ANV pas
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Rindu papildināšana- labais peles taustiņš uz rindas numuru - ievietot 1 virs/tālāk
2
DatumsLaiksVietaPasākums skolēniem Pasākums pedagogiemNedēļas diena
3
2020.01.08sestdiena
4
2020.02.08
5
2020.03.08
6
2020.04.08
7
2020.05.08
8
2020.06.08
9
2020.07.08
10
2020.08.08
11
2020.09.08
12
2020.10.08
13
2020.11.08
14
2020.12.0810.00L7. klašu audz. tikšanās
15
2020.13.089.00LRDAdministrācijas sēde- 10.kl. izvēlu grozi, stundu plāni
16
2020.14.089.30LJomu vadītāju sanāksme
17
LRDAdministrācijas sēde- Darba plānošana pandēmijas laikā
18
DKursi BTA jautājumos. skolotājiem un darbiniekiem. Kursi tiešsaistē mūzikas skolotājiem A.Zīlīte
19
2020.15.08
20
2020.16.08
21
2020.17.0812.00 18.30L 7.d klases vecāku sanāksme - A. Labinskis, I. Bakuļina, G. Elksne, A. Zāģere
22
D1. un 4.klašu skolotāju sanaksme- 1.kl.komplektācija, par mācību literatūru un māc. līdzekļiem 1. un 4.klasē un mācību procesa plānošanu- L.Veļčinska, I.Kravale un I.Grahovska
23
2020.18.089.00L10. kl. audzinātāju tikšanās- A. Labinskis, G. Elksne
24
10.00L5. klašu audzinātāju tikšanās - G. Elksne
25
2020.19.08
26
2020.20.088.10L8.10 - Pedagogu sanāksme - Mācību procesa organizēšanas kārtība 2020./2021.m.g., informācija skolēnu vecākiem par piesardzības pasākumiem.
27
2020.20.089.00 -14.00LDProfesionālās kompetences pilnveides programma "Atbalstoša mācību vide - resurss izglītībā" (Projekta PuMPuRs ietvaros)
28
2020.20.0810-17:00IT onlines gada konference IT speciālistiem
29
2020.21.0810.00-16.00LRDKonference "Izglītība var! " online
30
2020.22.08
31
2020.23.08
32
2020.24.089.00L9.00- 7.klašu mācību priekšmetu skolotāju sanāksme, vienotas pieejas, SR plānošanai- 217.k., vada I.Bakuļina, G.Elksne, S.Bērzkalne,
33
2020.24.0811.00LD11.00 - administrācijas un jomu vadītāju sanāksme - Pedagoģiskās padomes sēdes plānošana, mācību procesa tehniskais nodrošinājums u.c.
34
L13.00- par speciālo programmu skolēniem sniegto atbalstu 19./20.m.g. izvērtējums
35
2020.25.089.00L9.00 - Klašu audzinātāju sanāksme, vada G.Elksne
36
11.00L11.00- 10.klašu mācību priekšmetu skolotāju sanāksme, vienotas pieejas, SR plānošanai- 217.k., vada I.Bakuļina, G.Elksne, S.Bērzkalne,
37
18.00L18.00- 5.klašu vecāku, administrācijas, atbalsta personāla un kl. audzin. sanāksme - I. Bakuļina, G. Elksne, L. Stalidzāne, G. Poriete, S. Sniķere
38
2020.26.08L
25.-26. Seminārs Nacionālā veselību veicinošo skolu tīkla (NVVST) koordinatoriem Rīgā - I. Grahovska
JOMU SANĀKSMES: 9.00-valodu j. 206., 306.; dabaszinātņu j. 203.; matemātikas j. 302. un
11.00- kultūras un pašizpausmes mākslā j. 25.k., II korp., veselības un fiziskās aktivitātes j. 217., sociālā un pilsoniskā j. 214., tehnoloģiju j. 112.
39
18.00L18.00- 10.klašu skolēnu un vecāku sanāksme
40
2020.26.08L13:-00 It kursi , Romanovska , 2. grupa. Vienotās Microsoft mācību platformas lietošanas ievadkurss.
41
2020.27.08
42
2020.27.08LVienotās Microsoft mācību platformas lietošanas ievadkurss. 9:00- Draudzības krastmalā G. Rozīša vadībā, 9:00- Lācplēša ielā, administartīvie darbinieki un atbalsta personāls- G. Romanovska vadībā, skolotāji A. Romanovskas vadībā.
43
L Pirmo klašu skolēnu vecāku sanāksme.Lāčplēsa ielā zālē plkst. 17.00- 1.a kl. un 1.c kl.vecākiem un plkst. 18.00 1.b, 1.d un 1.e klases vecākiem. Pēc kopsapulces klašu sapulces. A.Labinskis,I.Kravale,I.Grahovska,M.Broka, V.Verkeviča, M.Aleksejeva, T.Kajaļina, Dz.Lisenko
44
2020.28.089.00LRD9.00- Pedagoģiskās padomes sēde, 3.st. zālē. Materiālus pedsēdes vietnē ieraksta un stāstījumu sagatavo jomu vadītāji un attiecīgie speciālisti. Saite - no eklases.Kolektīva fotografēšanās.
45
2020.29.08
46
2020.30.08
47
2020.31.08L9.00- administrācijas sanāksme: 1., 4.septembra Sporta dienas pasākumu nosrises plānošanapirmdiena
48
2020.31.08L12.00- atbalsta komandas sanāksme par iesaisti Covid 19 profilakses pasākumu īstenošanai ikdienāpirmdiena
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100