ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Rindu papildināšana- labais peles taustiņš uz rindas numuru - ievietot 1 virs/tālāk
3
Vietu un nedēļas dienu izvēlas no izkrītošā saraksta
4
DatumsLaiksVietaPasākums skolēniem Pasākums pedagogiemNedēļas diena
5
2021.01.09LDZinību diena12.00 Infrormatīva sanāksme 1.-4.kl skolotājiem.trešdiena
6
2021.02.09Adaptācijas dienas pasākumi, drošības instruktāžas15.15. Sākumskolas jomas sanāksme. ( Plānošana, vērtēšana ).ceturtdiena
7
2021.03.09LSporta un sadarbības diena15.15. Informatīva sanāksme 1.-5.kl.sklotājiem. ( pasākumi septembrī)piektdiena
8
DPārgājiena diena 1.-4. kl., Saskarsmes spēles - 5.kl.
9
2021.04.09sestdiena
10
2021.05.09svētdiena
11
2021.06.09LDzejas dienu pasākumi visu nedēļu10.00 Skolas administrācijas sanāksmepirmdiena
12
2021.07.09L15.30 skolotāju darba sanāksme 3.stāva zālē:
1)ierosinājumu apkopojums par korekcijām mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā-
S.Bērzkalne
2) ierosinājumu apkopojums par tēmām, kurās nepieciešama tālākizglītība- I.Bakuļina
otrdiena
13
2021.08.09DEkskursija "Padomju gadi" - 3.m kl.trešdiena
14
2021.09.09LPārgājiens uz Sēreni 7.a klasei.ceturtdiena
15
2021.10.0918.00DTēvu dienas pasākums 4.kl. ģimenēm"Jautrie starti" - Kalna ziedos "Dzeja dzīvo" - dzejas dienu pasākums pilsētas bibliotēkā 2.c, 2.d, 2.a,2.b, 4.a kl. 5.c kl. mācību ekskursijā Aglonas novadāpiektdiena
16
L10.00 Atbalsta komandas sanāksme (I.Rimša)
17
2021.11.09sestdiena
18
2021.12.09svētdiena
19
2021.13.09DDzejas dienu pasākumi 1.- 5.kl. - visu nedēļu10.00 Skolas administrācijas sanāksmepirmdiena
20
2021.14.09DEko skolu pasākums Rīgā. Piedalās K.Blaua un I.Ovčiņnikova.otrdiena
21
2021.15.09D"Dzeja dzīvo" - Teātra māksla - 5.kI. Grahovskatrešdiena
22
2021.16.09DSkolēnu apliecības diena - 1.kl. 5.a un 5.b kl. - mācību ekskursijā Siguldāceturtdiena
23
2021.17.09LSkolēnu pašpārvaldes vēlēšanas( pārcelts uz 24.09)piektdiena
24
D14.00 Atbalsta komandas sanāksme. I.Kravalepiektdiena
25
2021.18.09sestdiena
26
2021.19.09svētdiena
27
2021.20.09LDEkoskolu apbalvošanas pasākums Rīgā10.00 skolas administrācijas sanāksmepirmdiena
28
2021.21.09L15.30 TEAMS grupā "6.-12.kl. skolotāji, atbalsta personāls" 6.-9.klašu skolotājiem, kl. audzinātājiem sanāksme par 56, 58 progr. skolēnu dokumentiem, atbalstu. Vada L.Putāne, I.Rimša.otrdiena
29
2021.22.09trešdiena
30
2021.23.09DEkskursija Krustpils muzejā - 5.m kl. VUGD lekcija par pareizu rīcību pēc ceļu satiksmes negadījumiem un citiem drošības jautājumiem - 4.kl. ceturtdiena
31
LPasākumus 7.b, 7. c kl. izglītojamajiem par personīgo higiēnu.
32
2021.24.09DEkskursija "Padomju gadi" - 3.c, 4.a kl.piektdiena
33
2021.25.09sestdiena
34
2021.26.09svētdiena
35
2021.27.0915.30 administrācijas un jomu vadītāju sapulce par piemaksām tarifikācijā.-A.Labinskispirmdiena
36
2021.28.09L6. a klase sadarbības aktivitātēs Zanzibārā. 15.30 informatīva sanāksme par skolotāju dienas pasākumiem.- G.Elksneotrdiena
37
2021.29.09DMiķeļi "Kalna ziedos" - 2.kl.trešdiena
38
2021.30.09LPasākumus 7.b, 7.c kl. izglītojamajiem par personīgo higiēnuceturtdiena
39
L
10. klasei nodarbība par personības attīstības mērķu izvirzīšanu, Profolio.lv
40
DSkolotāju dienas apsveikums.
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100