ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
Waar staat onze organisatie?-deel 2Digitale diensten op het gebied van het betrekken van burgers bij:Documa.nl
2
3
Scoretabel
4
WIJZIG DE SCORES IN UW INSCHATTING!Niet
aanwezig: 1
Hier en daar aanwezig: 2Werkt hier en daar voldoende:3Werkt hier en daar goed: 4Werkt in de hele organisatie: 5
5
VragenScore
6
1. Agendering (bijv. online raadplegen van burgers inzake vragen over wat ze van belang vinden over een bepaald onderwerp, peilen van meningen, petitie.nl, …)1
7
8
2. Wet- en regelgeving ontwikkelen (bijv. crowdsourcing en online communities van geïnteresseerden inschakelen voor het ontwikkelen van regelgeving of m.b.v. openbare wiki's)1
9
10
3. Uitvoering (bijv. e-participatie projecten, helpen bij inrichting openbare ruimte, digitaal loket 24/7, verbeter de buurt, online signalering inconsistenties overheidregelgeving, enz.)1
11
12
4. Handhaving en opsporing (bijv. getuigen die foto’s uploaden, Twitterberichten over incidenten, meldt misdaad anoniem, melden vervuiling openbare ruimte, enz.)1
13
14
5.Toezicht online (bijv. klokkenluider.nl, lastvandeoverheid.nl, geluidnet, enz.)1
15
16
6. Open data (beschikbaar stellen) waardoor derden deze kunnen bewerken en toepassen in applicaties (bijv. beschikbaar stellen van overheidgegevens zoals parkeerplaatsgegevens, gegevens over beleidsterreinen, geografische gegevens, enz.)1
17
18
7. Gebruik van webcare applicaties waardoor burgers 24/7 uur in contact kunnen treden met de overheid. (bijv Twitter vragen stellen en beantwoordt krijgen)1
19
20
8.Digitale evaluatie applicaties van overheidsfunctioneren (bijv. meten van tevredenheid van burgers)1
21
22
9. Ontwikkelen van nieuwe dienstverlening via bijv. crouwdsourcing, co-creatie.1
23
24
10. Creëren van werkplekken waar anderen dan ambtenaren ook kunnen werken ten dienste van wederzijdse informatieuitwisseling en inspiratie (vergelijkbaar met seats2meet)1
25
26
27
Totaalscore10
28
Maximaal te behalen score 10 *5= 50
29
30
Gemiddelde score1
31
32
33
34
35
36
37
http://bit.ly/HqrQAS
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100