Cộng Tác Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm8609BTB_HTI - Kho Tận Tâm Kỳ Anh10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hà Tĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
22
127049Trương Văn VũNam5/17/202032Cộng Tác Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm8609BTB_HTI - Kho Tận Tâm Kỳ Anh10
Miền Bắc Trung Bộ
Tạm khóaBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hà Tĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
23
79166Phạm Văn HoàngNam12/4/202032Cộng Tác Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm8609BTB_HTI - Kho Tận Tâm Kỳ Anh10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hà Tĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
24
164474Lê Khắc DinhNam7/28/202132Nhân Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm8609BTB_HTI - Kho Tận Tâm Kỳ Anh10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hà Tĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
25
66324Trần Đức DuyNam11/12/20201Nhân Viên829
BP Tài Xế Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm
8609BTB_HTI - Kho Tận Tâm Kỳ Anh10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hà Tĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
26
38580Nguyễn Văn DũngNam5/9/20161Nhân Viên829
BP Tài Xế Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm
8609BTB_HTI - Kho Tận Tâm Kỳ Anh10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hà Tĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
27
40630Nguyễn Bá CôngNam6/21/20161Nhân Viên829
BP Tài Xế Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm
8609BTB_HTI - Kho Tận Tâm Kỳ Anh10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hà Tĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
28
205651Nguyễn Văn PhúcNam9/20/20221Nhân Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm8609BTB_HTI - Kho Tận Tâm Kỳ Anh10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hà Tĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
29
146238Nguyễn Thanh LýNam10/27/202232Cộng Tác Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm8609BTB_HTI - Kho Tận Tâm Kỳ Anh10
Miền Bắc Trung Bộ
Tạm khóaBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hà Tĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
30
110737Nguyễn Minh HiếuNam6/1/20211Nhân Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm8609BTB_HTI - Kho Tận Tâm Kỳ Anh10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hà Tĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
31
126463Nguyễn Thế HảiNam1/1/20221Nhân Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm8609BTB_HTI - Kho Tận Tâm Kỳ Anh10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hà Tĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
32
209931Dương Kim CườngNam1/3/202332Cộng Tác Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm8609BTB_HTI - Kho Tận Tâm Kỳ Anh10
Miền Bắc Trung Bộ
Tạm khóaBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hà Tĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
33
114482Bùi Đình ThôngNam12/9/20191Nhân Viên829
BP Tài Xế Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm
8609BTB_HTI - Kho Tận Tâm Kỳ Anh10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hà Tĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
34
216548Đặng Văn BìnhNam05/11/202332Cộng Tác Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm8609BTB_HTI - Kho Tận Tâm Kỳ Anh10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hà Tĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
35
216549Bùi Văn TâmNam05/11/202332Cộng Tác Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm8609BTB_HTI - Kho Tận Tâm Kỳ Anh10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hà Tĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
36
217057Nguyễn Sỹ ĐanNam5/16/202332Cộng Tác Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm8609BTB_HTI - Kho Tận Tâm Kỳ Anh10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hà Tĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
37
220131Nguyễn Huy TúNam6/15/202332Cộng Tác Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm8609BTB_HTI - Kho Tận Tâm Kỳ Anh10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hà Tĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
38
220871
Nguyễn Tường Cầm
Nam6/22/202332Cộng Tác Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm8609BTB_HTI - Kho Tận Tâm Kỳ Anh10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hà Tĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
39
159353Trần Ngọc HoàiNam3/25/202232Cộng Tác Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7459BTB_HTI - Kho Tận Tâm Hà Tĩnh10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hà Tĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
40
38581
Nguyễn Hùng Vương
Nam5/9/20163Trưởng Nhóm685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm8609BTB_HTI - Kho Tận Tâm Kỳ Anh10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hà Tĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
41
221706Lê Anh QuýNam7/3/202332Cộng Tác Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7501BTB_HTI - Kho Tận Tâm Hồng Lĩnh10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hồng Lĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
