ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
2
Rindu papildināšana- labais peles taustiņš uz rindas numuru - ievietot 1 virs/zem. Iegūtajā rindā JĀIEVADA DATUMS tabulā redzamajā formātā
3
Vietu izvēlas no izkrītošā saraksta
4
DatumsNedēļas dienaVietaPasākums skolēniem VietaPasākums pedagogiemVietaPasākums vecākiem
5
2023.01.08otrdiena
6
2023.02.08trešdiena
7
2023.03.08ceturtdiena
8
2023.04.08piektdiena
9
2023.05.08sestdiena
10
2023.06.08svētdiena
11
2023.07.08pirmdiena
12
2023.08.08otrdiena
13
2023.09.08trešdiena
14
2023.10.08ceturtdiena
15
2023.11.08piektdiena
16
2023.12.08sestdiena
17
2023.13.08svētdiena
18
2023.14.08pirmdiena
19
2023.15.08otrdiena
20
2023.16.08trešdiena
21
2023.17.08ceturtdienaLD9-15 Profesionālās kompetences pilnveides kursi
pamatizglītības skolotājiem “Literatūra katram skolēnam” 1.diena
Rīgas 15.vidusskola,- notiek Visvalža iela 9, Rīga,
Pieteikuma anketa- Latviešu valodas aģentūras mājaslapā
22
2023.18.08piektdienaLD9-14 Profesionālās kompetences pilnveides kursi
pamatizglītības skolotājiem “Literatūra katram skolēnam”-2.diena
23
2023.19.08sestdiena
24
2023.20.08svētdiena
25
2023.21.08pirmdienaD9.00- administrācijas sanāksme, Draudzības kr.5- tehnoloģ. kab.
26
2023.22.08otrdiena
27
2023.23.08trešdienaLIZM organizēta izglītības iestāžu direktoru un pašvaldības izglītības speciālistu izglītības konference “Vienoti mēs vienotā skolā”- skolu direktoriem, Rīga, Ķīpsala 8. Projekta "Neklusē"mācības skolas personālam attālināti.
28
2023.24.08ceturtdienaLD9-14 novadā IP finansēti pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi (jebkuram interesentam) “Audzināšanas darba izaicinājumi kompetenču pieejas īstenošanai skolā” (8 h).
Notiks tiešsaistē. Pieteikšanās kursiem- nosūtīt elektronisku vēstuli ar kursu dalībnieka vārdu, uzvārdu un e-pastu līdz 21.08.2023. uz- astra.silina@aizkraukle.lv
29
2023.25.08piektdienaLD No 9.00 - jomu skolotāju sanāksmes par ANV 22./23.m.g. darba izvērtējumu:
1) jomas darba rezultāti un vajadzības, vadītāju vēlēšanas
2) skolas kopējā darba rezultātu izvērtējums
3) jauno prioritāšu izvirzīšana 23./24.m. gadam- pedagoģiskās padomes sēdei un ikgadējā pašvērtējuma ziņojuma sagatavošanai.
P.S. 2) jautājuma sagatavošanai izmantojamie materiāli/ anketas tiks izsūtītas jomu vadītājiem līdz 22.08. eklases pastā. Sanāksmes norises laiku un vietu nosaka jomas vadītājs, izziņo kolēģiem un informē d.vietniekus.
30
2023.26.08sestdiena
31
2023.27.08svētdiena
32
2023.28.08pirmdienaLD1) LU SIIC: organizēta skolotāju ikgadējā konference “Dabaszinātnes, matemātika, inženierzinātnes un tehnoloģijas skolā efektīvi un radoši”- LU Akadēmiskais centrs Jelgavas iela 3/1, Rīga.
Piedalās pedagogi, kas līdz 06.06.2023. ir elektroniski reģistrējušies.

2) Novadā:10-14 IP finansēti pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi (jebkuram interesntam) “Mācību procesa īstenošana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām pirmsskolas un pamatizglītības posmā”(12 h).
Tiešsaistē- Pieteikšanās kursiem- nosūtīt elektronisku vēstuli ar kursu dalībnieka vārdu, uzvārdu un e-pastu līdz 21.08.2023. uz-
astra.silina@aizkraukle.lv
33
2023.29.08otrdienaL9-11 Lāčplēša i. skolotāju/darbinieku darba sanāksme- organizatoriski jautājumi m.g. uzsākot, 1.sept. norise. - 214.kab.
34
2023.30.08trešdienaLD9-13 Pedagoģiskās padomes sēde - 22./23.m.g. plānotā rezultāti un 23./24.m.g. prioritātes- ziņojumus sagatavo, ievieto vienotajā vietnē (saite tiks izsūtīta līdz 22.08. eklases pastā) ziņo- jomu vadītāji un administrācija.- Draudzības kr.
35
2023.31.08ceturtdienaLDIzglītības pārvaldes speciālistu un Aizkraukles novada vadības pārstāvju vizīte - Aizkraukles novada vidusskolā- gatavība darbam 2023./24.m.g. uzsākot. Laiks tiks precizēts- Lāčplēša i. un Draudzības kr. apmeklējumam.
Visiem darbā esošajiem darbiniekiem lūgums atrasties savos mācību/ darba kabinetos- sarunai un mācību vides apskatei.
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100