ABCDEF
1
Utleggsskjema
2
3
4
5
6
Utfylt skjema og kvitteringer sendes til utlegg@ungevenstre.no

Har du lagt ut for noe til lokal-/fylkeslaget? Da skal det sendes til lokal-/fylkesleder
7
8
9
NummerSpesifikasjonBeløp
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Totalsum - kr
24
25
Beløpet bes overført til min konto nr
26
Beløpet er mottatt kontant fra Unge Venstres kasse
27
Beløpet er betat med Unge Venstres visakort
28
29
Navn:
30
31
32
33
Dato/StedUnderskrift
34
35
36
37
38
Fylles ut av NUV
39
Eventuell fratrekk
40
Bokført beløp
41
Utbet. datoSign. NUV