42
146352Lê Quang HảiNam1/1/20221Nhân Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7501BTB_HTI - Kho Tận Tâm Hồng Lĩnh10
Miền Bắc Trung Bộ
Tạm khóaBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hồng Lĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
43
93816Tôn Quang AnNam8/15/20191Nhân Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7501BTB_HTI - Kho Tận Tâm Hồng Lĩnh10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hồng Lĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
44
155684Đinh Xuân ThànhNam1/1/20221Nhân Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7501BTB_HTI - Kho Tận Tâm Hồng Lĩnh10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hồng Lĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
45
86222Đinh Xuân PhúNam08/10/20191Nhân Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7501BTB_HTI - Kho Tận Tâm Hồng Lĩnh10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hồng Lĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
46
126982Võ Hồng HàNam6/1/20211Nhân Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7501BTB_HTI - Kho Tận Tâm Hồng Lĩnh10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hồng Lĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
47
116321Trần Văn CẩmNam6/1/20211Nhân Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7501BTB_HTI - Kho Tận Tâm Hồng Lĩnh10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hồng Lĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
48
157025Võ Văn BìnhNam3/25/20221Nhân Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7501BTB_HTI - Kho Tận Tâm Hồng Lĩnh10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hồng Lĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
49
157067
Nguyễn Xuân Đồng
Nam3/25/20221Nhân Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7501BTB_HTI - Kho Tận Tâm Hồng Lĩnh10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hồng Lĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
50
34269Phan Đình TúNam1/4/20163Trưởng Nhóm685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7501BTB_HTI - Kho Tận Tâm Hồng Lĩnh10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hồng Lĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
51
39179Đặng Kim CươngNam5/24/20163Trưởng Nhóm685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7501BTB_HTI - Kho Tận Tâm Hồng Lĩnh10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hồng Lĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
52
188041
Nguyễn Viết Thắng
Nam5/6/202232Cộng Tác Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7501BTB_HTI - Kho Tận Tâm Hồng Lĩnh10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hồng Lĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
53
163295Phan Xuân HảoNam3/2/202232Cộng Tác Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7501BTB_HTI - Kho Tận Tâm Hồng Lĩnh10
Miền Bắc Trung Bộ
Tạm khóaBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hồng Lĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
54
170388Đoàn Minh HiệuNam11/30/202132Cộng Tác Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7501BTB_HTI - Kho Tận Tâm Hồng Lĩnh10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hồng Lĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
55
165737Đào Xuân ĐoànNam9/18/202132Cộng Tác Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7501BTB_HTI - Kho Tận Tâm Hồng Lĩnh10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hồng Lĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
56
172056Phạm Trung ĐôngNam12/18/202132Cộng Tác Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7501BTB_HTI - Kho Tận Tâm Hồng Lĩnh10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hồng Lĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
57
62325Lê Hoài NamNam10/1/20171Nhân Viên829
BP Tài Xế Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm
7501BTB_HTI - Kho Tận Tâm Hồng Lĩnh10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hồng Lĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
58
66331Trương Xuân GiápNam7/9/20181Nhân Viên829
BP Tài Xế Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm
7501BTB_HTI - Kho Tận Tâm Hồng Lĩnh10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hồng Lĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
59
150713Nguyễn Văn NôngNam10/21/202232Cộng Tác Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7501BTB_HTI - Kho Tận Tâm Hồng Lĩnh10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hồng Lĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
60
148493Võ Duy GiápNam12/11/202032Cộng Tác Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7501BTB_HTI - Kho Tận Tâm Hồng Lĩnh10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hồng Lĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
61
147116Võ Hải NhậtNam12/13/202232Cộng Tác Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7501BTB_HTI - Kho Tận Tâm Hồng Lĩnh10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hồng Lĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
62
222207Hà Ngọc DũngNam07/10/202332Cộng Tác Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7501BTB_HTI - Kho Tận Tâm Hồng Lĩnh10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_HTI_GHLĐ Tận Tâm_Hồng Lĩnh
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
63
170726Nguyễn Đình TuấnNam12/3/202132Cộng Tác Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7357BTB_NAN - Kho Tận Tâm Quỳnh Thiện10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_NAN_GHLĐ Tận Tâm_Hoàng Mai
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
64
52292
Nguyễn Công Quang
Nam6/6/20171Nhân Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7357BTB_NAN - Kho Tận Tâm Quỳnh Thiện10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_NAN_GHLĐ Tận Tâm_Hoàng Mai
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
65
150701
Nguyễn Đình Quyền
Nam1/18/20221Nhân Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7357BTB_NAN - Kho Tận Tâm Quỳnh Thiện10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_NAN_GHLĐ Tận Tâm_Hoàng Mai
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
66
156266Văn Đình HuyNam1/18/20221Nhân Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7357BTB_NAN - Kho Tận Tâm Quỳnh Thiện10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_NAN_GHLĐ Tận Tâm_Hoàng Mai
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
67
145928Lê Sỹ KiênNam1/18/20221Nhân Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7357BTB_NAN - Kho Tận Tâm Quỳnh Thiện10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_NAN_GHLĐ Tận Tâm_Hoàng Mai
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
68
90814Nguyễn Đình HùngNam06/01/20211Nhân Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7357BTB_NAN - Kho Tận Tâm Quỳnh Thiện10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_NAN_GHLĐ Tận Tâm_Hoàng Mai
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
69
88206Nguyễn Bá TuấnNam6/24/20191Nhân Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7357BTB_NAN - Kho Tận Tâm Quỳnh Thiện10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_NAN_GHLĐ Tận Tâm_Hoàng Mai
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
70
95285Đậu Đức DươngNam8/4/20191Nhân Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7357BTB_NAN - Kho Tận Tâm Quỳnh Thiện10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_NAN_GHLĐ Tận Tâm_Hoàng Mai
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
71
70988Nguyễn Bá PhongNam7/16/20181Nhân Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7357BTB_NAN - Kho Tận Tâm Quỳnh Thiện10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_NAN_GHLĐ Tận Tâm_Hoàng Mai
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
72
128628
Nguyễn Tiến Thắng
Nam1/18/20221Nhân Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7357BTB_NAN - Kho Tận Tâm Quỳnh Thiện10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_NAN_GHLĐ Tận Tâm_Hoàng Mai
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
73
116186Lê Tiến ChắtNam06/01/20211Nhân Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7357BTB_NAN - Kho Tận Tâm Quỳnh Thiện10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_NAN_GHLĐ Tận Tâm_Hoàng Mai
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
74
163492Lê Tiến AnhNam1/1/20221Nhân Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7357BTB_NAN - Kho Tận Tâm Quỳnh Thiện10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_NAN_GHLĐ Tận Tâm_Hoàng Mai
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
75
157990Hồ Sỹ QuyếtNam1/1/20221Nhân Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7357BTB_NAN - Kho Tận Tâm Quỳnh Thiện10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_NAN_GHLĐ Tận Tâm_Hoàng Mai
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
76
155914Nguyễn Xuân ĐứcNam3/25/20221Nhân Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7357BTB_NAN - Kho Tận Tâm Quỳnh Thiện10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_NAN_GHLĐ Tận Tâm_Hoàng Mai
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
77
114963Nguyễn Bá AnhNam3/25/20221Nhân Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7357BTB_NAN - Kho Tận Tâm Quỳnh Thiện10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_NAN_GHLĐ Tận Tâm_Hoàng Mai
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
78
63588
Nguyễn Ngọc Cường
Nam10/19/20171Nhân Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7357BTB_NAN - Kho Tận Tâm Quỳnh Thiện10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_NAN_GHLĐ Tận Tâm_Hoàng Mai
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
79
79805Nguyễn Văn TrọngNam3/5/20191Nhân Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7357BTB_NAN - Kho Tận Tâm Quỳnh Thiện10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_NAN_GHLĐ Tận Tâm_Hoàng Mai
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
80
163963Mai Văn TúNam3/25/20221Nhân Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7357BTB_NAN - Kho Tận Tâm Quỳnh Thiện10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_NAN_GHLĐ Tận Tâm_Hoàng Mai
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
81
164755Hoàng Văn DựNam3/25/20221Nhân Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7357BTB_NAN - Kho Tận Tâm Quỳnh Thiện10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_NAN_GHLĐ Tận Tâm_Hoàng Mai
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
82
52299Hồ Trọng TânNam06/06/20173Trưởng Nhóm685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7357BTB_NAN - Kho Tận Tâm Quỳnh Thiện10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_NAN_GHLĐ Tận Tâm_Hoàng Mai
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
83
79137Trần Văn TâmNam6/24/20193Trưởng Nhóm685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7357BTB_NAN - Kho Tận Tâm Quỳnh Thiện10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_NAN_GHLĐ Tận Tâm_Hoàng Mai
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
84
38354Nguyễn Văn HiếuNam05/05/20163Trưởng Nhóm685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7357BTB_NAN - Kho Tận Tâm Quỳnh Thiện10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_NAN_GHLĐ Tận Tâm_Hoàng Mai
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
85
126780Bùi Văn NghĩaNam12/1/202032Cộng Tác Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7357BTB_NAN - Kho Tận Tâm Quỳnh Thiện10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_NAN_GHLĐ Tận Tâm_Hoàng Mai
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
86
170599Lê Phúc GiangNam12/1/202132Nhân Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7357BTB_NAN - Kho Tận Tâm Quỳnh Thiện10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_NAN_GHLĐ Tận Tâm_Hoàng Mai
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
87
170782
Nguyễn Nguyên Giáp
Nam12/5/202132Nhân Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7357BTB_NAN - Kho Tận Tâm Quỳnh Thiện10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_NAN_GHLĐ Tận Tâm_Hoàng Mai
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
88
184497Phạm Quang TúNam4/14/202232Nhân Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7357BTB_NAN - Kho Tận Tâm Quỳnh Thiện10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_NAN_GHLĐ Tận Tâm_Hoàng Mai
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
89
184933Lường Hữu AnNam4/18/202232Cộng Tác Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7357BTB_NAN - Kho Tận Tâm Quỳnh Thiện10
Miền Bắc Trung Bộ
Tạm khóaBTB_NAN_GHLĐ Tận Tâm_Hoàng Mai
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
90
171110Phạm Hữu GiangNam12/7/202132Cộng Tác Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7357BTB_NAN - Kho Tận Tâm Quỳnh Thiện10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_NAN_GHLĐ Tận Tâm_Hoàng Mai
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
91
170594Nguyễn Bá ĐạtNam12/1/202132Cộng Tác Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7357BTB_NAN - Kho Tận Tâm Quỳnh Thiện10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_NAN_GHLĐ Tận Tâm_Hoàng Mai
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
92
55200Phan Đức QuyềnNam5/15/20171Nhân Viên829
BP Tài Xế Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm
7357BTB_NAN - Kho Tận Tâm Quỳnh Thiện10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_NAN_GHLĐ Tận Tâm_Hoàng Mai
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
93
164884Lê Hữu TrangNam8/12/20211Nhân Viên829
BP Tài Xế Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm
7357BTB_NAN - Kho Tận Tâm Quỳnh Thiện10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_NAN_GHLĐ Tận Tâm_Hoàng Mai
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
94
55201Lê Trần HùngNam5/15/20171Nhân Viên829
BP Tài Xế Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm
7357BTB_NAN - Kho Tận Tâm Quỳnh Thiện10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_NAN_GHLĐ Tận Tâm_Hoàng Mai
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
95
96090Hồ Văn ĐứcNam6/17/20191Nhân Viên829
BP Tài Xế Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm
7357BTB_NAN - Kho Tận Tâm Quỳnh Thiện10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_NAN_GHLĐ Tận Tâm_Hoàng Mai
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
96
152359Hồ Sỹ CườngNam2/1/20211Nhân Viên829
BP Tài Xế Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm
7357BTB_NAN - Kho Tận Tâm Quỳnh Thiện10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_NAN_GHLĐ Tận Tâm_Hoàng Mai
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
97
209531Văn Võ TuânNam12/11/202232Cộng Tác Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7357BTB_NAN - Kho Tận Tâm Quỳnh Thiện10
Miền Bắc Trung Bộ
Tạm khóaBTB_NAN_GHLĐ Tận Tâm_Hoàng Mai
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
98
209638Ngô Quang HữuNam12/14/202232Cộng Tác Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7357BTB_NAN - Kho Tận Tâm Quỳnh Thiện10
Miền Bắc Trung Bộ
Tạm khóaBTB_NAN_GHLĐ Tận Tâm_Hoàng Mai
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
99
209672Hoàng Danh ChiếnNam12/20/202232Cộng Tác Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7357BTB_NAN - Kho Tận Tâm Quỳnh Thiện10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_NAN_GHLĐ Tận Tâm_Hoàng Mai
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ
100
216448Hồ Sỹ HưngNam5/10/202332Cộng Tác Viên685BP Giao Hàng Lắp Đặt - Tận Tâm7485BTB_NAN - Kho Tận Tâm Quỳ Hợp10
Miền Bắc Trung Bộ
Hoạt độngBTB_NAN_GHLĐ Tận Tâm_Quỳ Hợp
15715 - Hà Sỹ Phú
Miền Bắc Trung Bộ